Auta lastasi oppimaan ulkoa kahdentoista apostolin nimet.