Siirry sisältöön

Miten voit löytää tosi uskonnon?

Miten voit löytää tosi uskonnon?

Raamattu vastaa

 Raamatussa valaistaan sitä, miten voi erottaa ne, jotka harjoittavat tosi uskontoa niistä, jotka eivät harjoita. Siinä sanotaan: ”Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Ei kai orjantappuroista kerätä viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?” (Matteus 7:16.) Aivan kuten voit erottaa viiniköynnöksen orjantappurapensaasta sen tuottaman hedelmän perusteella, voit erottaa tosi uskonnon väärästä sen perusteella, millaista hedelmää se tuottaa. Mitkä ovat tosi uskonnon hedelmiä eli tunnuspiirteitä?

  1.   Tosi uskonnon opetus perustuu Raamatussa olevaan totuuteen, ei ihmisviisauteen (Johannes 4:24; 17:17). Tosi uskonto esimerkiksi opettaa totuuden sielusta ja kertoo toivosta elää ikuisesti paratiisissa maan päällä (Psalmit 37:29; Jesaja 35:5, 6; Hesekiel 18:4). Se paljastaa myös rohkeasti uskonnolliset valheet (Matteus 15:9; 23:27, 28).

  2.   Tosi uskonto auttaa ihmisiä tuntemaan Jumalan. Tähän sisältyy se, että ihmisille opetetaan myös Jumalan nimi, joka on Jehova. (Psalmit 83:18; Jesaja 42:8; Johannes 17:3, 6.) Tosi uskonto ei opeta, että Jumala on etäinen tai että häntä on mahdotonta käsittää. Sen sijaan se opettaa Jumalan haluavan, että meillä olisi läheinen suhde häneen (Jaakobin kirje 4:8).

  3.   Tosi uskonto korostaa Jeesuksen Kristuksen tärkeää osaa Jumalan pelastusjärjestelyssä (Apostolien teot 4:10, 12). Tosi uskontoon kuuluvat tottelevat Jeesuksen käskyjä ja pyrkivät jäljittelemään hänen esimerkkiään (Johannes 13:15; 15:14).

  4.   Tosi uskonto opettaa, että Jumalan valtakunta on ihmiskunnan ainoa toivo. Tosi uskontoon kuuluvat kertovat aktiivisesti toisille tuosta Valtakunnasta (Matteus 10:7; 24:14).

  5.   Tosi uskonto kannustaa ilmaisemaan epäitsekästä rakkautta (Johannes 13:35). Se opettaa ihmisiä kunnioittamaan kaikkia etnisiä ryhmiä. Tosi uskontoon ovat tervetulleita ihmiset kaikista roduista, kulttuureista, kielistä ja taustoista (Apostolien teot 10:34, 35). Tosi uskontoon kuuluvat eivät osallistu sotiin, koska he rakastavat toisia (Miika 4:3; 1. Johanneksen kirje 3:11, 12).

  6.   Tosi uskonnolla ei ole palkattua papistoa. Kenellekään tosi uskontoon kuuluvalle ei myöskään anneta komealta kalskahtavia uskonnollisia arvonimiä. (Matteus 23:8–12; 1. Pietarin kirje 5:2, 3.)

  7.   Tosi uskonto on poliittisesti täysin puolueeton (Johannes 17:16; 18:36). Siihen kuuluvat kunnioittavat ja tottelevat oman maansa hallintoa ja lakeja. He noudattavat Raamatun käskyä: ”Maksakaa takaisin keisarille, mikä on keisarin [tarkoittaa hallitusviranomaisia], mutta Jumalalle, mikä on Jumalan.” (Markus 12:17; Roomalaisille 13:1, 2.)

  8.   Tosi uskonto on elämäntapa eikä vain kokoelma rituaaleja tai muotomenoja. Tosi uskontoon kuuluvat pitävät kiinni Raamatun korkeista moraaliarvoista kaikilla elämän alueilla. (Efesolaisille 5:3–5; 1. Johanneksen kirje 3:18.) Sen sijaan että tosi uskontoon kuuluvat olisivat ahdasmielisiä tai synkkiä, he saavat paljon iloa palvellessaan ”onnellista Jumalaa” (1. Timoteukselle 1:11).

  9.   Tosi uskontoon kuuluvat ovat vähemmistönä (Matteus 7:13, 14). Heitä halveksitaan, pilkataan ja vainotaan usein sen vuoksi, että he tekevät Jumalan tahdon (Matteus 5:10–12).

Onko tosi uskonto kuitenkaan ”oikea minulle”?

 On olemassa vaara, että valitsemme uskonnon pelkästään sen perusteella, miltä meistä itsestämme tuntuu. Raamattu kertoi ennalta, että tulisi aika, jolloin ihmiset ”haalivat itselleen opettajia kutkuttamaan heidän korviaan” (2. Timoteukselle 4:3). Raamattu kehottaa meitä kuitenkin harjoittamaan uskontoa, ”joka on Jumalamme ja Isämme näkökannalta puhdas ja saastumaton”, vaikka se uskonto olisikin epäsuosittu (Jaakobin kirje 1:27, alav.; Johannes 15:18, 19).