Mitä eroavuuksia näissä kahdessa kuvassa on? Kumpi kuva kertoo, miten sinun tulisi käyttäytyä?