Siirry sisältöön

Mitä pelastus tarkoittaa?

Mitä pelastus tarkoittaa?

Raamattu vastaa

 Raamatunkirjoittajat käyttävät joskus sanoja ”pelastaa” ja ”pelastus” siinä merkityksessä, että joku vapautetaan vaarasta tai tuhosta (2. Mooseksen kirja 14:13, 14; Apostolien teot 27:20). Usein nämä ilmaukset kuitenkin viittaavat vapautukseen synnistä (Matteus 1:21). Koska synti aiheuttaa kuoleman, synnistä pelastettavilla ihmisillä on toivo elää ikuisesti (Johannes 3:16, 17). a

Mikä mahdollistaa pelastuksen?

 Jotta ihminen saisi pelastuksen, hänen täytyy uskoa Jeesukseen ja ilmaista uskonsa tottelemalla hänen käskyjään (Apostolien teot 4:10, 12; Roomalaisille 10:9, 10; Heprealaisille 5:9).

 Raamatun mukaan ihmisen täytyy todistaa teoillaan, tottelevaisuudellaan, että hänen uskonsa on elävä (Jaakobin kirje 2:24, 26). Tämä ei kuitenkaan merkitse, että pelastuksen voisi ansaita. Se on ”Jumalan lahja”, joka perustuu hänen ”ansaitsemattomaan hyvyyteensä” eli ”armoonsa” (Efesolaisille 2:8, 9; Kirkkoraamattu 1992).

Voiko pelastuksen menettää?

 Kyllä voi. Samoin kuin hukkumasta pelastunut ihminen voi pudota tai hypätä takaisin veteen, myös synnistä pelastettu ihminen, joka ei jatka uskon ilmaisemista, saattaa menettää pelastuksen. Siksi Raamattu kehottaa pelastuksen saaneita kristittyjä ”ryhtymään ankaraan taisteluun – – uskon puolesta” (Juudaksen kirje 3). Se myös varoittaa niitä, jotka on pelastettu: ”Työskennelkää jatkuvasti omaksi pelastukseksenne peläten ja vavisten.” (Filippiläisille 2:12.)

Kumpi on Pelastaja – Jumala vai Jeesus?

 Raamattu osoittaa, että Jumala on pääasiallinen pelastuksen lähde, ja sanoo usein häntä ”Pelastajaksi” (1. Samuelin kirja 10:19; Jesaja 43:11; Titukselle 2:10; Juudaksen kirje 25). Lisäksi Raamattu kutsuu ”pelastajiksi” monia miehiä, joiden välityksellä Jumala vapautti muinaisen Israelin kansan (Nehemia 9:27; Tuomarit 3:9, 15; 2. Kuninkaiden kirja 13:5). b Vastaavasti koska Jumala pelastaa ihmiset synnistä Jeesuksen Kristuksen lunastusuhrin välityksellä, Raamattu sanoo Jeesusta ”Pelastajaksi” (Apostolien teot 5:31; Titukselle 1:4). c

Pelastuvatko kaikki?

 Ei, jotkut eivät pelastu (2. Tessalonikalaisille 1:9). Kun Jeesukselta kysyttiin, ”onko pelastuvia vähän”, hän vastasi: ”Ponnistelkaa tarmokkaasti päästäksenne sisään ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon teille, yrittävät myöhemmin päästä sisään, mutta eivät voi.” (Luukas 13:23, 24.)

Yleistä pelastusta koskevia vääriä käsityksiä

 Käsitys: 1. Korinttilaiskirjeen 15:22 tukee yleistä pelastusta sanomalla, että ”kaikki tullaan tekemään eläviksi Kristuksessa”.

 Tosiasia: Tämän jakeen tekstiyhteydessä tarkastellaan ylösnousemusta (1. Korinttilaisille 15:12, 13, 20, 21, 35). Niinpä sanat ”kaikki tullaan tekemään eläviksi Kristuksessa” tarkoittavat yksinkertaisesti sitä, että kaikki kuolleista herätettävät saavat tämän lahjan Jeesuksen Kristuksen kautta (Johannes 11:25).

 Käsitys: Tituksen 2:11 tukee yleistä pelastusta sanomalla, että ”Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille” (KR-1938).

 Tosiasia: Kreikan sana, joka on tässä jakeessa käännetty ”kaikille”, voi merkitä myös ”kaikenlaisille”. d Niinpä Tituksen 2:11 tarkoittaa todellisuudessa sitä, että Jumala mahdollistaa pelastuksen kaikenlaisille ihmisille, jotka tulevat ”kaikista kansakunnista ja heimoista ja kansoista ja kielistä” (Ilmestys 7:9, 10).

 Käsitys: 2. Pietarin kirjeen 3:9 tukee yleistä pelastusta sanomalla, että Jumala ”ei halua kenenkään tuhoutuvan”.

 Tosiasia: Jumala haluaa ihmisten pelastuvan, mutta hän ei pakota heitä ottamaan vastaan hänen pelastusjärjestelyään. Hänen ”tuomion – – päiväänsä” sisältyy ”jumalattomien ihmisten – – tuho” (2. Pietarin kirje 3:7).

a Raamatussa sanotaan joskus, että ihminen ”on pelastettu”, vaikka hänen varsinainen pelastuksensa synnistä ja kuolemasta on vielä edessäpäin (Efesolaisille 2:5; Roomalaisille 13:11).

b Tässä mainituissa jakeissa jotkin käännökset käyttävät ”pelastajan” sijasta sanoja ”puolustaja”, ”vapauttaja”, ”sankari”, ”johtaja”, ”auttaja” tai jopa ”joku”. Alkuperäisessä Raamatun hepreankielisessä tekstissä käytetään kuitenkin näistä pelastajina toimineista ihmisistä sanaa, joka muualla Raamatussa liitetään Jehova Jumalaan Pelastajana (Psalmit 7:10).

c Nimi Jeesus juontuu heprealaisesta nimestä Jehō·šuʹaʽ, joka merkitsee ’Jehova on pelastus’.

d Ks. Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Sama kreikan sana esiintyy Matteuksen 5:11:ssä, jossa Jeesus sanoi, että ihmiset puhuisivat hänen seuraajistaan ”kaikkinaista pahaa” (KR-1938).