Siirry sisältöön

Miksi rukoilla? Vastaako Jumala minulle?

Raamattu vastaa

Jumala vastaa rukouksiin. Sekä Raamattu että tosielämän kokemukset todistavat tämän. Raamatussa sanotaan Jumalasta: ”Hän täyttää häntä pelkäävien halun ja kuulee heidän avunhuutonsa, ja hän pelastaa heidät.” (Psalmit 145:19.) Se, vastaako Jumala sinun rukouksiisi, riippuu kuitenkin pitkälti sinusta itsestäsi.

Millä on merkitystä Jumalalle?

  • Sillä, että rukoilemme häntä – emme Jeesusta, Mariaa, pyhimyksiä, enkeleitä tai kuvia. Vain Jehova Jumala on ”rukouksen Kuulija” (Psalmit 65:2).

  • Sillä, että rukoilemme sopusoinnussa Jumalan tahdon eli niiden vaatimusten kanssa, jotka kerrotaan Raamatussa (1. Johanneksen kirje 5:14).

  • Sillä, että rukoilemme Jumalaa Jeesuksen nimessä ja tunnustamme Jeesuksen vallan. Jeesus sanoi: ”Kukaan ei tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.” (Johannes 14:6.)

  • Sillä, että rukoilemme uskossa ja pyydämme tarvittaessa lisää uskoa (Matteus 21:22; Luukas 17:5).

  • Nöyryydellä ja vilpittömyydellä. Raamatussa sanotaan: ”Jehova on korkea, ja kuitenkin hän näkee nöyrän.” (Psalmit 138:6.)

  • Sinnikkyydellä. Jeesus sanoi: ”Pyytäkää jatkuvasti, niin teille annetaan.” (Luukas 11:9.)

Millä ei ole merkitystä Jumalalle?

  • Rodulla tai kansallisuudella. ”Jumala ei ole puolueellinen, vaan jokaisessa kansakunnassa se, joka pelkää häntä ja toteuttaa vanhurskautta, on hänelle otollinen.” (Apostolien teot 10:34, 35.)

  • Asennolla. Voimme rukoilla Jumalaa istuallamme, seisaallamme, kumartuneena tai polvistuneena (1. Aikakirja 17:16; Nehemia 8:6; Daniel 6:10; Markus 11:25).

  • Sillä, rukoilemmeko ääneen vai hiljaa itseksemme. Jumala vastaa äänettömiinkin rukouksiin, joita muut eivät huomaa (Nehemia 2:1–6).

  • Sillä, ovatko ongelmamme suuria vai pieniä. Raamattu kehottaa: ”[Heittäkää] kaikki huolenne hänelle [Jumalalle], sillä hän huolehtii teistä.” (1. Pietarin kirje 5:7.)