Siirry sisältöön

Mikä on Suuri Babylon?

Mikä on Suuri Babylon?

Raamattu vastaa

Raamatussa Ilmestyskirjassa kuvailtu Suuri Babylon on väärien uskontojen muodostama kokonaisuus, jota Jumala ei hyväksy (Ilmestys 14:8; 17:5; 18:21). * Vaikka nuo uskonnot eroavat toisistaan monessa suhteessa, tavalla tai toisella ne kaikki johtavat ihmisiä pois tosi Jumalan Jehovan palvonnasta (5. Mooseksen kirja 4:35).

Miten Suuren Babylonin voi tunnistaa?

  1. Suuri Babylon on vertauskuva. Raamatussa sitä kuvaillaan ”naiseksi” ja ”suureksi portoksi”, jonka nimi on ”salaisuus: ’Suuri Babylon’” (Ilmestys 17:1, 3, 5). Koska Ilmestyskirja on kirjoitettu ”tunnusmerkein”, voidaan päätellä, että Suuri Babylon ei ole kirjaimellinen nainen vaan vertauskuva (Ilmestys 1:1). Lisäksi Raamatussa kerrotaan, että se ”istuu paljojen vesien päällä”, jotka kuvaavat ”kansoja ja ihmisjoukkoja ja kansakuntia ja kieliä” (Ilmestys 17:1, 15). Tämä ei voisi pitää paikkansa kirjaimellisesta naisesta.

  2. Suuri Babylon on maailmanlaajuinen kokonaisuus. Suurta Babylonia kutsutaan ”suureksi kaupungiksi, jolla on maan kuninkaita ylempi valtakunta” (Ilmestys 17:18). Näin ollen sillä täytyy olla maailmanlaajuinen vaikutusvalta.

  3. Suuri Babylon on uskonnollinen kokonaisuus, ei poliittinen tai kaupallinen järjestelmä. Muinainen Babylon oli syvästi uskonnollinen kaupunki, joka oli tunnettu spiritistisistä ”loitsuistaan” ja ”noituuksistaan” (Jesaja 47:1, 12, 13; Jeremia 50:1, 2, 38). Siellä harjoitettiin tosi Jumalan Jehovan vastaista väärää palvontaa (1. Mooseksen kirja 10:8, 9; 11:2–4, 8). Babylonian hallitsijat korottivat itsensä ylimielisesti Jehovan ja hänen palvontansa yläpuolelle (Jesaja 14:4, 13, 14; Daniel 5:2–4, 23). Myös Suuri Babylon on tunnettu ”spiritismin harjoittamisestaan”, mikä osoittaa sen olevan uskonnollinen järjestelmä (Ilmestys 18:23).

    Suuri Babylon ei voi olla poliittinen kokonaisuus, koska Raamatun mukaan ”maan kuninkaat” tulevat suremaan sen tuhoa (Ilmestys 17:1, 2; 18:9). Se ei voi myöskään olla kaupallinen kokonaisuus, koska Raamattu tekee eron sen ja ”maan matkustavien kauppiaiden” välillä (Ilmestys 18:11, 15).

  4. Babylonian kuninkaan Nabunaidin steele, jossa on jumalkolmikon muodostavien Sinin, Ištarin ja Šamašin symbolit.

    Suuren Babylonin täytyy tarkoittaa väärää uskontoa. Sen sijaan että väärät uskonnot opettaisivat, kuinka lähestyä tosi Jumalaa Jehovaa, ne todellisuudessa ohjaavat ihmisiä palvomaan muita jumalia. Raamatussa tätä kutsutaan hengelliseksi haureudeksi. (3. Mooseksen kirja 20:6; 2. Mooseksen kirja 34:15, 16, alav.) Sellaiset opetukset kuin kolminaisuus ja sielun kuolemattomuus ja monet tavat, kuten kuvien käyttö palvonnassa, juontavat juurensa muinaisesta Babylonista, ja ne ovat tunkeutuneet väärään uskontoon kaikkialla. Väärät uskonnot antavat rakkauden tätä maailmaa kohtaan vaikuttaa palvontaansa. Raamattu sanoo tällaisen uskottomuuden olevan hengellinen aviorikos (Jaakobin kirje 4:4).

    Raamatun mukaan Suuri Babylon on ”puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja kallisarvoisilla kivillä ja helmillä”. Väärän uskonnon huomattava omaisuus ja sillä rehenteleminen sopivat hyvin tähän Raamatun maalaamaan kuvaan. (Ilmestys 17:4.) Suuresta Babylonista ovat lähtöisin ne iljettävät opetukset ja teot, jotka tuottavat häpeää Jumalalle (Ilmestys 17:5). Väärien uskontojen jäsenet ovat ”kansoja ja ihmisjoukkoja ja kansakuntia ja kieliä”, jotka tukevat Suurta Babylonia (Ilmestys 17:15).

Suuri Babylon on vastuussa kaikkien niiden kuolemasta, ”jotka on tapettu maan päällä” (Ilmestys 18:24). Läpi historian väärä uskonto on lietsonut sotia ja ruokkinut terrorismia. Se on myös epäonnistunut tehtävässä opettaa totuus Jehovasta, rakkauden Jumalasta (1. Johanneksen kirje 4:8). Tämän johdosta on vuodatettu paljon verta. Kaikkia niitä, jotka haluavat miellyttää Jumalaa, käsketäänkin ”lähtemään siitä ulos”, eli erottautumaan väärästä uskonnosta (Ilmestys 18:4; 2. Korinttilaisille 6:14–17).

^ kpl 3 Katso artikkelia ”Miten voit löytää tosi uskonnon?”.