Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Jehovan todistajat

suomi

Mitä numerot merkitsevät Raamatussa? Onko numerologia raamatullinen oppi?

Mitä numerot merkitsevät Raamatussa? Onko numerologia raamatullinen oppi?

Raamattu vastaa

Raamatussa numeroilla on usein kirjaimellinen merkitys, mutta toisinaan niitä käytetään symbolisesti. Tekstiyhteys yleensä paljastaa, onko jonkin luvun merkitys symbolinen. Seuraavassa on joitain esimerkkejä lukujen symbolisesta käytöstä Raamatussa:

  • 1 Ykseys. Esimerkiksi Jeesus rukoili Jumalalta, että hänen seuraajansa ”olisivat kaikki yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minun yhteydessäni ja minä sinun yhteydessäsi”. (Johannes 17:20, 21; Matteus 19:6.)

  • 2 Juridisessa yhteydessä kaksi todistajaa vahvistaa jonkin olevan totta (5. Mooseksen kirja 17:6). Samoin jonkin näyn tai lausunnon toistaminen vahvistaa sen varmuuden ja todenmukaisuuden. Esimerkiksi Joosef sanoi selittäessään Egyptin faraon unen: ”Se, että uni esitettiin faraolle kahdesti, merkitsee, että tosi Jumala on lujasti vahvistanut asian” (1. Mooseksen kirja 41:32). Ennustuksissa ”kaksi sarvea” voi edustaa kaksoishallintoa, kuten profeetta Danielille kerrottiin Meedo-Persian maailmanvallasta (Daniel 8:20, 21; Ilmestys 13:11).

  • 3 Aivan kuten kolmen todistajan todistus vahvistaa asian varmasti todeksi, jonkin toistaminen kolme kertaa näyttää vahvistavan asian lujasti tai painottavan sitä (Hesekiel 21:27; Apostolien teot 10:9–16; Ilmestys 4:8; 8:13).

  • 4 Luku neljä voi edustaa muodon tai toiminnan täydellisyyttä, kuten ilmauksessa ”maan neljä kulmaa” (Ilmestys 7:1; 21:16; Jesaja 11:12).

  • 6 Koska kuusi on yhtä numeroa pienempi kuin seitsemän, joka usein edustaa täydellisyyttä, luku kuusi voi tarkoittaa jotain vajaata, epätäydellistä tai jotain Jumalan vihollisiin liittyvää (1. Aikakirja 20:6; Daniel 3:1; Ilmestys 13:18).

  • 7 Luku seitsemän kuvaa usein täydellisyyttä. Jumala esimerkiksi käski israelilaisia marssimaan Jerikon ympäri seitsemänä perättäisenä päivänä ja seitsemäntenä päivänä seitsemän kertaa (Joosua 6:15). Luvun seitsemän vastaavanlaisesta käytöstä on Raamatussa monia esimerkkejä (3. Mooseksen kirja 4:6; 25:8; 26:18; Psalmit 119:164; Ilmestys 1:20; 13:1; 17:10). Kun Jeesus sanoi Pietarille, että tämän tulisi antaa veljelleen anteeksi ”ei vain seitsemään kertaan asti, vaan jopa seitsemäänkymmeneenseitsemään kertaan asti”, sanan ”seitsemän” toistaminen välitti ajatuksen ”rajattomuudesta” (Matteus 18:21, 22).

  • 10 Luku kymmenen voi merkitä kokonaisuutta tai jonkin kokonaissummaa (2. Mooseksen kirja 34:28; Luukas 19:13; Ilmestys 2:10).

  • 12 Luku kaksitoista näyttää symboloivan täydellistä, Jumalan asettamaa järjestelyä. Esimerkiksi apostoli Johannes näki saamassaan näyssä kaupungin, jossa oli ”kaksitoista peruskiveä ja niissä – – kahdentoista apostolin kaksitoista nimeä” (Ilmestys 21:14; 1. Mooseksen kirja 49:28; Ilmestys 4:4; 7:4–8). Luvun kaksitoista kerrannaisilla voi olla samanlainen merkitys (Ilmestys 4:4; 7:4–8).

  • 40 Monet tuomio- tai rangaistuskaudet liittyvät lukuun neljäkymmentä (1. Mooseksen kirja 7:4; Hesekiel 29:11, 12).

Numerologia ja gematria

Se että luvuilla on Raamatussa tällaisia symbolisia merkityksiä, ei liity numerologiaan, johon sisältyy maagisten merkitysten etsimistä luvuista sekä niiden yhdistelmistä ja summista. Esimerkiksi kabbalistijuutalaiset ovat analysoineet Raamatun heprealaisia kirjoituksia ja hyödyntäneet gematriaksi kutsuttua menetelmää, jossa kirjaimille annetuista numeroarvoista etsitään kätkettyjä viestejä. Numerologia on yksi ennustelun muoto, ja Jumala tuomitsee sen (5. Mooseksen kirja 18:10–12).