Siirry sisältöön

Mitä on hengellisyys? Voiko olla hengellinen kuulumatta mihinkään uskontoon?

Mitä on hengellisyys? Voiko olla hengellinen kuulumatta mihinkään uskontoon?

Raamattu vastaa

 Raamatussa hengellisyydellä tarkoitetaan sydämestä lähtevää halua toimia Jumalan hyväksymällä tavalla ja halua oppia ajattelemaan asioista samoin kuin hän. Hengellinen ihminen pyrkii elämään Jumalan arvojen mukaan ja noudattamaan hänen pyhän henkensä ohjausta. (Roomalaisille 8:5; Efesolaisille 5:1.) a

 Raamatussa hengellisyyttä havainnollistetaan usein vastakohtien avulla. Esimerkiksi päinvastoin kuin hengellinen ihminen ”aineellinen ihminen ei – – hyväksy Jumalan henkeen liittyviä asioita” eli Jumalan opetuksia (1. Korinttilaisille 2:14–16). Hengelliset ihmiset pyrkivät olemaan anteliaita ja elämään rauhassa, kun taas ”lihalliset ihmiset” ovat taipuvaisia ”kateuteen ja riitaan” (1. Korinttilaisille 3:1–3). Sellaisten ihmisten, jotka puhuvat toisista pahaa ja aiheuttavat riitaa ystävysten välille, sanotaan olevan ”eläimellisiä ihmisiä, jotka eivät ole hengellisiä” (Juudaksen kirje 19; Sananlaskut 16:28). b

Tässä artikkelissa

 Mistä hengellisyys on lähtöisin?

 Meillä on kyky ymmärtää hengellisiä asioita, koska meidät on tehty Jumalan kuviksi (1. Mooseksen kirja 1:27). Ei siksi ole yllättävää, että useimmille ihmisille ei riitä pelkkä aineellinen, vaan he kaipaavat elämäänsä jotain muutakin.

 Meillä on synnynnäinen kyky ilmaista samoja ominaisuuksia, joita on Jehova c Jumalalla, kuten rauhaa, armoa ja puolueettomuutta (Jaakobin kirje 3:17). Lisäksi Jumala vahvistaa niiden hengellisyyttä, jotka haluavat noudattaa hänen käskyjään (Apostolien teot 5:32).

 Miksi hengellisyys on tärkeää?

 Hengellisyys johtaa ”elämään ja rauhaan” (Roomalaisille 8:6). Ne ovat korvaamattoman arvokkaita lahjoja Jumalalta.

  •   Elämä: Jumala lupaa antaa hengellisille ihmisille ikuisen elämän (Johannes 17:3; Galatalaisille 6:8).

  •   Rauha: Tällä tarkoitetaan rauhaa Jumalan kanssa. Ne jotka keskittyvät vain omiin fyysisiin tarpeisiinsa, ovat Jumalan vihollisia (Roomalaisille 8:7). Ne jotka pyrkivät kehittämään hengellisyyttä, voivat saada ”Jumalan rauhan, joka ylittää kaiken käsityskyvyn” (Filippiläisille 4:6, 7). Tällainen sisäinen rauha tekee heidän elämästään onnellisempaa (Matteus 5:3).

 Miten hengellisyyttä voi kehittää?

  •   Ota selvää, miten Jumala haluaa ihmisten elävän. Sen voi tehdä lukemalla Raamattua. Ihmiset kirjoittivat Raamattuun Jumalan ajatuksia ”pyhän hengen ohjauksessa” (2. Pietarin kirje 1:21). Raamatusta hankkimasi tiedon avulla voit palvoa Jumalaa ”hengessä ja totuudessa” eli pyhän hengen ohjauksessa ja sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa (Johannes 4:24).

  •   Rukoile Jumalalta apua (Luukas 11:13). Hän auttaa sinua kehittämään ominaisuuksia, jotka ovat tunnusomaisia hengelliselle ihmiselle (Galatalaisille 5:22, 23). Rukoilemalla saat myös viisautta, jonka avulla voit paremmin selvitä elämän ongelmista (Jaakobin kirje 1:5).

  •   Ole hengellisten ihmisten seurassa. He voivat auttaa sinua kehittämään hengellisyyttäsi (Roomalaisille 1:11, 12). Jos taas vietät aikaa niiden kanssa, joiden ajattelutapa on ristiriidassa Jumalan ajatusten kanssa, hengellisyytesi voi heiketä (Jaakobin kirje 4:4).

 Pitääkö kuulua johonkin uskontoon, jotta voi olla hengellinen?

