Siirry sisältöön

Miten Raamattua voi ymmärtää?

Miten Raamattua voi ymmärtää?

Raamattu vastaa

 Raamattu itse kertoo, miten sitä voi ymmärtää. Onpa taustasi mikä tahansa, Raamatun sisältämä Jumalan sanoma ”ei ole sinulle liian vaikea eikä ole kaukana” (5. Mooseksen kirja 30:11).

Miten ymmärtää Raamattua?

  1.   Ilmaise oikeaa asennetta. Ota Raamattu vastaan Jumalan sanana. Ole nöyrä, sillä Jumala vastustaa ylpeitä. (1. Tessalonikalaisille 2:13; Jaakobin kirje 4:6.) Älä kuitenkaan ole herkkäuskoinen; Jumala haluaa sinun käyttävän ”järjenkykyjäsi” (Roomalaisille 12:1, 2).

  2.   Rukoile viisautta. ”Älä nojaudu omaan ymmärrykseesi”, sanotaan Sananlaskujen 3:5:ssä. Pyydä sen sijaan jatkuvasti Jumalalta viisautta ymmärtää Raamattua (Jaakobin kirje 1:5).

  3.   Tutki säännöllisesti. Raamatun tutkimisesta hyötyy huomattavasti enemmän, kun se ei ole satunnaista vaan säännöllistä (Joosua 1:8).

  4.   Tutki aiheittain. Sen selvittäminen, mitä Raamattu sanoo jostain tietystä aiheesta, on erinomainen tapa perehtyä sen sisältöön. Aloita ”alkeista” ja etene syvällisempiin aiheisiin (Heprealaisille 6:1, 2, Kirkkoraamattu 1992). Huomaat, että voit verrata raamatunkohtia toisiinsa ja että Raamatun eri osat selittävät toisiaan, myös ”vaikeatajuisia” kohtia (2. Pietarin kirje 3:16).

  5.   Ota vastaan apua. Raamattu kannustaa pyytämään apua niiltä, jotka tuntevat sitä (Apostolien teot 8:30, 31). Jehovan todistajat tarjoutuvat tutkimaan Raamattua maksutta toisten kanssa. Varhaiskristittyjen tavoin he auttavat toisia raamatunkohtaviitteiden avulla näkemään, mitä Raamattu todella opettaa (Apostolien teot 17:2, 3).

Mitä et tarvitse?

  1.   Suuri älykkyys tai korkea koulutus. Jeesuksen 12 apostolia ymmärsivät Raamattua ja opettivat muita, vaikka heitä pidettiin ”koulunkäymättöminä ja tavallisina ihmisinä” (Apostolien teot 4:13).

  2.   Raha. Siihen, että oppii tuntemaan Raamattua, ei vaadita rahaa. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Ilmaiseksi olette saaneet, ilmaiseksi antakaa.” (Matteus 10:8.)