Siirry sisältöön

Mikä on Uusi Jerusalem?

Mikä on Uusi Jerusalem?

Raamattu vastaa

 Ilmaus ”Uusi Jerusalem” esiintyy Raamatussa kaksi kertaa. Se on kuvaannollinen kaupunki, joka edustaa sitä Jeesuksen seuraajista koostuvaa ryhmää, joka menee taivaaseen. Tuon ryhmän jäsenet hallitsevat yhdessä Jeesuksen kanssa Jumalan valtakunnassa. (Ilmestys 3:12; 21:2.) Raamatussa tuota ryhmää kutsutaan myös Kristuksen morsiameksi.

Erityispiirteitä joiden avulla Uusi Jerusalem voidaan tunnistaa

  1.   Uusi Jerusalem sijaitsee taivaassa. Aina kun Raamattu mainitsee Uuden Jerusalemin, sen sanotaan tulevan alas taivaasta, jossa enkelit vartioivat sen portteja (Ilmestys 3:12; 21:2, 10, 12). Myös kaupungin suuri koko todistaa sen, ettei se voi sijaita maan päällä. Sen kerrotaan olevan kuution muotoinen, ympärysmitaltaan ”12000 stadionia”. a (Ilmestys 21:16.) Kaupungin korkeus on yhtä suuri kuin sen pituus ja leveys, joten jokainen sivu olisi miltei 560 kilometriä korkea. Jos kaupunki sijaitsisi maan päällä, se ulottuisi avaruuteen asti.

  2.   Uusi Jerusalem koostuu ryhmästä Jeesuksen seuraajia, Kristuksen morsiamesta. Uutta Jerusalemia kutsutaan ”morsiameksi, Karitsan vaimoksi” (Ilmestys 21:9, 10). Tämä kuvaus on vertauskuvallinen. Karitsalla viitataan Jeesukseen Kristukseen (Johannes 1:29; Ilmestys 5:12). ”Karitsan vaimo” eli Kristuksen morsian edustaa niitä kristittyjä, jotka tulevat olemaan taivaassa Jeesuksen kanssa. Raamattu vertaa Jeesuksen ja näiden kristittyjen välistä suhdetta aviomiehen ja vaimon väliseen suhteeseen. (2. Korinttilaisille 11:2; Efesolaisille 5:23–25.) Lisäksi Uuden Jerusalemin peruskiviin on kirjoitettu ”Karitsan kahdentoista apostolin kaksitoista nimeä” (Ilmestys 21:14). Myös tämä yksityiskohta auttaa tunnistamaan Uuden Jerusalemin, sillä taivaaseen menevien kristittyjen sanotaan olevan ”rakennettu apostolien ja profeettojen perustukselle” (Efesolaisille 2:20).

  3.   Uusi Jerusalem on osa hallintoa. Muinainen Jerusalem oli Israelin pääkaupunki. Kuningas Daavidin, hänen poikansa Salomon ja heidän jälkeläistensä sanottiin hallitsevan ”Jehovan valtaistuimella” (1. Aikakirja 29:23). Jerusalem, jota kutsutaan ”pyhäksi kaupungiksi”, edusti siksi Daavidin suvun kautta ilmenevää Jehovan hallitusvaltaa (Nehemia 11:1). Myös Uutta Jerusalemia kutsutaan ”pyhäksi kaupungiksi”, ja se koostuu niistä, joiden on määrä mennä taivaaseen Jeesuksen luo ja ”hallita kuninkaina maata” (Ilmestys 5:9, 10; 21:2).

  4.   Uusi Jerusalem tuo siunauksia ihmisille. Se että Uuden Jerusalemin kuvaillaan ”tulevan alas taivaasta Jumalan luota”, osoittaa Jumalan käyttävän tuota kaupunkia muuallakin kuin taivaassa (Ilmestys 21:2). Tämä ilmaus liittää Uuden Jerusalemin Jumalan valtakuntaan, jota Jumala käyttää tahtonsa toteuttamiseen ”maan päällä niin kuin taivaassa” (Matteus 6:10). Jumalan tarkoituksen mukaisesti ihmiset saavat nauttia seuraavista siunauksista:

    •   Ei enää syntiä. Uuden Jerusalemin kautta kulkee ”elämän veden virta”. Tuo vesi ylläpitää ”elämän puita”, jotka ovat ”kansakuntien parannukseksi”. (Ilmestys 22:1, 2.) Ihmiset parannetaan sekä fyysisesti että hengellisesti. Kun synti on poistettu, ihmiset saavat nauttia täydellisestä elämästä aivan kuten Jumala alun perin tarkoitti. (Roomalaisille 8:21.)

    •   Hyvä suhde Jumalaan. Synnin vuoksi ihmiskunta menetti hyvän suhteen Jumalaan (Jesaja 59:2). Synnin poistaminen merkitsee seuraavan ennustuksen täydellistä toteutumista: ”Jumalan teltta on ihmisten luona, ja hän asuu heidän kanssaan, ja he ovat hänen kansojaan. Ja Jumala itse on heidän kanssaan.” (Ilmestys 21:3.)

    •   Ei enää kärsimystä ja kuolemaa. Valtakuntansa välityksellä Jumala ”pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, eikä surua eikä valitushuutoa eikä kipua enää ole” (Ilmestys 21:4).

a Stadion oli roomalaisten käyttämä pituusmitta, joka vastaa noin 185 metriä.