Siirry sisältöön

Todistavatko Messiasta koskevat profetiat, että Jeesus oli Messias?

Todistavatko Messiasta koskevat profetiat, että Jeesus oli Messias?

Raamattu vastaa

 Kyllä todistavat. Kun Jeesus oli maan päällä, hän täytti lukuisia profetioita, jotka koskivat ”Messiasta, Johtajaa”, sitä joka olisi ”maailman Pelastaja” (Daniel 9:25; 1. Johanneksen kirje 4:14). Jopa hänen kuolemansa jälkeiset tapahtumat täyttivät messiaanisia profetioita (Psalmit 110:1; Apostolien teot 2:34–36).

 Mitä sana Messias tarkoittaa?

 Heprealainen sana Mašíaḥ (Messias) ja vastaava kreikkalainen sana Khristós (Kristus) tarkoittavat molemmat ’voideltua’. Ilmauksen ”Jeesus Kristus” merkitys on näin ollen ’Jeesus Voideltu’ tai ’Jeesus Messias’.

 Kun joku Raamatun aikoina asetettiin erityiseen valta-asemaan, hänet usein voideltiin vuodattamalla öljyä hänen päähänsä (3. Mooseksen kirja 8:12; 1. Samuelin kirja 16:13). Jumala asetti Jeesuksen Messiaaksi eli merkittävään valta-asemaan (Apostolien teot 2:36). Sen sijaan, että Jeesus olisi voideltu öljyllä, Jumala voiteli hänet pyhällä hengellä (Matteus 3:16).

 Voisiko useampi kuin yksi persoona täyttää messiaanisia profetioita?

 Ei. Samoin kuin sormenjälki voi täsmätä vain yhteen ihmiseen, Raamatun profetioiden täyttymys sopii vain yhteen Messiaaseen eli Kristukseen. Raamattu kuitenkin varoittaa: ”Vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnusmerkkejä ja ihmeitä eksyttääkseen siten, mikäli mahdollista, valitutkin.” (Matteus 24:24.)

 Voisiko Messias ilmaantua tulevaisuudessa?

 Ei. Raamattu kertoi etukäteen, että Messias olisi Israelin kuninkaan Daavidin jälkeläinen (Psalmit 89:3, 4). Juutalaisia sukuluetteloita, jotka johtaisivat Daavidiin, ei kuitenkaan ole enää olemassa. Ne tuhoutuivat todennäköisesti vuonna 70, kun roomalaiset valloittivat Jerusalemin. a Sen jälkeen kukaan ei ole voinut todistaa kuuluvansa Daavidin kuninkaalliseen sukuun. Toisaalta nuo sukuluettelot olivat Jeesuksen aikaan olemassa. Vihollisetkaan eivät pystyneet kiistämään Jeesuksen väitettä, jonka mukaan hän oli Daavidin jälkeläinen (Matteus 22:41–46).

 Kuinka monta messiaanista profetiaa Raamatussa on?

 Ei ole mahdollista sanoa messiaanisten profetioiden täsmällistä lukumäärää. Esimerkiksi profetioiden laskutapa voi vaihdella niissäkin raamatunkohdissa, jotka koskevat selvästi Messiasta. Jesajan 53:2–7:ssä mainitaan Messiaasta useita profeetallisia piirteitä. Joku voi laskea koko tuon jakson yhdeksi profetiaksi, kun taas toiset voivat pitää jokaista piirrettä erillisenä profetiana.

