Siirry sisältöön

Johdannot Raamatun kirjoihin

Näissä lyhyissä videoissa on tietoa Raamatun kirjojen taustasta ja sisällöstä. Ne tekevät Raamatun lukemisesta ja tutkimisesta kiinnostavampaa.

Johdanto Raamattuun

Raamatun jokainen yksittäinen kirja liittyy sen teemaan eli siihen, miten Jehovan nimi saatetaan kunniaan hänen valtakuntansa välityksellä, jonka kuninkaana on Jeesus.

Johdanto 1. Mooseksen kirjaan

1. Mooseksen kirjassa on tärkeää tietoa ihmiskunnan alkuperästä sekä kärsimysten ja kuoleman perimmäisestä syystä.

Johdanto 2. Mooseksen kirjaan

Jumala vapautti israelilaiset Egyptin orjuudesta, ja heistä tuli hänelle vihkiytynyt kansa.

Johdanto 3. Mooseksen kirjaan

Mitä 3. Mooseksen kirja kertoo Jumalan pyhyydestä, ja miksi meidän on tärkeää olla pyhiä?

Johdanto 4. Mooseksen kirjaan

Tässä kirjassa kerrotaan, miten tärkeää on totella Jehovaa kaikissa olosuhteissa ja kunnioittaa hänen edustajiaan.

Johdanto 5. Mooseksen kirjaan

Miten Jehovan Israelille antamasta laista ilmenee, että hän rakastaa palvelijoitaan syvästi?

Johdanto Joosuan kirjaan

Kertomus siitä, miten Israelin kansa valloittaa Luvatun maan ja jakaa sen.

Johdanto Tuomarien kirjaan

Tämän vauhdikkaan raamatunkirjan päähenkilöitä ovat rohkeat tuomarit, joiden avulla Jumala vapautti israelilaiset sortajien käsistä.

Johdanto Ruutin kirjaan

Ruutin kirja kertoo, miten nuori leski osoitti epäitsekästä rakkautta leskeksi jäänyttä anoppiaan kohtaan ja miten Jehova palkitsi heidät molemmat.

Johdanto 1. Samuelin kirjaan

Israelin historiassa siirrytään tuomarien ajasta kuninkaiden aikaan.

Johdanto 2. Samuelin kirjaan

Daavidin nöyryys ja usko ovat tehneet hänestä yhden rakastetuimmista ja tunnetuimmista Raamatun henkilöistä.

Johdanto 1. Kuninkaiden kirjaan

Kirjassa kerrotaan Israelin hyvinvoinnista kuningas Salomon hallituskaudella ja sitä seuranneesta levottomasta ajasta, jolloin valtakunta oli jakautuneena kahteen osaan.

Johdanto 2. Kuninkaiden kirjaan

Epäjumalanpalvelus aiheuttaa monia ongelmia Israelin pohjoisessa valtakunnassa, mutta Jehova siunaa niitä harvoja, jotka palvelevat häntä uskollisesti.

Johdanto 1. Aikakirjaan

Kirja kertoo Daavidin syntyperästä ja jännittävistä elämänvaiheista kuninkaaksi tulemisesta aina kuolemaan asti.

Johdanto 2. Aikakirjaan

Juudan kuninkaiden historia osoittaa, miten tärkeää on olla uskollinen Jehovalle.

Johdanto Esran kirjaan

Lupauksensa mukaan Jehova vapauttaa kansansa Babylonin pakkosiirtolaisuudesta ja ennallistaa tosi palvonnan Jerusalemiin.

Johdanto Nehemian kirjaan

Nehemian kirja sisältää tärkeitä opetuksia kaikille nykyisille Jehovan palvelijoille.

Johdanto Esterin kirjaan

Esterin päivien dramaattiset tapahtumat vahvistavat uskoasi siihen, että Jehova pystyy suojelemaan kansaansa.

Johdanto Jobin kirjaan

Kaikkia, jotka rakastavat Jehovaa, tullaan koettelemaan. Kertomus Jobista kasvattaa luottamustamme siihen, että voimme pysyä uskollisena ja kannattaa Jehovan hallitusvaltaa.

Johdanto Psalmien kirjaan

Psalmeissa ylistetään Jehovaa korkeimpana hallitsijana. Ne lohduttavat ja auttavat niitä, jotka rakastavat häntä. Lisäksi ne kertovat, miten maapallon olosuhteet tulevat muuttumaan Jumalan valtakunnan välityksellä.

Johdanto Sananlaskujen kirjaan

Tutustu Jumalan ohjauksessa kirjoitettuihin viisauksiin, jotka koskevat liikeasioita, perhe-elämää ja monia muita elämänalueita.

Johdanto Saarnaajan kirjaan

Kuningas Salomo kirjoittaa asioista, joilla on todellista merkitystä. Hän vertaa niitä asioihin, jotka ovat ristiriidassa Jumalalta tulevan viisauden kanssa.

