Siirry sisältöön

Mikä on sielu?

Mikä on sielu?

Raamattu vastaa

 Raamatussa sana ”sielu” on käännetty heprean kielen sanasta neʹfeš ja kreikan kielen sanasta psy·khēʹ. Heprealainen sana merkitsee kirjaimellisesti ’hengittävää luomusta’ ja kreikkalainen sana ’elävää olentoa’. a Sielu tarkoittaa näin ollen koko luomusta, ei jotain sisäistä osaa, joka jää eloon ruumiin kuollessa. Raamattu osoittaa selvästi, että sielu tarkoittaa koko ihmistä.

Aadamille ei annettu sielua; hänestä ”tuli elävä sielu”.

Onko sielu kuolematon?

 Ei ole. Sielu voi kuolla, kuten kymmenet raamatunjakeet osoittavat. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:

”Sielu” voi tarkoittaa ’elämää’

 Raamatussa sanaa ”sielu” käytetään myös ”elämän” synonyyminä. Esimerkiksi Jobin 33:22:ssa ’sielua’ (neʹfeš) merkitsevää heprean sanaa käytetään tällä tavoin. Raamattu osoittaa myös, että ihmisen sielu eli elämä voidaan vaarantaa tai menettää (2. Mooseksen kirja 4:19; Tuomarit 9:17; Filippiläisille 2:30).

 Tällainen sanan ”sielu” käyttötapa auttaa ymmärtämään 1. Mooseksen kirjan 35:18:n, jossa sielun sanotaan ”olevan lähtemäisillään”. Tämä kielikuva osoittaa, että ihmisen elämä on päättymässä. Joissakin käännöksissä käytetään tässä kohden ilmausta ”veti viimeisen henkäyksensä” (New Jerusalem Bible).

Mistä usko kuolemattomaan sieluun on lähtöisin?

 Sielun kuolemattomuutta opettavat kristikunnan uskonnot ovat omaksuneet tämän opetuksen muinaisesta kreikkalaisesta filosofiasta, eivät Raamatusta. Tietosanakirjassa Encyclopædia Britannica sanotaan: ”Raamatussa viittaukset sieluun liittyvät hengittämiseen, eivätkä ne tee mitään eroa aineettoman sielun ja aineellisen ruumiin välillä. Kristikunnan ajatus ruumiin ja sielun kahtiajaosta on peräisin muinaisilta kreikkalaisilta.”

 Jumala ei suvaitse sitä, että hänen opetuksiaan yhdistetään ihmisten oppeihin, kuten oppiin sielun kuolemattomuudesta. Sen sijaan Raamattu varoittaa: ”Olkaa varuillanne: saattaa kenties olla joku, joka vie teidät saaliikseen filosofialla ja tyhjällä petoksella ihmisten perinteen mukaan.” (Kolossalaisille 2:8.)

a Ks. The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, s. 659, ja Lexicon in Veteris Testamenti Libros, s. 627. Monissa raamatunkäännöksissä sanat neʹfeš ja psy·khēʹ on käännetty tekstiyhteyden mukaan joko ”sieluksi”, ”elämäksi”, ”ihmiseksi”, ”olennoksi”, ”luomukseksi” tai ”ruumiiksi”.