Siirry sisältöön

Miksi Jeesus kuoli?

Miksi Jeesus kuoli?

Raamattu vastaa

Jeesus kuoli, jotta ihmiset voisivat saada syntinsä anteeksi ja elää ikuisesti (Roomalaisille 6:23; Efesolaisille 1:7). Hänen kuolemansa myös todisti, että ihminen voi pysyä uskollisena Jumalalle ankarimmissakin koetuksissa (Heprealaisille 4:15).

Miten yhden ihmisen kuolema voi saada aikaan niin paljon?

 1. Jeesuksen kuoleman ansiosta meillä on ”syntiemme anteeksianto” (Kolossalaisille 1:14).

  Ensimmäinen ihminen Aadam luotiin täydelliseksi ja synnittömäksi. Hän päätti kuitenkin olla tottelematon Jumalalle. Aadamin tottelemattomuus eli synti vaikutti syvällisesti kaikkiin hänen jälkeläisiinsä. Raamattu selittää: ”Yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet joutuivat syntisten asemaan.” (Roomalaisille 5:19.)

  Jeesuskin oli täydellinen, mutta hän ei tehnyt koskaan syntiä. Siksi hän pystyi toimimaan ”sovitusuhrina meidän syntiemme edestä” (1. Johanneksen kirje 2:2). Aadamin tottelemattomuus sai synnin tahran leviämään koko ihmiskuntaan, mutta Jeesuksen kuolema poisti sen kaikista niistä, jotka uskovat häneen.

  Jossain mielessä Aadam myi ihmiskunnan synnin valtaan. Kuolemalla halukkaasti ihmisten puolesta Jeesus osti meidät omakseen. Niinpä ”jos joku tekeekin synnin, niin meillä on auttaja Isän luona, Jeesus Kristus, vanhurskas” (1. Johanneksen kirje 2:1).

 2. Jeesus kuoli, ”jottei kukaan häneen uskova tuhoutuisi, vaan hänellä olisi ikuinen elämä” (Johannes 3:16).

  Vaikka Aadam luotiin elämään ikuisesti, hänen syntinsä aiheutti hänelle kuolemanrangaistuksen. Aadamin ”kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, ja näin kuolema levisi kaikkiin ihmisiin, koska he kaikki olivat syntiä tehneet” (Roomalaisille 5:12).

  Toisaalta Jeesus ei kuolemallaan ainoastaan poistanut synnin tahraa vaan myös peruutti kuolemantuomion kaikilta niiltä, jotka uskovat häneen. Raamattu kiteyttää asian seuraavasti: ”Niin kuin synti hallitsi kuninkaana kuoleman ohella, samoin myös ansaitsematon hyvyys hallitsisi kuninkaana vanhurskauden välityksellä ikuinen elämä silmämääränä Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.” (Roomalaisille 5:21.)

  On totta, että ihmisen elämän pituus on vielä rajallinen. Jumala on kuitenkin luvannut antaa oikeamielisille ihmisille ikuisen elämän ja herättää kuolleet, jotta nämäkin voisivat hyötyä Jeesuksen uhrikuolemasta (Psalmit 37:29; 1. Korinttilaisille 15:22).

 3. Jeesus ”tuli tottelevaiseksi kuolemaan saakka” ja todisti näin, että ihminen voi olla uskollinen Jumalalle millaisessa koetuksessa tai koettelemuksessa tahansa (Filippiläisille 2:8).

  Vaikka Aadam oli mieleltään ja ruumiiltaan täydellinen, hän ei totellut Jumalaa, koska hän halusi itsekkäästi jotain sellaista, mikä ei kuulunut hänelle (1. Mooseksen kirja 2:16, 17; 3:6). Myöhemmin Jumalan päävihollinen Saatana väitti, ettei yksikään ihminen tottelisi epäitsekkäästi Jumalaa, varsinkaan silloin, kun hänen elämänsä on vaarassa (Job 2:4). Täydellinen ihminen Jeesus totteli silti Jumalaa ja pysyi hänelle uskollisena jopa joutuessaan kokemaan häpeällisen ja tuskallisen kuoleman (Heprealaisille 7:26). Se teki täysin selväksi, että ihminen voi pysyä uskollisena Jumalalle missä tahansa koetuksessa tai koettelemuksessa, joka saattaa kohdata häntä.

