Siirry sisältöön

Mitä uudelleen syntyminen tarkoittaa?

Mitä uudelleen syntyminen tarkoittaa?

Raamattu vastaa

Ilmaus ”syntyä uudelleen” tarkoittaa uutta alkua Jumalan ja uudelleen syntyneen ihmisen välisessä suhteessa (Johannes 3:3, 7). Jumala ottaa uudelleen syntyneet lapsikseen (Roomalaisille 8:15, 16; Galatalaisille 4:5; 1. Johanneksen kirje 3:1). Samalla tavoin kuin niiden, jotka on adoptoitu laillisesti, heidänkin asemansa muuttuu ja heistä tulee osa Jumalan perhettä (2. Korinttilaisille 6:18).

Miksi joku syntyy uudelleen?

Jeesus sanoi: ”Jos joku ei synny uudelleen, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” (Johannes 3:3.) Uudelleen syntyminen siis valmistaa ihmistä hallitsemaan Kristuksen kanssa Jumalan valtakunnassa. Tämä valtakunta hallitsee taivaasta käsin. Siksi uudelleen syntyminen tuo Raamatun mukaan perinnön, joka on ”varattuna taivaissa” (1. Pietarin kirje 1:3, 4). Uudelleen syntyneille annetaan varmuus siitä, että he tulevat ”hallitsemaan yhdessä kuninkaina” Kristuksen kanssa (2. Timoteukselle 2:12; 2. Korinttilaisille 1:21, 22).

Miten joku syntyy uudelleen?

Jeesus sanoi uudelleen syntyvistä, että he ”syntyisivät vedestä ja hengestä” (Johannes 3:5). Tämä ilmaus viittaa vesikasteeseen, jota seuraa kaste pyhällä hengellä (Apostolien teot 1:5; 2:1–4).

Jeesus oli ensimmäinen ihminen, joka syntyi uudelleen. Hänet kastettiin Jordanissa, minkä jälkeen Jumala voiteli eli kastoi hänet pyhällä hengellä. Siten Jeesus syntyi uudelleen Jumalan hengelliseksi pojaksi, jolla oli toivo palata taivaalliseen elämään. (Markus 1:9–11.) Jumala täytti tämän toivon herättämällä Jeesuksen kuolleista henkiluomukseksi (Apostolien teot 13:33).

Myös toiset uudelleen syntyvät kastetaan vedessä ennen kuin he saavat pyhää henkeä * (Apostolien teot 2:38, 41). Näin heille annetaan taivaallisen elämän varma toivo, jonka Jumala täyttää heidän ylösnousemuksessaan (1. Korinttilaisille 15:42–49).

Vääriä käsityksiä uudelleen syntymisestä

Käsitys: Ihmisen täytyy syntyä uudelleen voidakseen pelastua tai tulla kristityksi.

Tosiasia: Kristuksen lunastusuhri tarjoaa pelastuksen sekä uudelleen syntyneille, jotka tulevat hallitsemaan Kristuksen kanssa taivaassa, että ihmisille, jotka tulevat elämään Jumalan valtakunnan alamaisina maan päällä (1. Johanneksen kirje 2:1, 2; Ilmestys 5:9, 10). Jälkimmäisellä kristittyjen ryhmällä on mahdollisuus elää ikuisesti paratiisissa maan päällä (Psalmit 37:29; Matteus 6:9, 10; Ilmestys 21:1–5).

Käsitys: Ihminen voi päättää syntyä uudelleen.

Tosiasia: Jokaisen on mahdollista saada hyvä suhde Jumalaan ja pelastua (1. Timoteukselle 2:3, 4; Jaakobin kirje 4:8). Jumala kuitenkin valitsee ne, jotka syntyvät uudelleen eli jotka voidellaan pyhällä hengellä. Raamatun mukaan uudelleen syntyminen ”ei – – riipu siitä, joka tahtoo, eikä siitä, joka juoksee, vaan Jumalasta” (Roomalaisille 9:16). Ilmaus syntyä uudelleen voidaan kääntää myös sanoilla ”syntyä uudesti, ylhäältä”. Tämä vahvistaa sen, että uudelleen syntyvien valinta tulee ”ylhäältä” eli Jumalalta. (Johannes 3:3, Kirkkoraamattu 1992.)

^ kpl 9 Corneliuksen ja hänen kanssaan olevien tapaus oli poikkeus (Apostolien teot 10:44–48).