Siirry sisältöön

16. LOKAKUUTA 2017
ARMENIA

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin puolustaa omantunnonsyistä asepalveluksesta kieltäytyvien armenialaisten oikeuksia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin puolustaa omantunnonsyistä asepalveluksesta kieltäytyvien armenialaisten oikeuksia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) totesi 12. lokakuuta 2017, että neljän Jehovan todistajan Armeniassa saama tuomio oli ollut epäoikeudenmukainen. Nämä nuoret miehet oli tuomittu vankeuteen siksi, että he kieltäytyivät suorittamasta vaihtoehtoista palvelusta armeijan valvonnan ja ohjauksen alaisuudessa. EIT totesi, että tuomio oli ollut väärä, koska Armenia ei ollut järjestänyt heille aidosti ei-sotilaallista siviilipalvelusta.

Tämä tapaus (Adyan and Others v. Armenia) koski Artur Adjania, Vahagn Margarjania, Harutjun Hatšatrjania ja Garegin Avetisjania, jotka kaikki tuomittiin kesällä 2011 kahdeksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan. EIT totesi, että näiden nuorten miesten saamat syytteet ja tuomiot olivat rikkoneet heidän oikeuttaan omantunnon- ja uskonnonvapauteen, joka taataan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9. artiklassa. Armenia määrättiin maksamaan kullekin kantajalle 12 000 euroa korvaukseksi heidän kokemastaan kivusta ja särystä.

Nämä nuoret miehet saivat tuomionsa pian sen jälkeen, kun EIT:n suuri jaosto totesi tapauksessa Bayatyan v. Armenia (2011), että ihmisoikeussopimus suojeli niiden oikeutta, jotka omantunnonsyistä kieltäytyvät suorittamasta asepalvelusta. a Koska tätä oikeutta siitä pitäen suojeltiin, Armeniaa vaadittiin tarjoamaan heille vaihtoehtoa asepalvelukselle. Siihen aikaan Armeniassa tarjolla ollut vaihtoehtoinen palvelus ei kuitenkaan ollut kansainvälisten normien mukaista, koska se oli armeijan suoranaisen ohjauksen ja valvonnan alaisuudessa. Nämä neljä nuorta miestä kieltäytyivät tästä vaihtoehtoisesta palveluksesta, ja heidät vangittiin kuten heidän kymmenet uskonveljensäkin. Näitä miehiä koskevassa tapauksessa EIT määräsi, että Armenian täytyy järjestää omantunnonsyistä kieltäytyville ”asepalveluksen aidosti ei-sotilaallinen vaihtoehto, joka ei olisi luonteeltaan pelote tai rangaistus”.

Vuoden 2013 lopulla, kun nämä neljä nuorta miestä oli jo vapautettu vankilasta, Armenia otti lopulta käyttöön aidosti ei-sotilaallisen siviilipalveluksen, jota armeija ei valvo tai ohjaa. Tämän ansiosta Armenian Jehovan todistajia, jotka kieltäytyvät omantunnonsyistä asepalveluksesta, ei enää vangita sen vuoksi, että he tottelevat Raamatulla valmennettua omaatuntoaan ja kieltäytyvät suorittamasta asepalvelusta. He arvostavat suuresti mahdollisuutta suorittaa aidosti ei-sotilaallinen siviilipalvelus.

a Bayatyan v. Armenia [GC], no. 23459/03, ECHR 2011