 Pelkästään se, että kuuluu johonkin uskontokuntaan, ei tee ihmisestä hengellistä. Raamatussa sanotaan: ”Jos joku mielestään on uskonnollinen mutta ei pidä kieltään kurissa, hän pettää sydäntään ja hänen palvontansa on turhaa.” (Jaakobin kirje 1:26, alaviite.)

 Raamattu osoittaa kuitenkin, että hengelliset ihmiset palvovat Jumalaa hänen hyväksymällään tavalla. He tunnustavat, että on vain ”yksi henki” – Jumalan pyhä henki. Tuo henki saa heidät palvomaan Jumalaa ”yhtenä ruumiina” eli yhtenäisenä joukkona, joka säilyttää ”hengen aikaansaaman yksimielisyyden rauhan avulla, joka sitoo yhteen” (Efesolaisille 4:1–4).

 Hengellisyyteen liittyviä vääriä käsityksiä

 Käsitys: Hengellisyys on sitä, että toteuttaa itseään ja hyödyntää kykyjään ja mahdollisuuksiaan täysin määrin.

 Tosiasia: Raamatussa hengellisyydellä tarkoitetaan Jumalan tahdon mukaan elämistä. Siinä ei kannusteta toteuttamaan itseään riippumattomana Jumalasta. Hengellinen ihminen tunnustaa Jehovan Luojakseen, ja eläminen sopusoinnussa Jehovan tarkoituksen kanssa antaa hänen elämälleen tarkoituksen (Psalmit 100:3).

 Käsitys: Hengellisyyttä voi kehittää äärimmäisen itsensä kieltämisen tai itsekidutuksen avulla.

 Tosiasia: Se että kohtelee omaa ruumistaan ankarasti, on ”ihmisen itse valitsemaa uskonnonharjoitusta” (Kolossalaisille 2:18, 23). Se on lihallista ajattelua. Raamattu ei yhdistä hengellisyyttä kipuun tai tuskaan vaan iloon (Sananlaskut 10:22).

 Käsitys: Mikä tahansa yhteys henkimaailmaan, spiritismi ja spiritualismi mukaan lukien, edistää hengellisyyttä.

 Tosiasia: Spiritismi ja spiritualismi perustuvat siihen käsitykseen, että kuolleiden henget voivat kommunikoida elävien kanssa. Raamattu kuitenkin opettaa, että kuolleet ovat tiedottomia (Saarnaaja 9:5). Todellisuudessa spiritismin harjoittajat ovat yhteydessä henkiolentoihin, jotka vastustavat Jumalaa. Spiritismi on Jumalan silmissä inhottavaa, eikä kukaan sitä harjoittava voi olla hengellinen ihminen (3. Mooseksen kirja 20:6; 5. Mooseksen kirja 18:11, 12).

 Käsitys: Kaikki elävät olennot ovat synnynnäisesti hengellisiä.

 Tosiasia: Kaikki, mitä Jumala on luonut, tuo hänelle kunniaa (Psalmit 145:10; Roomalaisille 1:20). Kuitenkin vain Jumalan älyllisillä luomuksilla on kyky ymmärtää hengellisiä asioita. Eläimet sen sijaan toimivat vaistojensa varassa, eivätkä ne pysty kehittämään ystävyyttä Jumalan kanssa. Niiden elämää ohjaavat pääasiassa fyysiset tarpeet. (2. Pietarin kirje 2:12.) Raamatussa osoitetaankin, että hengellisyys ja eläimellinen ajattelu ja toiminta ovat toistensa vastakohtia (Jaakobin kirje 3:15; Juudaksen kirje 19).

a Raamatussa sanaa ”henki” vastaavat alkukielen sanat merkitsevät pohjimmiltaan ’hengitystä’. Laajemmassa merkityksessä niillä tarkoitetaan jotain, mikä on näkymätöntä mutta mikä todistaa liikkeellä olevasta voimasta. Jumalaa kuvaillaan Raamatussa korkeimmaksi henkiolennoksi. Hengellinen ihminen pyrkii elämään hänen tahtonsa mukaan ja seuraamaan hänen pyhän henkensä ohjausta.

b Kun Raamatussa joitain ihmisiä sanotaan ”lihallisiksi” tai ”aineellisiksi”, se tarkoittaa sitä, että heidän ajatteluaan ja käytöstään ohjaavat pääasiassa fyysiset tarpeet ja että he eivät välitä Jumalan normeista.

c Jehova on Raamatun mukaan Jumalan nimi (Psalmit 83:18).