Siirry sisältöön

Mitä 666 tarkoittaa?

Mitä 666 tarkoittaa?

Raamattu vastaa

 Raamatun viimeisen kirjan mukaan luku 666 on merestä nousevan seitsenpäisen ja kymmensarvisen pedon luku eli nimi (Ilmestys 13:1, 17, 18). Tuo peto edustaa maailmanlaajuista poliittista järjestelmää, joka hallitsee ”jokaista heimoa ja kansaa ja kieltä ja kansakuntaa” (Ilmestys 13:7). Nimi 666 osoittaa, miten perinpohjaisesti tämä poliittinen järjestelmä on epäonnistunut Jumalan silmissä. Kuinka niin?

  Enemmän kuin pelkkä nimi. Jumalan antamilla nimillä on jokin merkitys. Esimerkiksi Abramille, jonka nimen merkitys on ’isä on korkea (korotettu)’, Jumala antoi nimen Abraham, joka merkitsee ’väkijoukon (paljouden) isää’ (1. Mooseksen kirja 17:5, alaviitteet). Jumala antoi pedolle nimen 666, koska se kuvaa pedolle ominaisia piirteitä.

  Luku kuusi merkitsee epätäydellisyyttä. Raamatussa luvuilla on usein vertauskuvallinen merkitys. Luku seitsemän edustaa yleensä kokonaisuutta tai täydellisyyttä. Luku kuusi, joka on yksi vähemmän kuin seitsemän, voi tarkoittaa jotain, mikä on Jumalan silmissä epätäydellistä tai vaillinaista, ja se voidaan yhdistää Jumalan vihollisiin (1. Aikakirja 20:6; Daniel 3:1).

  Kolmesti toistaminen korostuskeinona. Toisinaan Raamatussa korostetaan jotain mainitsemalla se kolme kertaa (Ilmestys 4:8; 8:13). Nimi 666 tähdentää siksi voimakkaasti sitä, että Jumala pitää ihmisten poliittisia järjestelmiä perin pohjin epäonnistuneina. Ne eivät ole onnistuneet saamaan aikaan pysyvää rauhaa ja turvallisuutta, jotka vain Jumalan valtakunta voi taata.

Pedon merkki

 Raamatussa sanotaan, että ihmiset saavat ”pedon merkin”, koska he seuraavat petoa ”ihaillen” – jopa siinä määrin, että palvovat sitä (Ilmestys 13:3, 4; 16:2). He tekevät näin osoittamalla maalleen ja sen vertauskuville ja sotavoimille palvonnan kaltaista kunnioitusta. Eräässä uskontoja käsittelevässä teoksessa sanotaankin: ”Kansallismielisyydestä on tullut hallitseva uskonnon muoto nykymaailmassa.” (The Encyclopedia of Religion.) a

 Millä tavoin joku saa pedon merkin oikeaan käteensä tai otsaansa? (Ilmestys 13:16.) Jumala sanoi Israelin kansalle sille antamistaan käskyistä: ”Teidän on – – sidottava ne tunnusmerkiksi käteenne, ja niiden on oltava otsanauhana silmienne välissä.” (5. Mooseksen kirja 11:18.) Israelilaisten ei ollut tarkoitus pitää käsissään tai otsallaan mitään kirjaimellista tunnusmerkkiä. Sen sijaan Jumalan sanat ohjaisivat kaikkia heidän toimiaan ja ajatuksiaan. Pedon merkkikään ei ole mikään kirjaimellinen merkki, kuten ihoon tatuoitu 666, vaan se on vertauskuvallisesti niillä, jotka ovat poliittisen järjestelmän ohjailtavissa. Ne, joilla pedon merkki on, asennoituvat Jumalaa vastaan. (Ilmestys 14:9, 10; 19:19–21.)

a Ks. myös Nationalism in a Global Era, s. 134; Nationalism and the Mind: Essays on Modern Culture, s. 94.