Johdanto Laulujen lauluun

Sulamilaistytön murtumatonta rakkautta paimenpoikaan sanotaan ”Jahin liekiksi”. Minkä vuoksi?

Johdanto Jesajan kirjaan

Jesajan kirjassa on erehtymättömiä profetioita, jotka vahvistavat luottamustamme Jehovaan. Hän täyttää lupauksensa ja pelastaa palvelijansa.

Johdanto Jeremian kirjaan

Jeremia pysyi uskollisesti profeetan tehtävässään vaikeuksista huolimatta. Mieti, miten hänen esimerkkinsä voi auttaa nykyajan kristittyjä.

Johdanto Valituslaulujen kirjaan

Profeetta Jeremian kirjoittamasta Valituslaulujen kirjasta käy ilmi, miten paljon surua Jerusalemin tuho tuottaa ja miten katumus mahdollistaa Jumalan armon.

Johdanto Hesekielin kirjaan

Hesekiel huolehti nöyrästi ja rohkeasti kaikista Jumalalta saamistaan tehtävistä, olivatpa ne kuinka vaikeita tahansa. Hänen esimerkkinsä on meille korvaamattoman arvokas.

Johdanto Danielin kirjaan

Daniel ja hänen ystävänsä pysyivät uskollisina Jehovalle kaikissa tilanteissa. Heidän esimerkkinsä ja luotettavat ennustukset voivat hyödyttää meitä tänä lopun aikana.

Johdanto Hoosean kirjaan

Hoosean profetiasta käy ilmi, miten Jehova osoittaa armoa katuvia väärintekijöitä kohtaan ja millaisen palvonnan hän hyväksyy.

Johdanto Joelin kirjaan

Joel ennusti ”Jehovan päivän” tulon ja kertoi, miten siitä voi selviytyä. Hänen profetiansa on erittäin ajankohtainen nykyään.

Johdanto Aamoksen kirjaan

Jehova käytti tätä nöyrää miestä tärkeässä tehtävässä. Mitä arvokkaita asioita opimme Aamoksen esimerkistä?

Johdanto Obadjan kirjaan

Tämä Raamatun heprealaisten kirjoitusten lyhin kirja antaa toivoa ja lupaa, että Jehovan kuninkuus saatetaan kunniaan.

Johdanto Joonan kirjaan

Profeetta Joona otti vastaan oikaisua, täytti tehtävänsä ja sai tärkeän opetuksen Jumalan uskollisesta rakkaudesta ja armosta. Joonan kirja puhuttelee lukijaansa.

Johdanto Miikan kirjaan

Tämä profetia vahvistaa luottamustamme siihen, että Jehovan pyynnöt ovat aina kohtuullisia ja meidän omaksi parhaaksemme.

Johdanto Nahumin kirjaan

Nahumin profetia antaa varmuuden siitä, että Jehova täyttää aina sanansa ja lohduttaa niitä, jotka turvautuvat hänen valtakuntaansa rauhan ja pelastuksen saamiseksi.

Johdanto Habakukin kirjaan

Voimme luottaa siihen, että Jehova tietää aina, mikä on paras aika ja paras tapa pelastaa hänen palvelijansa.

Johdanto Sefanjan kirjaan

Miksi meidän tulisi varoa ajattelemasta, ettei Jehovan tuomiopäivä tule?

Johdanto Haggain kirjaan

Tämä profetia korostaa sitä, miten tärkeää on asettaa Jumalan palvonta henkilökohtaisten asioiden edelle.

Johdanto Sakarjan kirjaan

Monet Jumalan antamat näyt ja profetiat vahvistivat hänen kansaansa menneisyydessä. Ne vakuuttavat myös meille nykyään, että Jumala on tukenamme.

Johdanto Malakian kirjaan

Tässä profetiassa korostuvat Jehovan muuttumattomat periaatteet sekä hänen armonsa ja rakkautensa. Siinä on tärkeitä opetuksia myös meidän ajallemme.

Johdanto Matteuksen evankeliumiin

Tutustu Matteuksen evankeliumiin, joka on ensimmäinen Raamatun neljästä evankeliumista.

Johdanto Markuksen evankeliumiin

Markuksen evankeliumi on evankeliumeista lyhin. Siinä luodaan silmäys siihen, mitä Jeesus tekee tulevaisuudessa Jumalan valtakunnan kuninkaana.

Johdanto Luukkaan evankeliumiin

Mistä asioista kerrotaan ainoastaan Luukkaan evankeliumissa?

Johdanto Johanneksen evankeliumiin

Johanneksen evankeliumi korostaa Jeesuksen rakkautta ihmiskuntaa kohtaan, hänen esimerkkiään nöyryydestä ja hänen osaansa Messiaana, Jumalan valtakunnan tulevana Kuninkaana.

Johdanto Apostolien tekojen kirjaan

Varhaiskristityt näkivät paljon vaivaa opetuslasten tekemiseksi kaikkien kansojen ihmisistä. Apostolien tekojen kirja voi kasvattaa kenttäpalvelusintoasi.

