Siirry sisältöön

ERITREA

Vankeudessa uskonsa vuoksi – Eritrea

Vankeudessa uskonsa vuoksi – Eritrea

Eritrea on jo vuosien ajan pidättänyt ja vanginnut Jehovan todistajia uskonnollisen toiminnan vuoksi tai määrittelemättömistä syistä ilman virallisia syytteitä tai mahdollisuutta oikeudenkäyntiin. Joukossa on naisia ja iäkkäitä. 25. lokakuuta 1994 presidentti Afwerki hyväksyi asetuksen, joka kumosi Jehovan todistajien kansalaisoikeudet. Asetusta perusteltiin sillä, etteivät todistajat olleet osallistuneet vuonna 1993 järjestettyyn Eritrean itsenäistymistä koskevaan kansanäänestykseen ja etteivät he omantunnonsyistä osallistu asepalvelukseen. Ennen asepalveluksen tulemista pakolliseksi miehillä oli ollut mahdollisuus ei-sotilaalliseen siviilipalvelukseen. Monet Jehovan todistajat suorittivatkin sen erilaisissa tehtävissä valtion palveluksessa. Viranomaiset myönsivät kansalaispalveluksesta virallisen todistuksen ja antoivat usein Jehovan todistajille kiitosta hyvin tehdystä työstä. Tilanne muuttui presidentin vuonna 1994 hyväksymän asetuksen tultua voimaan. Eritrean turvallisuusjoukot ovat siitä lähtien vanginneet, kiduttaneet ja vainonneet Jehovan todistajia tarkoituksenaan saada heidät luopumaan uskostaan.

Vankilassa on edelleen 36 todistajaa (26 miestä ja 10 naista). 4. joulukuuta 2020 vapautettiin vankilasta 28 Jehovan todistajaa (26 miestä ja 2 naista), jotka olivat olleet vangittuina uskonsa vuoksi 5–26 vuotta. 29. tammikuuta 2021 yksi Jehovan todistaja -mies vapautettiin vankilasta hänen oltuaan vangittuna yli 12 vuotta, ja kolme muuta todistajaa vapautettiin 1. helmikuuta 2021 (yksi mies ja kaksi naista). He olivat olleet vangittuina 4–9 vuotta.

Todistajia kuollut vankilan ankarissa oloissa

Eritreassa neljä Jehovan todistajaa on kuollut vankilassa ollessaan ja kolme iäkästä todistajaa kuoli pian vapautumisensa jälkeen epäinhimillisten vankilaolojen vuoksi.

Vuonna 2018 kaksi todistajaa kuoli sen jälkeen, kun heidät oli siirretty Mai Serwan vankilaan. Habtemichael Tesfamariam kuoli 76-vuotiaana 3. tammikuuta ja Habtemichael Mekonen kuoli 77-vuotiaana 6. maaliskuuta. Eritrean viranomaiset vangitsivat nämä miehet vuonna 2008 nostamatta heitä vastaan mitään syytteitä.

Vuosina 2011-2012 kaksi Jehovan todistajaa kuoli Meitirin vankileirillä epäinhimillisen kohtelun vuoksi. 62-vuotias Misghina Gebretinsae kuoli vuoden 2011 heinäkuussa. Häntä oli pidetty vankileirin ”maanalaiseksi” kutsutulla erityisrangaistusalueella, jossa hän oli kärsinyt äärimmäisestä kuumuudesta. 68-vuotias Yohannes Haile kuoli 16. elokuuta 2012 oltuaan vankeudessa lähes neljä vuotta samankaltaisissa oloissa. Kolme iäkästä Jehovan todistajaa, Kahsai Mekonnen, Goitom Gebrekristos ja Tsehaye Tesfariam olivat vankilassa vallinneiden ankarien olosuhteiden vuoksi niin huonossa kunnossa, että he kuolivat pian vapautumisensa jälkeen.

Merkittävien ihmisoikeuselinten suositukset sivuutetaan

Eritrea jättää itsepintaisesti huomiotta kansainväliset ihmisoikeusnormit. Huomattavat ihmisoikeuselimet ovat tuominneet Eritrean ihmisoikeusrikkomukset ja kehottaneet sitä korjaamaan tilanteen.

Vuonna 2014 Ihmisoikeusneuvosto sai Eritrean ihmisoikeustilannetta koskevan erityisraportoijan raportin, jossa viranomaisia kehotettiin kunnioittamaan “kansainvälisten normien mukaista“ oikeutta aseistakieltäytymiseen omantunnonsyistä, “takaamaan kaikkien vankien fyysisen koskemattomuuden, varmistamaan tarvittavan lääkärinhoidon -- ja parantamaan vankilaolosuhteita kansainvälisten normien mukaisiksi“. Vuonna 2015 antamassaan päätöslauselmassa Ihmisoikeusneuvosto vaati Eritreaa “antamaan mahdollisuuden asepalveluksesta kieltäytymiseen omantunnonsyistä“.

