Siirry sisältöön

Mitä Raamatussa sanotaan avioliitosta?

Mitä Raamatussa sanotaan avioliitosta?

Raamattu vastaa

 Luotuaan ensimmäisen miehen ja naisen Jumala yhdisti heidät avioliittoon. Avioliitto tarjoaisi hyvät puitteet onnelliselle perhe-elämälle. (1. Mooseksen kirja 1:27, 28; 2:18.)

 Jumala haluaa, että avioparit ovat onnellisia (Sananlaskut 5:18). Hän onkin antanut Raamatussa ohjeita ja periaatteita, joiden avulla avioliitto voi onnistua.

Tässä kirjoituksessa

 Millaiseksi Jumala tarkoitti avioliiton?

 Jumala tarkoitti alusta asti, että avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto (1. Mooseksen kirja 2:24). Hän ei hyväksy moniavioisuutta, homoseksuaalisia tekoja eikä avoliittoa (1. Korinttilaisille 6:9; 1. Tessalonikalaisille 4:3). Jeesus opetti, että kristittyjen tulee elää näiden normien mukaan (Markus 10:6–8).

 Jumalan silmissä avioliitto on elinikäinen side. Naimisiin mennessään mies ja nainen lupaavat olla toisilleen uskollisia ja pysyä yhdessä elämänsä loppuun asti. Jumala odottaa, että he pitävät nuo lupaukset. (Markus 10:9.)

 Mikä on Raamatun kanta erilleen muuttamisesta ja avioerosta?

 Joskus puolisot voivat joutua olemaan erossa toisistaan jonkin aikaa, esimerkiksi silloin, jos toisen täytyy lähteä auttamaan sukulaisiaan. Raamatun mukaan erillään olemisella ei kuitenkaan tulisi yrittää ratkaista ongelmia, vaan avioparien tulisi koettaa päästä sovintoon muilla keinoin (1. Korinttilaisille 7:10).

 Raamatun mukaan ainoa peruste ottaa avioero on se, että toinen tekee aviorikoksen (Matteus 19:9). Jos puolisot muuttavat erilleen tai ottavat avioeron jostain muusta syystä, kumpikaan heistä ei ole Jumalan silmissä vapaa seurustelemaan tai menemään naimisiin jonkun toisen kanssa (Matteus 5:32; 1. Korinttilaisille 7:11).

 Hyväksyykö Jumala vain laillisesti rekisteröidyt avioliitot?

 Jumala odottaa, että kristityt noudattavat maan lakeja (Titukselle 3:1). Siksi maissa, joissa se on mahdollista, kristityt hankkivat virallisen vihkimisen kunnioituksesta maan lakeja ja Jumalan normeja kohtaan. a

 Mitkä ovat Raamatun mukaan aviomiehen ja vaimon vastuut?

  •   Yhteiset vastuut. Miehen ja vaimon tulisi rakastaa ja kunnioittaa toisiaan (Efesolaisille 5:33). Molempien on tärkeää ottaa huomioon toistensa seksuaaliset tarpeet ja pysyä kaikin tavoin uskollisena (1. Korinttilaisille 7:3; Heprealaisille 13:4). Jos pariskunnalla on lapsia, vastuu lasten kasvattamisesta on molemmilla (Sananlaskut 6:20).

     Raamatussa ei määritellä tarkkaan sitä, miten aviopuolisoiden tulisi jakaa vastuu ansiotöistä ja kotitöistä. Jokainen perhe päättää, mikä toimii heille parhaiten.

  •   Aviomiehen vastuut. Raamatussa sanotaan, että ”mies on vaimonsa pää” (Efesolaisille 5:23). Tämä tarkoittaa sitä, että miehen tulee pitää huolta perheestään ja tehdä ratkaisuja, jotka ovat vaimon ja lasten parhaaksi.

     Aviomiehen tulee huolehtia siitä, että hänen perheensä voi hyvin fyysisesti, henkisesti ja hengellisesti (1. Timoteukselle 5:8). Mies arvostaa vaimonsa hyviä puolia, tekee yhteistyötä hänen kanssaan ja ottaa ratkaisuja tehdessään huomioon hänen mielipiteensä ja tunteensa (Sananlaskut 31:11, 28). Kaikesta, mitä mies tekee, pitäisi näkyä, että hän rakastaa perhettään. (Kolossalaisille 3:19.)

  •   Vaimon vastuut. Raamatussa sanotaan, että ”vaimon – – tulee kunnioittaa syvästi miestään” (Efesolaisille 5:33). Jumala odottaa, että vaimo kunnioittaa miestään, jolle Jumala on antanut perheen pään vastuun.

     Vaimon vastuu on tukea miestä tämän tehtävässä ja auttaa tätä tekemään hyviä ratkaisuja (1. Mooseksen kirja 2:18). Raamatussa puhutaan kauniisti vaimoista, jotka toimivat näin (Sananlaskut 31:10).

 Odottaako Jumala avioparin hankkivan lapsia?

 Ei. Menneisyydessä Jumala käski joitakin palvelijoitaan hankkimaan lapsia (1. Mooseksen kirja 1:28; 9:1). Tämä käsky ei kuitenkaan koske enää meitä. Jeesus ei sanonut, että hänen seuraajiensa pitäisi hankkia lapsia, eivätkä hänen varhaiset opetuslapsensakaan puhuneet sellaisesta. Kaikki avioparit voivat päättää asiasta itse.

 Miten Raamattu voi auttaa avioliitossa?

 Raamatun periaatteiden avulla avioliitto voi saada hyvän alun. Lisäksi ne auttavat miestä ja vaimoa ratkomaan ongelmia ja jopa välttämään niitä.

 Raamatun periaatteet auttavat aviopuolisoita…

a Jos haluat tietää, mikä on Raamatun näkemys heimoavioliitoista, katso Vartiotorni 15. lokakuuta 2006, sivu 21 ja kappale 12.