Kysymyksiä Jeesuksen kuolemasta

 • Miksi ihmisten pelastus edellytti sitä, että Jeesuksen täytyi kärsiä ja kuolla? Miksi Jumala ei vain peruuttanut kuolemantuomiota?

  Jumalan lain mukaan ”synnin palkka on kuolema” (Roomalaisille 6:23). Jumala ei salannut tätä lakia Aadamilta vaan sanoi hänelle, että rangaistus tottelemattomuudesta olisi kuolema (1. Mooseksen kirja 3:3). Kun Aadam teki syntiä, ”Jumala, joka ei voi valehdella”, piti sanansa (Titukselle 1:2). Aadam ei siirtänyt jälkeläisilleen ainoastaan syntiä vaan myös synnin palkan, kuoleman.

  Vaikka syntiset ihmiset ansaitsevat kuolemanrangaistuksen, Jumala osoitti heitä kohtaan ”ansaitsematonta hyvyyttään” (Efesolaisille 1:7). Hän päätti pelastaa ihmiskunnan antamalla Jeesuksen täydelliseksi uhriksi. Tämä oli täysin oikeudenmukaista ja äärettömän armollista.

 • Milloin Jeesus kuoli?

  Jeesus kuoli juutalaisten pesahina ”yhdeksännellä tunnilla” auringonnoususta eli noin kello 15 (Markus 15:33–37, alaviite). Nykyisten kalentereiden mukaan tämä päivä oli perjantai 1. huhtikuuta vuonna 33.

 • Missä Jeesus kuoli?

  Jeesus teloitettiin ”niin sanotulla Pääkallonpaikalla, jota hepreaksi kutsutaan Golgataksi” (Johannes 19:17, 18). Tämä paikka oli Jeesuksen päivinä Jerusalemin ”portin ulkopuolella” (Heprealaisille 13:12). Se sijaitsi ehkä kukkulalla, sillä Raamattu sanoo joidenkuiden tarkkailleen Jeesuksen teloitusta ”matkan päästä” (Markus 15:40). Nykyistä Golgatan paikkaa ei kuitenkaan voida varmuudella tietää.

 • Miten Jeesus kuoli?

  Vaikka monet uskovat, että Jeesus naulittiin ristiin, Raamatussa sanotaan: ”Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte.” (Apostolien teot 5:30, Kirkkoraamattu 1938.) Raamatunkirjoittajat käyttivät kahta kreikan sanaa stau·rosʹ ja xyʹlon välineestä, jolla Jeesus teloitettiin. Monet tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että näillä sanoilla tarkoitetaan yhdestä puunkappaleesta tehtyä pystysuoraa paalua.

 • Miten Jeesuksen kuolemaa pitäisi muistaa?

  Kun Jeesus oli juutalaisten vuotuisen pesahin iltana yhdessä seuraajiensa kanssa, hän pani alulle yksinkertaisen tavan, jolla hänen kuolemansa muistoa piti viettää. Sitten hän käski heitä: ”Tehkää tämä toistuvasti minun muistokseni.” (1. Korinttilaisille 11:24.) Joitakin tunteja myöhemmin Jeesus surmattiin.

  Raamatunkirjoittajat vertasivat Jeesusta karitsaan, joka uhrattiin pesahina (1. Korinttilaisille 5:7). Samoin kuin pesahin vietto muistutti israelilaisia siitä, että heidät oli vapautettu orjuudesta, Jeesuksen Kristuksen kuoleman muiston vietto muistuttaa kristittyjä siitä, että heidät on vapautettu synnistä ja kuolemasta. Juutalaiset viettivät pesahia vuosittain kuukalenterin mukaisen nisankuun 14. päivänä. Vastaavasti varhaiskristityt viettivät Jeesuksen kuoleman muistoa kerran vuodessa.

  Miljoonat ihmiset kautta maailman viettävät Jeesuksen kuoleman muistoa vuosittain nisankuun 14:ttä päivää vastaavana päivänä.