Siirry sisältöön

Kansallisen ihmisoikeuskomission päätoimipaikka Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa.

25. TAMMIKUUTA 2017
ETELÄ-KOREA

Kansallinen ihmisoikeuskomissio kehottaa kunnioittamaan omantunnonvapautta

Kansallinen ihmisoikeuskomissio kehottaa kunnioittamaan omantunnonvapautta

9. joulukuuta 2016 Etelä-Korean kansallinen ihmisoikeuskomissio esitti lausuntonsa kanteluista, jotka ovat nyt maan perustuslakituomioistuimen harkittavana. Lausunnossa tarkasteltiin oikeutta kieltäytyä asepalveluksesta omantunnonsyistä. Voimassa oleviin ihmisoikeusnormeihin vedoten komissio totesi, että kyseessä on perusluonteinen ihmisoikeus, jota ei saa rajoittaa ja jota viranomaisten on suojeltava.

Komission lausunnossa todettiin myös, että tämä perusluonteinen ihmisoikeus on ”hyväksyttävä peruste” asepalveluksesta kieltäytymiselle. Komissio kehotti viranomaisia sovittamaan yhteen asevelvollisuuden ja toisaalta omantunnonvapauden perustuslailliset arvot ja järjestämään mahdollisuuden ”yhteiskunnallisesti merkitykselliseen siviilipalvelukseen”.

Lausunnon mukaan nykyinen aseistakieltäytyjien vangitsemiskäytäntö ei täytä tarkoitustaan. Siinä todetaan: ”Rangaistusten tarkoitushan on ennaltaehkäistä tai estää rikoksia. Rangaistuksen pelko ei kuitenkaan saa useimpia aseistakieltäytyjiä katumaan tai muuttamaan päätöstään. – – Näin ollen rangaistuksella ei ole vaikutusta.”

Komissio vahvisti 26. joulukuuta 2005 tekemänsä päätöksen, että Etelä-Korean pitäisi ottaa käyttöön vaihtoehtoinen palvelusmuoto, jossa otetaan huomioon sekä maanpuolustusvelvollisuus että oikeus aseistakieltäytymiseen. a Koska komission velvollisuutena on puolustaa ihmisoikeuksia, se luovutti lausuntonsa perustuslakituomioistuimen harkittavaksi.

”Perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeuslaeissa säädetty omantunnonvapaus takaa oikeuden aseistakieltäytymiseen. Se että aseistakieltäytyjiä rangaistaan asepalveluslain rikkomisesta, vaikka heille voitaisiin antaa mahdollisuus suorittaa maanpuolustusvelvollisuutensa siviilipalveluksena, on ristiriidassa omantunnonvapauden kanssa.” (Kansallisen ihmisoikeuskomission 28. marraskuuta 2016 tekemä ratkaisu.)

Parhaat edellytykset onnistua

Kommentoidessaan komission ratkaisua oikeustieteen professori Lee Jae-seung totesi: ”Jos Etelä-Korean viranomaiset päättävät kunnioittaa yleismaailmallista ihmisoikeutta kieltäytyä asepalveluksesta, se voi merkitä siviilipalvelusohjelman käynnistämistä. Jos näin käy, suosittelen että viranomaiset noudattavat kansainvälisiä siviilipalvelusta koskevia normeja, jotta siviilipalvelusohjelmalla olisi parhaat edellytykset onnistua.”

Jehovan todistajien tiedottaja Hong Dae-il totesi: ”Elokuusta 2012 lähtien, jolloin perustuslakituomioistuin otti tämän asian uudelleen käsiteltäväksi, on vangittu yli 2 000 nuorta Jehovan todistajaa. Toivomme, että perustuslakituomioistuimen tuleva ratkaisu on kansainvälisten normien mukainen ja kunnioittaa ihmiselämää ja rauhaa. Toivottavasti vangitsemiset lopetetaan ja nuoret todistajamiehet voivat palvella yhteiskuntaa tavalla, joka ei loukkaa heidän omaatuntoaan.”

a 11. heinäkuuta 2008 kansallinen ihmisoikeuskomissio kehotti toistamiseen puolustusministeriä käynnistämään siviilipalvelusohjelman aseistakieltäytyjiä varten. Komissio oli jo 26. marraskuuta 2007 antamassaan lausunnossa vastustanut niiden reserviläisten toistuvaa rankaisemista, jotka omantunnonsyistä kieltäytyvät kertausharjoituksista.