Tämä suunnitelmasivu auttaa sinua toimimaan järkevästi, jos sinua painostetaan juomaan.