Siirry sisältöön

Mitä tarkoittaa olla ”laupias samarialainen”?

Mitä tarkoittaa olla ”laupias samarialainen”?

Raamattu vastaa

Ilmauksella ”laupias samarialainen” tarkoitetaan ihmistä, joka auttaa muita hädässä. Ilmaus on saanut alkunsa kertomuksesta, jonka Jeesus kertoi osoittaakseen, että hyvä lähimmäinen auttaa toisia auliisti riippumatta heidän kansallisuudestaan tai taustastaan.

Tässä kirjoituksessa

 Kertomus laupiaasta samarialaisesta

Tässä Jeesuksen kertomus pähkinänkuoressa: Juutalainen mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon. Matkan varrella hänet ryöstettiin, hakattiin ja jätettiin sitten virumaan maahan henkihieverissä.

Juutalainen pappi ja myöhemmin toinen juutalainen uskonnollinen johtaja kulkivat haavoittuneen matkalaisen ohi. Vaikka he molemmat olivat samaa kansallisuutta kuin tuo matkamies, kumpikaan heistä ei pysähtynyt auttamaan häntä.

Viimein ohi kulki toiseen kansallisuuteen kuuluva mies. Hän oli samarialainen. (Luukas 10:33; 17:16–18.) Hän liikuttui säälistä ja alkoi hoitaa miehen haavoja. Sitten hän vei loukkaantuneen miehen majataloon, missä hän huolehti tästä yön yli. Seuraavana päivänä samarialainen maksoi majatalon pitäjälle, jotta tämä huolehtisi haavoittuneesta miehestä, ja lupasi korvata myös mahdolliset lisäkulut. (Luukas 10:30–35.)

 Miksi Jeesus kertoi tämän kertomuksen?

Jeesus kertoi kertomuksen miehelle, joka ajatteli, että vain hänen omaan kansallisuuteensa ja uskontoonsa kuuluvat ihmiset olivat hänen lähimmäisiään. Jeesus halusi opettaa miehelle jotain tärkeää. Miehen tulisi oppia pitämään lähimmäisinään muitakin kuin toisia juutalaisia. (Luukas 10:36, 37.) Tämä kertomus kirjoitettiin Raamattuun kaikkia niitä varten, jotka haluavat miellyttää Jumalaa (2. Timoteukselle 3:16, 17).

 Mikä on kertomuksen opetus?

Kertomus opettaa, että hyvä lähimmäinen osoittaa myötätuntoa teoilla. Hän ottaa huomioon, mitä kärsivä ihminen tarvitsee, ja auttaa tätä riippumatta tämän taustasta tai kansallisuudesta. Hyvä lähimmäinen kohtelee toisia niin kuin hän haluaisi itseään kohdeltavan (Matteus 7:12).

 Keitä samarialaiset olivat?

Samarialaiset asuivat Juudean pohjoispuolella. Heidän joukossaan oli juutalaisten ja ei-juutalaisten seka-avioliitoista syntyneitä jälkeläisiä.

Ensimmäiselle vuosisadalle tultaessa samarialaisille oli kehittynyt oma uskonto. He hyväksyivät Heprealaisten kirjoitusten viisi ensimmäistä kirjaa, mutta eivät yleensä muita.

Jeesuksen päivinä monet juutalaiset halveksivat samarialaisia ja välttelivät heitä (Johannes 4:9). Jotkut juutalaiset saattoivat kutsua toista samarialaiseksi loukkaamistarkoituksessa (Johannes 8:48).

 Onko kertomus laupiaasta samarialaisesta tositarina?

Raamatusta ei käy ilmi, perustuuko kertomus samarialaisesta tositapahtumiin. Jeesus kuitenkin sisällytti usein opetukseensa kuulijoille tuttuja asioita ja paikkoja, jotta heidän olisi helppoa ymmärtää asian ydin.

Monet kertomuksen yksityiskohdat ovat historiallisesti paikkansapitäviä. Esimerkiksi:

  • Tie Jerusalemista Jerikoon, joka oli yli 20 kilometriä pitkä, laski jyrkästi alaspäin, ja korkeuseroa oli noin kilometri. Kertomuksessa sanotaankin matkamiesten olleen menossa ”Jerusalemista alas Jerikoon” (Luukas 10:30).

  • Jerikossa asuvat papit ja leeviläiset kulkivat säännöllisesti Jerusalemiin tätä tietä pitkin.

  • Ryöstäjät piileksivät usein tämän syrjäisen tien varrella odottamassa pahaa aavistamattomia ohikulkijoita – varsinkin niitä, jotka kulkivat yksin.