Siirry sisältöön

Henkilötietojen käsittely – Tanska

Henkilötietojen käsittely – Tanska

Kun henkilö aloittaa julistajana, hän ymmärtää ja hyväksyy, että Jehovan todistajien maailmanlaajuinen uskonnollinen järjestö – mukaan lukien paikallisseurakunta, paikallinen haaratoimisto ja muut vastaavankaltaiset Jehovan todistajien käyttämät organisaatiot – käsittelee henkilötietoja lainmukaisesti ja oikeutettujen uskonnollisten etujensa mukaisesti. Julistajat luovuttavat omia henkilötietojaan seurakunnalleen vapaaehtoisesti siten kuin esitetään kirjassa Järjestetyt tekemään Jehovan tahto, jotta he voivat osallistua palvontaansa liittyviin uskonnollisiin toimiin ja saada hengellistä tukea (1. Pietarin kirje 5:2).

Julistajat voivat luovuttaa Jehovan todistajien järjestölle tarkempia henkilötietoja sitä mukaa kun he osallistuvat erilaisiin uskonnollisiin toimiin. Henkilötietoihin voi sisältyä nimi, syntymäaika, sukupuoli, kastepäivä, yhteystiedot ja tietoja henkilön hengellisestä hyvinvoinnista, toiminnasta kenttätyössä tai tehtävistä Jehovan todistajien järjestössä. Tällaiset tiedot sisältävät tietoja, joista ilmenee julistajan uskonnollinen vakaumus, ja mahdollisesti muita arkaluonteisia henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, säilyttämistä ja muita näihin rinnastettavia toimenpiteitä.

Tietosuojaan sovellettava lainsäädäntö:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679.

Tämän lainsäädännön mukaisesti julistajat antavat Jehovan todistajien järjestölle suostumuksensa siihen, että heidän henkilötietojaan käsitellään uskonnollisissa tarkoituksissa, joihin sisältyy se, että

  • julistajat osallistuvat Jehovan todistajien paikallisseurakunnan kokoukseen tai muuhun Jehovan todistajien vapaaehtoistoimintaan

  • julistajat osallistuvat sellaiseen kokoukseen tai konventtiin, joka tallennetaan ja julkaistaan osana Jehovan todistajien maailmanlaajuista hengellistä opetusohjelmaa

  • julistajat huolehtivat sellaisista seurakunnan tehtävistä, joihin sisältyy julistajan nimen ja tehtävän julkaiseminen Jehovan todistajien valtakunnansalilla olevalla ilmoitustaululla

  • julistajista merkitään tietoja Seurakunnan julistajakorttiin

  • julistajat saavat apua Jehovan todistajien vanhimmilta, jotka toimivat hengellisinä paimenina (Apostolien teot 20:28; Jaakobin kirje 5:14, 15)

  • julistajien yhteystietoja säilytetään, jotta heihin voidaan ottaa yhteys hätätilanteissa.

Henkilötietoja säilytetään ennalta määrittelemättömän pituisen ajan niin kauan kuin edellä mainittujen tai muiden oikeutettujen tarkoitusten kannalta on tarpeellista. Jos julistaja ei allekirjoita Ilmoitus ja suostumus henkilötietojen käsittelyyn -lomaketta, hänen soveltuvuuttaan joihinkin seurakunnan tehtäviin tai uskonnollisiin toimiin ei ehkä voida arvioida.

Henkilötietoja voidaan lähettää mille tahansa Jehovan todistajien käyttämälle organisaatiolle silloin kun se on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista. Julistajat ymmärtävät, että nämä organisaatiot voivat sijaita sellaisissa valtioissa, joiden kansalliset lainsäädännöt tarjoavat erilaisen henkilötietojen suojan tason, joka ei aina vastaa sitä suojan tasoa, jonka lainsäädäntö tarjoaa siinä valtiossa, josta tiedot lähetetään. Julistajat kuitenkin ymmärtävät, että kaikki heidän henkilötietojaan vastaanottavat tahot, mukaan lukien Jehovan todistajien Yhdysvalloissa sijaitsevan päätoimiston organisaatiot, käsittelevät tietoja Jehovan todistajien maailmanlaajuisen tietosuojakäytännön mukaisesti.

Julistajilla on oikeus saada pääsy Jehovan todistajien järjestöllä oleviin heitä koskeviin henkilötietoihin, pyytää poistamaan niitä tai rajoittamaan niiden käyttöä sekä oikaista niissä mahdollisesti ilmeneviä virheitä. Julistajat voivat milloin tahansa perua suostumuksensa, minkä jälkeen heidän henkilötietojensa käsittelyä rajoitetaan. Vaikka suostumus henkilötietojen käsittelyyn peruttaisiin, Jehovan todistajien järjestöllä saattaa olla oikeus jatkaa joidenkin henkilötietojen käsittelyä perustuen oikeuteen säilyttää ja hallinnoida tietoja jäsenyydestä Jehovan todistajissa tai muuhun henkilötietojen käsittelyä koskevassa lainsäädännössä esitettyyn lainmukaiseen syyhyn. Julistajat ovat tietoisia siitä, että heillä on oikeus tehdä valitus asuinmaansa tietosuojaviranomaisille.

Jehovan todistajien järjestö hyödyntää henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti verkko- ja tietoturvallisuuteen liittyviä toimintatapoja ja tekniikkaa henkilötietojen suojaamiseksi. Julistajat ymmärtävät, että heidän henkilötietoihinsa on pääsy vain rajallisella määrällä valtuutettuja henkilöitä edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Kaikki henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedustelut voidaan osoittaa tietosuojavastaavalle sähköpostitse osoitteeseen:

DataProtectionOfficer.DK@jw.org.

Julistajat ymmärtävät, että heidän asuinmaansa rekisterinpitäjä ja tämän yhteystiedot löytyvät jw.org-sivuston Tietosuojaa koskevat tiedustelut -sivulta. Jos rekisterinpitäjällä on tietosuojavastaava ja edustaja tietosuoja-asioissa, myös nämä tiedot löytyvät samalta sivulta.

Tietosuojakäytäntömme saattavat aika ajoin muuttua, koska uskonnollisiin toimiimme, lainsäädäntöön tai teknologiaan voi tulla muutoksia. Kun Henkilötietojen käsittely -sivua joudutaan muuttamaan, muutokset julkaistaan tällä sivulla, jotta julistajat tietävät aina, mitä tietoja kerätään ja miten niitä käytetään. Voit aika ajoin tarkastaa muutokset tältä sivulta.