Raamattu vastaa

Kasteella tarkoitetaan sitä, että ensin ihminen upotetaan veden alle ja sitten hän nousee sieltä ylös. * Tämä selittää sen, miksi Jeesus kastettiin suurehkossa joessa (Matteus 3:13, 16). Myös eräs etiopialainen mies pyysi päästä kasteelle, kun hän saapui ”veden luo” (Apostolien teot 8:36–40).

Kasteen merkitys

Raamatussa kastetta verrataan hautaamiseen (Roomalaisille 6:4; Kolossalaisille 2:12). Vesikaste on vertauskuva siitä, että ihminen kuolee entiselle elämäntavalleen ja aloittaa uuden elämän Jumalalle vihkiytyneenä kristittynä. Kaste ja siihen johtavat askeleet ovat Jumalan järjestely. Sen välityksellä ihminen, joka uskoo Jeesuksen Kristuksen uhriin, voi saada puhtaan omantunnon (1. Pietarin kirje 3:21). Jeesus opettikin, että hänen opetuslastensa tulisi käydä kasteella (Matteus 28:19, 20).

Peseekö vesikaste pois synnin?

Ei pese. Raamattu opettaa, että meidät voidaan puhdistaa synnistä ainoastaan Jeesuksen vuodatetulla verellä (Roomalaisille 5:8, 9; 1. Johanneksen kirje 1:7). Jotta joku voisi hyötyä Jeesuksen uhrista, hänen täytyy uskoa Jeesukseen, muuttaa elämäntapansa Jeesuksen opetusten mukaiseksi ja käydä kasteella (Apostolien teot 2:38; 3:19).

Mitä tarkoitetaan ristiäisillä?

Raamatussa ei puhuta ristiäisistä. Niillä tarkoitetaan joissakin kirkoissa suoritettavaa seremoniaa, jossa pikkulapsi ”kastetaan” (pirskottamalla tai valelemalla hänen päähänsä vettä) ja hänelle annetaan nimi.

Opettaako Raamattu lapsikastetta?

Ei opeta. Kristillinen kaste on niitä varten, jotka ovat tarpeeksi vanhoja ymmärtämään ”hyvän uutisen Jumalan valtakunnasta” ja uskomaan siihen (Apostolien teot 8:12). Siihen liittyy se, että ihminen kuulee ja omaksuu Jumalan sanan sekä katuu. Tähän pikkulapsi ei pysty. (Apostolien teot 2:22, 38, 41.)

Lisäksi Raamattu osoittaa, että Jumala pitää kristittyjen pieniä lapsia pyhinä eli puhtaina näiden vanhempien uskollisuuden vuoksi (1. Korinttilaisille 7:14). Jos lapsikaste olisi pätevä, noiden lasten pyhyys ei riippuisi heidän vanhempiensa uskollisuudesta. *

Vääriä käsityksiä kristillisestä kasteesta

Käsitys: Veden pirskottelu tai valeleminen jonkun päälle ajaa saman asian kuin upotuskaste.

Tosiasia: Kaikkiin Raamatussa mainittuihin kasteisiin kuului ihmisen upottaminen veteen. Esimerkiksi kun opetuslapsi Filippos kastoi alussa mainitun etiopialaisen miehen, he ”molemmat menivät alas veteen”. Kasteen jälkeen he ”tulivat ylös vedestä”. (Apostolien teot 8:36–39.) *

Käsitys: Raamattu antaa ymmärtää, että kokonaisia perheitä kastettiin, joten mukana täytyi olla myös lapsia. Se kertoo esimerkiksi eräästä filippiläisestä vanginvartijasta: ”Hänet ja hänen huonekuntansa kastettiin.” (Apostolien teot 16:31–34.)

Tosiasia: Kertomus vanginvartijan kääntymyksestä osoittaa, että nuo kastetut ymmärsivät ”Jehovan sanan” ja ”iloitsivat suuresti” (Apostolien teot 16:32, 34). Tästä voidaan päätellä, että jos vanginvartijan perheeseen kuului pikkulapsia, he eivät olleet kastettavien joukossa, sillä he eivät voineet ymmärtää Jehovan sanaa.

Käsitys: Kun Jeesus sanoi, että Valtakunta kuuluu lapsille, hän opetti kastamaan pikkulapsia (Matteus 19:13–15; Markus 10:13–16).

Tosiasia: Kun Jeesus sanoi nuo sanat, hän ei puhunut kasteesta. Sen sijaan hän opetti, että päästäkseen Jumalan valtakuntaan ihmisten täytyy olla lasten kaltaisia – nöyriä ja opinhaluisia (Matteus 18:4; Luukas 18:16, 17).

^ kpl 3 ”Kasteeksi” käännetty kreikan sana tulee juurisanasta, jonka merkitys on ’kastaa johonkin’. Ks. Theological Dictionary of the New Testament, 1. osa, s. 529.

^ kpl 12 Teoksen The International Standard Bible Encyclopedia mukaan ”UT [Uusi testamentti] ei anna minkäänlaisia perusteita lapsikasteelle”. Siinä sanotaan myös, että tuo tapa kehittyi, koska ”kasteen merkitystä alettiin virheellisesti liioitella” eli kasteen itsessään ajateltiin pesevän pois synnit. (1. osa, s. 416–417.)

^ kpl 15 Hakuteos New Catholic Encyclopedia toteaa otsikon ”Kaste (Raamatussa)” alla: ”On selvää, että alkukirkossa kastettiin upottamalla.” (2. osa, s. 59.)