Siirry sisältöön

Keitä tai mitä ovat enkelit?

Keitä tai mitä ovat enkelit?

Raamattu vastaa

Enkelit ovat olentoja, jotka ovat voimakkaampia ja kyvykkäämpiä kuin ihmiset (2. Pietarin kirje 2:11). He elävät taivaassa eli henkimaailmassa, joka on aineellista maailmankaikkeutta korkeampi olemassaolon taso (1. Kuninkaiden kirja 8:27; Johannes 6:38). Siksi heitä sanotaan myös hengiksi (1. Kuninkaiden kirja 22:21; Psalmit 18:10).

Mistä enkelit ovat peräisin?

Jumala loi enkelit Jeesuksen välityksellä, jota Raamattu kutsuu ”koko luomakunnan esikoiseksi”. Kuvaillessaan, miten Jumala käytti Jeesusta luomisessa, Raamattu sanoo: ”Hänen [Jeesuksen] välityksellään luotiin kaikki muu, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät.” (Kolossalaisille 1:13–17.) Hän oli siis mukana luomassa myös enkeleitä. Enkelit eivät mene naimisiin eivätkä saa jälkeläisiä (Markus 12:25). Sen sijaan jokainen näistä ”tosi Jumalan pojista” on erikseen luotu (Job 1:6).

Enkelit luotiin kauan ennen kuin maapallo oli olemassa. Kun Jumala loi maan, enkelit ”puhkesivat suosionhuutoihin” (Job 38:4–7).

Kuinka paljon enkeleitä on?

Raamattu ei kerro enkelien tarkkaa lukumäärää, mutta se osoittaa, että heitä on suunnattoman paljon. Esimerkiksi apostoli Johannes näki eräässä näyssä satoja miljoonia enkeleitä (Ilmestys 5:11, alav.).

Onko enkeleillä nimet ja yksilöllinen persoonallisuus?

Kyllä on. Raamatussa mainitaan nimeltä kaksi enkeliä: Mikael ja Gabriel (Daniel 12:1; Luukas 1:26). * Jotkut enkelit tunnustivat, että heillä on nimi, mutta he eivät paljastaneet sitä (1. Mooseksen kirja 32:29; Tuomarit 13:17, 18).

Enkeleillä on yksilöllinen persoonallisuus. He voivat kommunikoida toistensa kanssa (1. Korinttilaisille 13:1). Heillä on ajattelukyky, ja he pystyvät lausumaan Jumalaa ylistäviä ajatuksia (Luukas 2:13, 14). Heillä on myös vapaus valita oikean ja väärän välillä, mikä näkyy siitä, että jotkut heistä liittyivät Saatanan kapinaan Jumalaa vastaan (Matteus 25:41; 2. Pietarin kirje 2:4).

Onko enkeleillä erilaisia arvoasemia?

Kyllä on. Ylienkeli Mikaelilla on eniten voimaa ja valtaa (Juudaksen kirje 9; Ilmestys 12:7). Serafit ovat korkea-arvoisia enkeleitä, jotka ovat lähellä Jehovan valtaistuinta (Jesaja 6:2, 6). Myös kerubit ovat korkea-arvoisten enkelien joukko. Heillä on erikoistehtäviä. He esimerkiksi vartioivat Eedenin puutarhan sisäänkäyntiä sen jälkeen kun Aadam ja Eeva oli karkotettu Eedenistä (1. Mooseksen kirja 3:23, 24).

Auttavatko enkelit ihmisiä?

Kyllä. Jumala käyttää uskollisia enkeleitään auttamaan ihmisiä.

Onko meillä jokaisella oma suojelusenkeli?

Vaikka enkelit huolehtivat Jumalan palvelijoiden hengellisestä hyvinvoinnista, se ei välttämättä tarkoita, että Jumala olisi määrännyt jokaiselle kristitylle henkilökohtaisen suojelijan (Matteus 18:10). * Enkelit eivät suojele Jumalan palvelijoita kaikilta koetuksilta ja kiusauksilta. Raamatussa sanotaan, että usein Jumala ”valmistaa – – poispääsytien” koetuksesta antamalla ihmiselle viisautta ja voimaa kestää (1. Korinttilaisille 10:12, 13; Jaakobin kirje 1:2–5).

Vääriä käsityksiä enkeleistä

Käsitys: Kaikki enkelit ovat hyviä.

Tosiasia: Raamattu puhuu myös ”pahoista henkivoimista” ja ”enkeleistä, jotka tekivät syntiä” (Efesolaisille 6:12; 2. Pietarin kirje 2:4). Nämä pahat enkelit ovat demoneja, jotka liittyivät Saatanan kapinaan Jumalaa vastaan.

Käsitys: Enkelit ovat kuolemattomia.

Tosiasia: Pahat enkelit, mukaan lukien Saatana, tullaan tuhoamaan (Juudaksen kirje 6).

Käsitys: Ihmisistä tulee enkeleitä, kun he kuolevat.

Tosiasia: Enkelit eivät ole kuolleista herätettyjä ihmisiä, vaan Jumala on luonut kunkin enkelin erikseen (Kolossalaisille 1:16). Jotkut ihmiset herätetään elämään taivaassa, ja he saavat Jumalalta lahjaksi kuolemattomuuden (1. Korinttilaisille 15:53, 54). He ovat korkeammassa asemassa kuin enkelit (1. Korinttilaisille 6:3).

Käsitys: Enkelien on tarkoitus palvella ihmisiä.

Tosiasia: Enkelit noudattavat Jumalan käskyjä, eivät meidän ihmisten (Psalmit 103:20, 21). Jopa Jeesus sanoi, että hän ei pyytäisi apua suoraan enkeleiltä, vaan Jumalalta (Matteus 26:53).

Käsitys: Voimme rukoilla enkeleiltä apua.

Tosiasia: Rukous on osa palvontaamme, joka kuuluu Jehova Jumalalle (Ilmestys 19:10). Meidän tulisi rukoilla ainoastaan Jumalaa ja esittää rukoukset Jeesuksen kautta (Johannes 14:6).

^ kpl 10 Joissakin raamatunkäännöksissä käytetään Jesajan 14:12:ssa sanaa ”lucifer”. Jotkut ovat ymmärtäneet sen tarkoittavan enkeliä, josta tuli Saatana. Alkuperäisessä hepreankielisessä tekstissä käytetty sana merkitsee kuitenkin ’loistavaa’. Tekstiyhteys osoittaa, että kyse ei ole Saatanasta vaan Babylonian hallitsijasuvusta, jota Jumala nöyryytti sen ylimielisyyden vuoksi (Jesaja 14:4, 13–20). Ilmausta ”loistava” käytettiin pilkallisesti Babylonian hallitsijasuvusta sen kukistumisen jälkeen.

^ kpl 21 Raamatun kertomus siitä, miten Pietari vapautui vankilasta, on saanut jotkut ajattelemaan, että hänellä olisi ollut henkilökohtainen suojelusenkeli (Apostolien teot 12:6–16). Tämä käsitys johtuu siitä, että opetuslapset sanoivat: ”Se on hänen [Pietarin] enkelinsä.” Opetuslapset saattoivat kuitenkin luulla, että heidän luokseen oli tullut Pietaria edustava enkelisanansaattaja eikä Pietari itse.