YK:lta toimeksiantonsa saanut Eritrean ihmisoikeustilannetta tutkiva komissio totesi vuonna 2016, että Eritrea on syyllistynyt “rikokseen ihmisyyttä vastaan“ vainotessaan Jehovan todistajia ja muita “uskonnollisin ja etnisin perustein.“

Vuonna 2017 Lapsen oikeuksia ja hyvinvointia käsittelevä Afrikan asiantuntijakomitea ilmaisi huolensa siitä, että “Jehovan todistajien lapset“ jäävät oikeudellisen suojan ulkopuolelle ja joutuvat kokemaan raakaa kohtelua. Asiantuntijakomitea kehotti Eritreaa “tunnustamaan lapsen oikeuden ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen ja panemaan sen täytäntöön täysimääräisesti ketään syrjimättä.“

Vuonna 2018 Afrikan ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia käsittelevä komissio kehotti Eritreaa “ryhtymään välittömiin toimiin varmistaakseen perusoikeudet kaikille vangituille mukaan lukien Jehovan todistajat“ ja vaati selvitystä kaikista vankilassa sattuneista Jehovan todistajien kuolemantapauksista. Komissio korosti raportissaan, että Eritrean on taattava Jehovan todistajille “heille kuuluvat kansalaisoikeudet“.

Toukokuussa 2019 YK:n ihmisoikeuskomitea kehotti Eritreaa takaamaan uskonnonvapauden kaikille ja “vapauttamaan jokaisen uskonnonvapauden toteuttamisen vuoksi pidätetyn tai vangitun, myös Jehovan todistajat.“ Komitea kehottaa Eritreaa “tunnustamaan oikeuden kieltäytyä asepalveluksesta omantunnonsyistä ja tarjoamaan aseistakieltäytyjille mahdollisuuden siviilipalvelukseen“.

YK:n erityisraportoija vaati raportissa, joka oli päivätty 12. toukokuuta 2021, että Eritrea ”heti ja ehdoitta vapauttaa kaikki ne, jotka ovat vakaumuksensa vuoksi vankilassa ilman syytettä tai oikeudenkäyntiä, mukaan luettuna 20 Jehovan todistajaa” ja ”harkitsee uudelleen päätöstä, jolla se on riistänyt Jehovan todistajilta kansalaisoikeudet heidän uskontonsa vuoksi, että se kunnioittaa Afrikan ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia käsittelevän komission suositusta varmistaa kansalaisoikeuksien säilyminen Jehovan todistajilla, ja tutkii pidätettyinä olleiden Jehovan todistajien raportoidut kuolemantapaukset”.

Määräämättömän pituisia vankeusrangaistuksia

Useimmat todistajavangit on suljettu vankilaan määräämättömän pituiseksi ajaksi ilman toivoa vapautumisesta, kunnes he kuolevat tai ovat kuolemaisillaan. Koska heillä ei ole maassaan käytettävissä mitään oikeuskeinoja tilanteensa korjaamiseksi, heidän vankeutensa on käytännössä elinkautinen.

Tapahtumien kulku

 1. 18. maaliskuuta 2024

  Yhteensä 36 Jehovan todistajaa on vangittuna.

 2. 1. helmikuuta 2021

  Kolme Jehovan todistajaa vapautetaan vankilasta.

 3. 29. tammikuuta 2021

  Yksi Jehovan todistaja vapautetaan vankilasta.

 4. 4. joulukuuta 2020

  28 Jehovan todistajaa vapautetaan vankilasta.

 5. 6. maaliskuuta 2018

  Habtemichael Mekonen, 77, kuolee siirryttyään Mai Serwan vankilaan.

 6. 3. tammikuuta 2018

  Habtemichael Tesfamariam, 76, kuolee siirryttyään Mai Serwan vankilaan.

 7. Heinäkuu 2017

  Kaikki Meitirin vankileirillä olevat Jehovan todistajat siirretään Asmaran lähellä sijaitsevaan Mai Serwan vankilaan.

 8. 25. heinäkuuta 2014

  Suurin osa 14. huhtikuuta pidätetyistä on vapautettu, mutta 27. huhtikuuta pidätetyistä 20 on yhä vangittuna.

 9. 27. huhtikuuta 2014

  31 Jehovan todistajaa pidätetään heidän ollessaan kokoontuneena tutkimaan Raamattua.

 10. 14. huhtikuuta 2014

  Yli 90 Jehovan todistajaa pidätetään vuotuisessa Kristuksen kuoleman muistojuhlassa.

 11. 16. elokuuta 2012

  68-vuotias Yohannes Haile kuolee oltuaan vangittuna äärimmäisen vaikeissa oloissa.

 12. Heinäkuu 2011

  62-vuotias Misghina Gebretinsae kuolee oltuaan vangittuna äärimmäisen vaikeissa oloissa.

 13. 28. kesäkuuta 2009

  Viranomaiset tekevät ratsian Jehovan todistajien kotiin uskonnollisen kokouksen aikana ja pidättävät kaikki paikalla olevat 23 todistajaa. He ovat iältään 2–80-vuotiaita.

 14. 28. huhtikuuta 2009

  Kaikki poliisiasemilla pidätettyinä olevat Jehovan todistajat siirretään yhtä lukuunottamatta Meitirin vankileirille.

 15. 8. heinäkuuta 2008

  Jehovan todistajien koteihin ja työpaikoille suoritettujen ratsioiden seurauksena 24 todistajaa pidätetään. Suurimmalla osalla pidätetyistä on perhe elätettävänään.

 16. Toukokuu 2002

  Valtio kieltää kaikkien niiden uskonnollisten ryhmien toiminnan, jotka eivät toimi sen hyväksymien neljän uskontokunnan alaisuudessa.

 17. 25. lokakuuta 1994

  Presidentin asetus riistää Jehovan todistajilta kansalaisuuden ja kansalaisoikeudet.

 18. 17. syyskuuta 1994

  Paulos Eyasu, Isaac Mogos ja Negede Teklemariam vangitaan ilman syytteitä tai oikeudenkäyntiä.

 19. 1940-luku

  Ensimmäisiä Jehovan todistajien ryhmiä muodostetaan Eritreaan.