Siirry sisältöön

Usko ja palvonta

Uskonto

Mitä on hengellisyys? Voiko olla hengellinen kuulumatta mihinkään uskontoon?

Lue, millä kolmella tavalla hengellisyyttä voi kehittää. Katso, mitkä ovat neljä yleistä hengellisyyteen liittyvää harhakäsitystä.

Ovatko kaikki uskonnot oikeassa? Johtavatko ne kaikki Jumalan luo?

Kaksi Raamatussa esitettyä näkökohtaa tarjoavat vastauksen.

Onko välttämätöntä kuulua johonkin uskontokuntaan?

Voiko jokainen ihminen palvoa Jumalaa omalla tavallaan?

Miksi kristillisiä kirkkokuntia on niin paljon?

Tarkoittiko Jeesus, kristillisyyden perustaja, että kristillisiä kirkkokuntia olisi niin paljon?

Miten voit löytää tosi uskonnon?

Raamatussa mainitaan yhdeksän tosi uskonnon tuntomerkkiä.

Kuka on antikristus?

Onko hän vasta tulossa, vai onko hän jo ilmaantunut?

Mitkä asiat ovat Raamatun mukaan pyhiä?

Voivatko epätäydelliset ihmiset olla pyhiä?

Rukous

Auttaako Jumala, jos rukoilen häntä?

Välittääkö Jumala ongelmistamme?

Miksi rukoilla? Vastaako Jumala minulle?

Se, vastaako Jumala rukouksiisi, riippuu pitkälti sinusta itsestäsi.

Onko Isä meidän -rukouksen toistaminen paras tapa rukoilla?

Onko Isä meidän -rukous ainoa rukous, jonka Jumala hyväksyy?

Mitä voin rukoilla?

Lue, miksi henkilökohtaiset murheemme eivät ole yhdentekeviä Jumalalle.

Miksi rukoilla Jeesuksen nimessä?

Lue, miten Jeesuksen nimessä rukoileminen ilmaisee kunnioitusta häntä ja Jumalaa kohtaan.

Tulisiko minun rukoilla pyhimyksiä?

Lue, ketä meidän Raamatun mukaan tulee rukoilla.

Miksi Jumala ei kuuntele joitakin rukouksia?

Lue, millaisiin rukouksiin Jumala ei vastaa ja keiden rukouksia hän ei kuuntele.

Pelastuminen

Riittääkö pelastukseen pelkkä Jeesukseen uskominen?

Raamatussa kerrotaan joistakuista, jotka uskovat Jeesukseen mutta eivät pelastu. Miten se on mahdollista?

Mitä pelastus tarkoittaa?

Mikä mahdollistaa pelastuksen? Entä miltä ihminen pelastetaan?

”Jeesus pelastaa” – mitä se oikein tarkoittaa?

Miksi tarvitsemme Jeesusta puhumaan puolestamme? Vaatiiko pelastuminen muutakin kuin vain uskoa Jeesukseen?

Miksi Jeesus kuoli?

Miten Jeesuksen kuolema hyödyttää meitä?

Miten Jeesus antoi elämänsä ”lunnaiksi monen edestä”?

Miten lunnaat tarjoavat vapautuksen synnistä?

Mitä kaste merkitsee?

Raamatussa kerrotaan useista tilanteista, joissa ihmisiä kastettiin. Mitä Raamattu kertoo kasteen merkityksestä?

Mitä uudelleen syntyminen tarkoittaa?

Täytyykö sinun syntyä uudelleen voidaksesi olla kristitty?

Synti ja anteeksianto

Mitä tarkoitetaan perisynnillä?

Aadam ja Eeva olivat tottelemattomia Jumalalle, ja heidän syntisyytensä siirtyi perinnöllisen heikkouden tavoin kaikille heidän jälkeläisilleen.

Mitä on synti?

Ovatko jotkin synnit pahempia kuin toiset?

Mitä anteeksi antaminen merkitsee?

Kirjoituksessa käsitellään viittä neuvoa Raamatusta, jotka auttavat antamaan anteeksi toisille.

Antaako Jumala minulle anteeksi?

Mitä Raamattu sanoo siitä, miten voi saada anteeksi Jumalalta?

Miten Raamattu voi auttaa niitä, jotka kärsivät syyllisyydentunteista?

Syyllisyydentunteet voivat olla lamaannuttavia. Tässä artikkelissa käsitellään kolmea keinoa, joiden avulla niistä voi päästä yli.

Onko olemassa ”seitsemän kuolemansyntiä”?

Mistä tämä käsite on peräisin? Mitä eroa on synnillä, joka koituu kuolemaksi, ja synnillä, joka ei koidu kuolemaksi?

Mitä on anteeksiantamaton synti?

Mistä tietää, onko syyllistynyt anteeksiantamattomaan syntiin?

Mitä tarkoittaa ”silmä silmästä”?

Antaako ”silmä silmästä” -sääntö luvan ottaa oikeuden omiin käsiin?

Mitä Raamattu sanoo alkoholista? Onko sen käyttö syntiä?

Raamatussa on useita myönteisiä mainintoja viinistä ja muista alkoholijuomista.

Onko tupakointi syntiä?

Raamatussa ei mainita tupakkaa. Onko silti mahdollista selvittää Raamatun kanta tupakointiin?

Onko rahapelien pelaaminen syntiä?

Koska Raamattu ei puhu rahapelien pelaamisesta yksityiskohtaisesti, kuinka voimme tietää, mitä Jumala ajattelee siitä?

Uskonnolliset tavat

Mitä Raamattu sanoo kymmenyksistä?

Se mitä Raamattu sanoo kymmenyksistä, eroaa siitä, mitä monet ajattelevat.

Tulisiko meidän palvoa kuvia?

Onko Jumalalle samantekevää, käytetäänkö hänen palvonnassaan kuvia vai ei?

Pitäisikö kristittyjen viettää sapattia?

Jos kristittyjen ei tarvitse viettää sapattia, miksi Raamattu sanoo sapattia ”ikuiseksi liitoksi”?

Mitä Raamattu opettaa kielilläpuhumisesta?

Voidaanko aidot kristityt tunnistaa tästä hengen ihmelahjasta?

Mitä Raamattu sanoo paastoamisesta?

Millaisissa tilanteissa jotkut paastosivat Raamatun aikoina? Pitääkö kristittyjen paastota?

Mikä on Raamatun näkemys antamisesta?

Millainen antaminen miellyttää Jumalaa?

Mitä ovat Jumalan kymmenen käskyä?

Keille ne annettiin? Täytyykö kristittyjen pitää ne?