Johdanto Roomalaiskirjeeseen

Pyhän hengen ohjauksessa annettuja neuvoja, jotka korostavat Jehovan puolueettomuutta ja uskoa Jeesukseen Kristukseen.

Johdanto 1. Korinttilaiskirjeeseen

Paavalin kirjeessä on pyhän hengen ohjauksessa kirjoitettuja neuvoja, jotka koskevat yksimielisyyttä, moraalista puhtautta, rakkautta ja uskoa ylösnousemukseen.

Johdanto 2. Korinttilaiskirjeeseen

Jehova, ”kaiken lohdutuksen Jumala”, tukee ja vahvistaa palvelijoitaan.

Johdanto Galatalaiskirjeeseen

Paavalin kirje Galatian kristityille on yhtä ajankohtainen nykyään kuin silloinkin, kun se kirjoitettiin. Se auttaa kristittyjä pysymään uskollisina Jumalalle.

Johdanto Efesolaiskirjeeseen

Tässä kirjeessä korostetaan Jumalan tarkoitusta saada aikaan rauha ja sopusointu Jeesuksen Kristuksen välityksellä.

Johdanto Filippiläiskirjeeseen

Kun pysymme vakaina koettelemuksissa, voimme rohkaista toisiakin olemaan lujia.

Johdanto Kolossalaiskirjeeseen

Voimme miellyttää Jehovaa noudattamalla oppimaamme, antamalla toisille halukkaasti anteeksi ja tunnustamalla Jeesuksen aseman ja vallan.

Johdanto 1. Tessalonikalaiskirjeeseen

Meidän täytyy pysyä hengellisesti valveilla, ”varmistautua kaikesta”, ”rukoilla lakkaamatta” ja rohkaista toisiamme.

Johdanto 2. Tessalonikalaiskirjeeseen

Paavali korjaa väärän näkemyksen siitä, milloin Jehovan päivä tulee, ja rohkaisee veljiä pysymään lujina uskossa.

Johdanto 1. Timoteuksen kirjeeseen

Paavali kirjoitti 1. Timoteuksen kirjeen antaakseen ohjeita seurakunnan toiminnasta ja varoittaakseen vääristä opettajista ja rakkaudesta rahaan.

Johdanto 2. Timoteuksen kirjeeseen

Paavali kannustaa Timoteusta hoitamaan palvelustehtävänsä perusteellisesti.

Johdanto Tituksen kirjeeseen

Paavalin kirjeessä Titukselle käsitellään Kreetan seurakuntien ongelmia ja luetellaan vanhinten pätevyysvaatimukset.

Johdanto Filemonin kirjeeseen

Tässä lyhyessä mutta painokkaassa kirjeessä on hyödyllisiä opetuksia nöyryydestä, huomaavaisuudesta ja anteeksiantavaisuudesta.

Johdanto Heprealaiskirjeeseen

Kristillisyys perustuu johonkin sellaiseen, mikä on paljon merkittävämpää kuin kirjaimelliset temppelit ja eläinuhrit.

Johdanto Jaakobin kirjeeseen

Jaakob opettaa tärkeitä kristillisiä periaatteita eloisien kielikuvien avulla.

Johdanto 1. Pietarin kirjeeseen

Pietarin ensimmäinen kirje kannustaa meitä ”terästäytymään toimintaan” ja heittämään kaikki huolemme Jumalalle.

Johdanto 2. Pietarin kirjeeseen

Pietarin toinen kirje kannustaa meitä pysymään uskollisina odottaessamme uutta taivasta ja uutta maata.

Johdanto 1. Johanneksen kirjeeseen

Tämä Johanneksen kirje varoittaa antikristuksista ja auttaa ymmärtämään, mitä tulisi rakastaa ja mitä ei.

Johdanto 2. Johanneksen kirjeeseen

Johanneksen toisessa kirjeessä kehotetaan vaeltamaan totuuden tietä ja varomaan eksyttäjiä.

Johdanto 3. Johanneksen kirjeeseen

Johanneksen kolmannessa kirjeessä osoitetaan kauniisti, että kristittyjen tulee olla vieraanvaraisia.

Johdanto Juudaksen kirjeeseen

Juudas paljastaa, miten ovelasti jotkut yrittävät turmella kristillistä seurakuntaa.

Johdanto Ilmestyskirjaan

Ilmestyskirjan vaikuttavissa näyissä kuvataan sitä, miten Jumalan valtakunta toteuttaa hänen maata ja ihmiskuntaa koskevan tarkoituksensa.

Saatat pitää myös näistä

KIRJAT & KIRJASET

Raamattu – mikä on sen sanoma?

Mikä on Raamatun perussanoma?

RAAMATTU

Pyhä Raamattu – Uuden maailman käännös (tutkimislaitos)

Tässä ilmaisessa Uuden maailman käännöksen tutkimislaitoksessa on kuvia, alaviitteitä, rinnakkaispaikkaviitteitä ja muita tutkimistyökaluja.