 Messiaanisia profetioita, jotka Jeesus täytti

Profetia

Missä esitetään

Täyttymys

Abrahamin jälkeläinen

1. Mooseksen kirja 22:17, 18

Matteus 1:1

Abrahamin pojan Iisakin jälkeläinen

1. Mooseksen kirja 17:19

Matteus 1:2

Syntyy israelilaiseen Juudan heimoon

1. Mooseksen kirja 49:10

Matteus 1:1, 3

Polveutuu Daavidin kuninkaallisesta sukuhaarasta

Jesaja 9:7

Matteus 1:1

Syntyy neitsyestä

Jesaja 7:14

Matteus 1:18, 22, 23

Syntyy Betlehemissä

Miika 5:2

Matteus 2:1, 5, 6

Kutsutaan nimellä Immanuel b

Jesaja 7:14

Matteus 1:21–23

Vaatimaton alku

Jesaja 53:2

Luukas 2:7

Lapsia surmataan hänen syntymänsä jälkeen

Jeremia 31:15

Matteus 2:16–18

Kutsutaan Egyptistä

Hoosea 11:1

Matteus 2:13–15

Kutsutaan nasaretilaiseksi c

Jesaja 11:1

Matteus 2:23

Sanansaattaja kulkee edellä

Malakia 3:1

Matteus 11:7–10

Voidellaan Messiaaksi vuonna 29 d

Daniel 9:25

Matteus 3:13–17

Jumala tunnustaa Pojakseen

Psalmit 2:7

Apostolien teot 13:33, 34

Palavan innokas Jumalan huoneen puolesta

Psalmit 69:9

Johannes 2:13–17

Hyvän uutisen julistaja

Jesaja 61:1

Luukas 4:16–21

Julkinen saarnaamistyö Galileassa tuo suuren valon

Jesaja 9:1, 2

Matteus 4:13–16

Mooseksen kaltainen ihmeiden tekijä

5. Mooseksen kirja 18:15

Apostolien teot 2:22

Puhuu Mooseksen tavoin Jumalan ajatuksia

5. Mooseksen kirja 18:18, 19

Johannes 12:49

Parantaa monien sairaudet

Jesaja 53:4

Matteus 8:16, 17

Ei halua ihmisten huomiota

Jesaja 42:2

Matteus 12:17, 19

Osoittaa sääliä sairaita kohtaan

Jesaja 42:3

Matteus 12:9–20; Markus 6:34

Ilmaisee, millaista on Jumalan oikeudenmukaisuus

Jesaja 42:1, 4

Matteus 12:17–20

Ihmeellinen Neuvonantaja

Jesaja 9:6, 7

Johannes 6:68

Julistaa Jehovan nimeä

Psalmit 22:22

Johannes 17:6

Puhuu vertauksin

Psalmit 78:2

Matteus 13:34, 35

Johtaja

Daniel 9:25

Matteus 23:10

Monet eivät usko häneen

Jesaja 53:1

Johannes 12:37, 38

Kompastuskivi

Jesaja 8:14, 15

Matteus 21:42–44

Ihmiset hylkäävät

Psalmit 118:22, 23

Apostolien teot 4:10, 11

Vihataan syyttä

Psalmit 69:4

Johannes 15:24, 25

Ratsastaa aasilla Jerusalemiin

Sakarja 9:9

Matteus 21:4–9

Lapset ylistävät

Psalmit 8:2

Matteus 21:15, 16

Tulee Jehovan nimessä

Psalmit 118:26

Johannes 12:12, 13

Luotettu ystävä kavaltaa

Psalmit 41:9

Johannes 13:18

Kavalletaan 30 hopearahasta e

Sakarja 11:12, 13

Matteus 26:14–16; 27:3–10

Ystävät hylkäävät hänet

Sakarja 13:7

Matteus 26:31, 56

Väärät todistajat todistavat häntä vastaan

Psalmit 35:11

Matteus 26:59–61

Vaiti syyttäjien edessä

Jesaja 53:7

Matteus 27:12–14

Päälle syljetään

Jesaja 50:6

Matteus 26:67; 27:27, 30

Lyödään päähän

Miika 5:1

Markus 15:19

Ruoskitaan

Jesaja 50:6

Johannes 19:1

Ei tee vastarintaa lyöjilleen

Jesaja 50:6

Johannes 18:22, 23

Hallitusviranomaiset vehkeilevät häntä vastaan

Psalmit 2:2

Luukas 23:10–12

Naulataan paaluun käsistään ja jaloistaan

Psalmit 22:16

Matteus 27:35; Johannes 20:25

Ihmiset heittävät arpaa hänen vaatteistaan

Psalmit 22:18

Johannes 19:23, 24

Luetaan syntisten joukkoon

Jesaja 53:12

Matteus 27:38

Herjataan, häväistään

Psalmit 22:7, 8

Matteus 27:39–43

Kärsii syntisten puolesta

Jesaja 53:5, 6

1. Pietarin kirje 2:23–25

Näyttää Jumalan hylkäämältä

Psalmit 22:1

Markus 15:34

Annetaan juotavaksi etikkaa ja sappea

Psalmit 69:21

Matteus 27:34

Tuntee janoa ennen kuolemaansa

Psalmit 22:15

Johannes 19:28, 29

Uskoo henkensä Jumalan käsiin

Psalmit 31:5

Luukas 23:46

Antaa henkensä

Jesaja 53:12

Markus 15:37

Antaa lunnaat synnin poistamiseksi

Jesaja 53:12

Matteus 20:28

Luita ei murreta

Psalmit 34:20

Johannes 19:31–33, 36

Lävistetään

Sakarja 12:10

Johannes 19:33–35, 37

Haudataan rikkaiden luo

Jesaja 53:9

Matteus 27:57–60

Herätetään kuolleista

Psalmit 16:10

Apostolien teot 2:29–31

Kavaltajan tilalle apostoli

Psalmit 109:8

Apostolien teot 1:15–20

Istuu Jumalan oikealla puolella

Psalmit 110:1

Apostolien teot 2:34–36

a McClintockin ja Strongin Cyclopediassa sanotaan: ”Juutalaisten heimojen ja sukujen luettelot tuhoutuivat epäilemättä Jerusalemin tuhossa [vuonna 70] eivätkä aikaisemmin.”

b Heprealaisen nimen Immanuel merkitys ’Jumala on kanssamme’ kuvailee hyvin Jeesuksen tehtävää Messiaana. Hänen läsnäolonsa maan päällä ja hänen tekonsa osoittivat, että Jumala on palvelijoidensa kanssa. (Luukas 2:27–32; 7:12–16.)

c Sana ”nasaretilainen” on luultavasti lähtöisin heprealaisesta sanasta netser, joka tarkoittaa ’vesaa’.

d Ks. artikkeli ”Ennustus Messiaan tulosta Danielin profetiassa”. Siinä esitetään Raamatun ajanlaskuun liittyviä seikkoja, joiden mukaan Messias saapuisi vuonna 29.

e Tämä profetia on Sakarjan kirjassa, vaikka raamatunkirjoittaja Matteus sanoo, että se ”oli puhuttu profeetta Jeremian välityksellä” (Matteus 27:9). Näyttää siltä, että Jeremian kirja sijoitettiin joskus ensimmäiseksi siihen Raamatun osuuteen, jota kutsuttiin nimellä ”Profeetat” (Luukas 24:44). Puhuessaan Jeremiasta Matteus tarkoitti todennäköisesti koko näiden kirjojen kokoelmaa, johon myös Sakarjan kirja kuului.