Siirry sisältöön

Mitä Raamattu sanoo neitsyt Mariasta?

Mitä Raamattu sanoo neitsyt Mariasta?

 Raamattu vastaa

 Raamattu sanoo, että Maria oli vielä neitsyt, kun hänelle annettiin ainutlaatuinen kunnia synnyttää Jeesus. Tästä ihmeestä kerrottiin etukäteen Jesajan kirjassa, ja sen täyttymisestä ilmoitettiin Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa.

 Jesaja ennusti Messiaan ilmaantumisesta seuraavin sanoin: ”Katso! Neito on tuleva raskaaksi ja synnyttää pojan.” (Jesaja 7:14.) Jumalan hengen vaikutuksesta evankeliuminkirjoittaja Matteus liitti Jesajan ennustuksen Jeesuksen sikiämiseen Marian kohdussa. Kerrottuaan, että Maria tuli ihmeen välityksellä raskaaksi, Matteus lisäsi: ”Tämä kaikki todella tapahtui, jotta täyttyisi se, minkä Jehova oli puhunut profeettansa välityksellä, joka sanoi: ’Katso! Neitsyt a tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimi Immanuel’, joka merkitsee käännettynä: Jumala on kanssamme.” (Matteus 1:22, 23.)

 Myös evankeliuminkirjoittaja Luukas kertoi Marian raskaudesta, joka sai alkunsa ihmeen välityksellä. Hän kirjoitti, että Jumala lähetti enkeli Gabrielin ”neitsyen luo, joka oli luvattu avioon Joosef-nimiselle miehelle Daavidin huoneesta, ja neitsyen nimi oli Maria”. (Luukas 1:26, 27.) Maria vahvisti, että hän oli neitsyt. Kuultuaan, että hänestä tulisi Jeesuksen, Messiaan, äiti, hän kysyi: ”Kuinka tämä tapahtuu, kun minulla ei ole suhdetta mieheen?” (Luukas 1:34.)

 Miten neitseellinen syntymä oli mahdollinen?

 Marian raskauden sai aikaan pyhä henki, toiminnassa oleva Jumalan voima (Matteus 1:18). Marialle sanottiin: ”Pyhää henkeä tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima peittää sinut varjoonsa. Siksi myös sitä, mikä syntyy, kutsutaan pyhäksi, Jumalan Pojaksi.” b (Luukas 1:35.) Jumala siirsi ihmeen välityksellä Poikansa elämän Marian kohtuun ja sai siten aikaan lapsen sikiämisen.

 Mikä oli neitseellisen syntymän tarkoitus?

 Jumala antoi neitseellisen syntymän välityksellä Jeesukselle täydellisen ihmisruumiin, jotta Jeesus voisi pelastaa ihmiskunnan synnistä ja kuolemasta (Johannes 3:16; Heprealaisille 10:5). Jumala siirsi Jeesuksen elämän Marian kohtuun. Sen jälkeen Jumalan pyhä henki selvästikin suojeli kehittyvää sikiötä kaikelta epätäydellisyydeltä (Luukas 1:35).

 Jeesus syntyi näin ollen täydellisenä ihmisenä, sellaisena kuin Aadam oli ollut ennen synnin tekemistä. Raamattu sanoo Jeesuksesta: ”Hän ei tehnyt syntiä.” (1. Pietarin kirje 2:22.) Täydellisenä ihmisenä Jeesus pystyi maksamaan lunnaat ja näin vapauttamaan ihmiset synnistä ja kuolemasta (1. Korinttilaisille 15:21, 22; 1. Timoteukselle 2:5, 6).

 Pysyikö Maria neitsyenä?

 Raamattu ei opeta, että Maria olisi ollut ikuinen neitsyt. Hänellä ilmaistaan olleen Jeesuksen lisäksi muitakin lapsia (Matteus 12:46; Markus 6:3; Luukas 2:7; Johannes 7:5).

Raamattu kertoo, että Jeesuksella oli sisaruksia.

 Oliko Jeesuksen neitseellisessä syntymässä kyse ”perisynnittömästä sikiämisestä”?

 Ei. Erään katolisen tietosanakirjan mukaan opilla perisynnittömästä eli saastattomasta sikiämisestä ”tarkoitetaan uskoa siihen, että Neitsyt Maria oli vapaa PERISYNNISTÄ aivan elämänsä alusta eli sikiämisestään asti. Muu ihmiskunta perii syntisen ihmisluonnon – –. Mutta Maria varjeltiin perisynniltä ainutlaatuisen ARMON välityksellä.” c

 Sitä vastoin Raamatussa ei missään kohtaa sanota, että Maria oli vapaa perisynnistä (Psalmit 51:5; Roomalaisille 5:12). Todellisuudessa Maria ilmaisi olevansa syntinen, kun hän esitti synnit sovittavan uhrin, jonka Mooseksen laki määräsi äideille (3. Mooseksen kirja 12:2–8; Luukas 2:21–24). Edellä mainitussa tietosanakirjassa sanotaan: ”Perisynnitöntä sikiämistä ei opeteta yksitulkintaisesti Raamatussa – –. [Kyseessä] on päätelmä, jonka kirkko on tehnyt.”

 Miten meidän tulisi suhtautua Mariaan?

 Maria antoi hienon mallin uskosta, tottelevaisuudesta, nöyryydestä ja syvästä rakkaudesta Jumalaan. Hän kuuluu niihin uskollisiin ihmisiin, joita meidän kannattaa jäljitellä (Heprealaisille 6:12).

 Vaikka Marialla oli ainutlaatuinen osa Jeesuksen äitinä, Raamattu ei opeta, että meidän tulisi palvoa Mariaa tai rukoilla häntä. Jeesus ei korottanut äitiään minkäänlaiseen kunnia-asemaan, eikä hän käskenyt seuraajiaankaan tekemään niin. Maria mainitaan vain evankeliumeissa ja yhden kerran Apostolien teoissa mutta ei kertaakaan niin sanotun Uuden testamentin muissa 22 kirjassa (Apostolien teot 1:14).

 Raamatussa ei ole todisteita siitä, että ensimmäisen vuosisadan kristityt olisivat osoittaneet Marialle erityishuomiota, saati sitten uskonnollista kunnioitusta. Kristittyjä opetetaan palvomaan vain Jumalaa (Matteus 4:10).

a Jesajan profetiassa olevaa heprealaista sanaa ʽalmáh, joka on käännetty neidoksi, voidaan käyttää sekä neitsyestä että naisesta, joka ei ole neitsyt. Jumalan hengen ohjauksessa Matteus kuitenkin käytti täsmällisempää kreikkalaista sanaa parthénos, joka tarkoittaa ’neitsyttä’.

b Jotkut vastustavat ilmausta ”Jumalan Poika”, koska heidän mielestään se viittaisi siihen, että Jumala olisi ollut sukupuolisuhteissa naisen kanssa. Raamattu ei kuitenkaan tue tällaista ajatusta. Siinä kutsutaan Jeesusta ”Jumalan Pojaksi” ja ”koko luomakunnan esikoiseksi” pikemminkin siksi, että hän oli ensimmäinen ja ainoa, jonka Jumala on suoranaisesti luonut (Kolossalaisille 1:13–15). Myös ensimmäistä ihmistä Aadamia sanotaan Raamatussa ”Jumalan pojaksi” (Luukas 3:38). Se johtuu siitä, että Jumala loi Aadamin.

c New Catholic Encyclopedia, toinen painos, osa 7, sivu 331.