Siirry sisältöön

Mitä ylösnousemus tarkoittaa?

Mitä ylösnousemus tarkoittaa?

Raamattu vastaa

 Raamatussa ”ylösnousemusta” vastaava kreikankielinen sana on a·naʹsta·sis, joka tarkoittaa ’ylös nostamista’ tai ’jälleen ylös nousemista’. Ylösnousemuksen saava ihminen herätetään kuolleista eloon samaksi ihmiseksi, joka hän oli ennen kuolemaansa (1. Korinttilaisille 15:12, 13).

 Vaikka sanaa ”ylösnousemus” ei käytetä Heprealaisissa kirjoituksissa, joita sanotaan usein Vanhaksi testamentiksi, ylösnousemusopetus esiintyy myös niissä. Jumala lupasi esimerkiksi profeetta Hoosean välityksellä: ”Šeolin kädestä [haudasta] minä lunastan heidät, kuolemasta minä palautan heidät.” (Hoosea 13:14; Job 14:13–15; Jesaja 26:19; Daniel 12:2, 13.)

 Mihin ihmiset saavat ylösnousemuksen? Jotkut herätetään taivaaseen hallitsemaan kuninkaina Kristuksen kanssa (2. Korinttilaisille 5:1; Ilmestys 5:9, 10). Tätä kutsutaan Raamatussa ”ensimmäiseksi ylösnousemukseksi” ja ”varhaisemmaksi ylösnousemukseksi”. Molemmat ilmaukset viittaavat siihen, että seuraa myös toinen ylösnousemus. (Ilmestys 20:6; Filippiläisille 3:11.) Tässä jälkimmäisessä ylösnousemuksessa ihmiset herätetään maan päälle, ja suurin osa kuolleista herätettävistä kuuluu tähän ryhmään (Psalmit 37:29).

 Miten ylösnousemus tapahtuu? Jumala antaa Jeesukselle voiman herättää kuolleet (Johannes 11:25). Jeesus palauttaa eloon ”kaikki muistohaudoissa olevat”, ja jokaisella tulee olemaan sama identiteetti ja persoonallisuus sekä samat muistot kuin ennen kuolemaansa (Johannes 5:28, 29). Ne, jotka herätetään taivaaseen, saavat henkiruumiin, kun taas maan päälle herätettävät saavat täydellisen terveen aineellisen ruumiin (Jesaja 33:24; 35:5, 6; 1. Korinttilaisille 15:42–44, 50).

 Ketkä saavat ylösnousemuksen? Raamattu sanoo, että ”tulee olemaan ylösnousemus, sekä vanhurskaiden että epävanhurskaiden” (Apostolien teot 24:15). Vanhurskaisiin kuuluvat uskolliset ihmiset, kuten Nooa, Saara ja Abraham (1. Mooseksen kirja 6:9; Heprealaisille 11:11; Jaakobin kirje 2:21). Epävanhurskaisiin kuuluvat ne, jotka eivät ole noudattaneet Jumalan normeja, koska heillä ei ole ollut tilaisuutta oppia ja noudattaa niitä.

 Ylösnousemusta eivät kuitenkaan saa ne, joista on tullut niin pahoja, etteivät voi muuttua. Kun joku tällainen ihminen kuolee, hänen tuhonsa on lopullinen, eikä hänellä ole ylösnousemustoivoa. (Matteus 23:33; Heprealaisille 10:26, 27.)

 Milloin ylösnousemus tapahtuu? Raamattu on ennustanut, että ylösnousemus taivaaseen tapahtuu Kristuksen läsnäolon aikana, joka alkoi vuonna 1914 (1. Korinttilaisille 15:21–23). Ylösnousemus maan päälle tapahtuu Jeesuksen Kristuksen tuhatvuotisella hallituskaudella, jolloin maa muutetaan paratiisiksi (Luukas 23:43; Ilmestys 20:6, 12, 13).

 Miksi on järkevää uskoa ylösnousemukseen? Raamatussa kerrotaan yksityiskohtaisesti yhdeksästä ylösnousemustapauksesta, joilla kaikilla oli silminnäkijöitä (1. Kuninkaiden kirja 17:17–24; 2. Kuninkaiden kirja 4:32–37; 13:20, 21; Luukas 7:11–17; 8:40–56; Johannes 11:38–44; Apostolien teot 9:36–42; 20:7–12; 1. Korinttilaisille 15:3–6). Erityisen merkittävä on Lasaruksen ylösnousemus, sillä hän oli ollut kuolleena neljä päivää ennen kuin Jeesus herätti hänet. Lisäksi tuota ihmettä oli todistamassa useita ihmisiä. (Johannes 11:39, 42.) Jeesuksen vastustajatkaan eivät voineet kiistää tapahtunutta, joten he suunnittelivat Jeesuksen ja Lasaruksen tappamista (Johannes 11:47, 53; 12:9–11).

 Raamattu osoittaa, että Jumalalla on sekä kyky että halu tuoda kuolleet takaisin eloon. Hänellä on rajattomassa muistissaan yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta ihmisestä, jonka hän herättää suunnattomalla voimallaan. (Job 37:23; Matteus 10:30; Luukas 20:37, 38.) Jumala kykenee palauttamaan kuolleet eloon, ja hän haluaa tehdä sen! Kuvaillessaan tulevaa ylösnousemusta Raamattu sanoo Jumalasta: ”Sinä ikävöitset kättesi työtä.” (Job 14:15.)

Ylösnousemusta koskevia harhakäsityksiä

 Käsitys: Ylösnousemuksessa sielu yhdistetään jälleen ruumiiseen.

 Tosiasia: Raamattu opettaa, että sielu tarkoittaa koko ihmistä, ei jotain erillistä osaa, joka säilyy elossa ihmisen kuollessa (1. Mooseksen kirja 2:7, alaviite; Hesekiel 18:4). Ylösnousemuksessa ruumista ei yhdistetä sieluun, vaan ihminen luodaan uudelleen eläväksi sieluksi.

 Käsitys: Jotkut herätetään kuolleista ja sitten heti tuhotaan.

 Tosiasia: Raamatussa sanotaan, että ”pahaa harjoittaneita” odottaa ”tuomion ylösnousemus” (Johannes 5:29). Heidän toimintaansa arvioidaan sen perusteella, mitä he tekevät ylösnousemuksensa jälkeen, ei sen perusteella, mitä he tekivät ennen sitä. Jeesus sanoi: ”Kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja ne, jotka ovat ottaneet vaarin, tulevat elämään.” (Johannes 5:25.) Ne, jotka ”ottavat vaarin” ylösnousemuksensa jälkeen oppimistaan asioista eli noudattavat niitä, saavat nimensä ”elämän kirjakääröön” (Ilmestys 20:12, 13).

 Käsitys: Ylösnousemuksessa ihmiselle annetaan täsmälleen sama ruumis kuin hänellä oli ennen kuolemaansa.

 Tosiasia: Ihmisen kuoltua ruumis hajoaa ja häviää (Saarnaaja 3:19, 20).