Siirry sisältöön

Onko tupakointi syntiä?

Onko tupakointi syntiä?

Raamattu vastaa

Raamatussa ei puhuta tupakoinnista * tai muista tupakan käyttötavoista. Se sisältää kuitenkin periaatteita, jotka osoittavat, että Jumala ei hyväksy epäterveitä tai epäpuhtaita tapoja. Siksi tupakointi on Raamatun mukaan syntiä.

  • Elämän kunnioittaminen. ”Jumala – – antaa kaikille elämän ja hengityksen.” (Apostolien teot 17:24, 25.) Koska elämä on lahja Jumalalta, meidän ei pitäisi tehdä mitään sellaista, mikä lyhentää elämäämme, esimerkiksi tupakoida. Tupakka on maailmanlaajuisesti suurimpia syitä sellaisiin kuolemaan johtaviin sairauksiin, jotka olisivat estettävissä.

  • Lähimmäisen rakastaminen. ”Sinun on rakastettava lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Matteus 22:39.) Tupakointi toisten lähellä ei ilmaise rakkautta heitä kohtaan. Niillä, jotka altistuvat säännöllisesti passiiviselle tupakoinnille, on suuri riski sairastua samoihin sairauksiin kuin tupakoitsijat itse.

  • Pyhyyden arvostaminen. ”Pyydän teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi.” (Roomalaisille 12:1.) ”Puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta ja täydellistäkäämme pyhyys Jumalan pelossa.” (2. Korinttilaisille 7:1.) Pyhyyteen sisältyy ajatus puhtaudesta. Tupakointi on näin ollen ristiriidassa pyhyyden kanssa, koska tupakoitsijat tieten tahtoen myrkyttävät omaa kehoaan. Savun vetäminen henkeen on ihmiselle luonnotonta.

Puhutaanko Raamatussa marihuanan tai muiden huumeiden viihdekäytöstä?

Raamatussa ei mainita marihuanaa (eli kannabista tai ruohoa) tai muita huumeita. Siinä on kuitenkin periaatteita, jotka osoittavat, että riippuvuutta aiheuttavien aineiden viihdekäyttö ei ole hyväksyttävää. Edellä mainittujen lisäksi päihteisiin soveltuvat myös seuraavat periaatteet:

  • Henkisiä kykyjä pystyttävä kontrolloimaan. ”Sinun on rakastettava Jehovaa, Jumalaasi, – – koko mielelläsi.” (Matteus 22:37, 38.) ”Pysykää täysin järkevinä.” (1. Pietarin kirje 1:13.) Ihminen, joka käyttää huumeita, ei pysty täysin kontrolloimaan mieltään. Lisäksi monet ovat tulleet riippuvaisiksi huumeista. Sen sijaan, että he keskittyisivät hyödyllisiin asioihin, heidän ajatuksensa ovat huumeiden hankkimisessa ja käyttämisessä (Filippiläisille 4:8).

  • Maan lakien totteleminen. ”Muistuta jatkuvasti heitä – – olemaan tottelevaisia hallituksille ja valloille.” (Titukselle 3:1.) Monissa maissa lait rajoittavat tiukasti huumeiden käyttöä. Jos haluamme miellyttää Jumalaa, meidän tulee totella viranomaisia (Roomalaisille 13:1).

^ kpl 3 Tässä artikkelissa tupakoinnilla tarkoitetaan tahallista tupakan, sikarin, piipun tai vesipiipun savun sisään hengittämistä. Artikkelissa käsiteltävät Raamatun periaatteet soveltuvat myös purutupakan, nuuskan, nikotiinia sisältävän sähkötupakan ja muun vastaavan tuotteen käyttöön.