Siirry sisältöön

Kuka oli Johannes Kastaja?

Kuka oli Johannes Kastaja?

Raamattu vastaa

 Johannes Kastaja oli Jumalan profeetta (Luukas 1:76). Hän syntyi vähän ennen ensimmäisen vuosisadan loppua eaa. ja kuoli ensimmäisellä vuosisadalla jaa. Jumala antoi hänelle tehtäväksi valmistaa tien Messiaalle eli Kristukselle. Johannes teki tämän kertomalla Jumalan antamaa sanomaa juutalaisille, jotta hän ”kääntäisi heidän sydämensä” takaisin Jumalan puoleen. (Markus 1:1–4; Luukas 1:13, 16, 17.)

 Johanneksen sanoman ansiosta vilpitönsydämiset kuulijat saattoivat tunnistaa Jeesus Nasaretilaisen Messiaaksi (Matteus 11:10). Johannes kehotti ihmisiä katumaan syntejään ja menemään sen merkiksi kasteelle (Luukas 3:3–6). Johannes kastoi monia ihmisiä, ja siksi häntä kutsuttiin Kastajaksi. Tärkein kaste, jonka Johannes suoritti, oli Jeesuksen kaste (Markus 1:9). a

Tässä artikkelissa

 Mitä erityistä Johannes Kastajassa oli?

 Elämäntyö ennustettu: Saarnaamistyöllään Johannes täytti ennustuksen, joka koski Jehovan sanansaattajaa (Malakia 3:1; Matteus 3:1–3). Hän ”valmisti kansan Jehovalle”, eli hänen työnsä ansiosta juutalaiset olivat valmiimpia ottamaan vastaan sanoman, jota Jehovan pääedustaja, Jeesus Kristus, julisti (Luukas 1:17).

 Perintö: Jeesus sanoi, että ”ei ole ketään suurempaa kuin Johannes Kastaja, mutta vähäisinkin taivaan valtakunnassa on suurempi kuin hän” (Matteus 11:11). Johannes oli paitsi profeetta myös ennustettu ”sanansaattaja”, joten ketään ennen häntä elänyttä Jumalan palvelijaa ei voida pitää häntä suurempana. Jeesuksen sanat osoittavat myös, että Johannes ei tulisi olemaan Jumalan taivaallisessa valtakunnassa. b Hän oli uskollinen profeetta, mutta hän kuoli ennen kuin Kristus avasi tien taivaaseen (Heprealaisille 10:19, 20). Johannes tulee kuitenkin olemaan Jumalan valtakunnan alamainen, ja hänellä on mahdollisuus elää ikuisesti paratiisissa maan päällä (Psalmit 37:29; Luukas 23:43).

 Keitä olivat Johannes Kastajan vanhemmat?

 Johanneksen vanhemmat olivat Sakarja ja Elisabet, jotka olivat aviopari. Sakarja oli juutalainen pappi. Johanneksen syntymä oli ihme, koska Elisabet oli hedelmätön. Lisäksi hän ja Sakarja ”olivat jo iäkkäitä”. (Luukas 1:5–7, 13.)

 Kuka aiheutti Johannes Kastajan kuoleman?

 Kuningas Herodes Antipas mestautti Johanneksen vaimonsa Herodiaan aloitteesta. Herodes oli nimellisesti juutalainen, ja Herodias vihasi Johannesta, koska tämä oli sanonut Herodekselle, että heidän avioliittonsa oli vastoin juutalaisten lakia. (Matteus 14:1–12; Markus 6:16–19.)

 Olivatko Johannes Kastaja ja Jeesus toistensa kilpailijoita?

 Raamattu ei mitenkään tue sellaista näkemystä, että Johannes ja Jeesus olisivat olleet toistensa kilpailijoita (Johannes 3:25–30). Johannes tunnusti avoimesti, että hänen oli määrä valmistaa tie Messiaalle, ei kilpailla hänen kanssaan. Johannes sanoi: ”Tulin kastamaan vedessä siksi, että Israel voisi tuntea hänet.” Sitten hän jatkoi: ”Tämä on Jumalan Poika.” (Johannes 1:26–34.) Hän oli hyvin iloinen, kun hän kuuli Jeesuksen menestyksekkäästä palveluksesta.

a Jeesus ”ei tehnyt syntiä” (1. Pietarin kirje 2:21, 22). Niinpä hän ei mennyt kasteelle siksi, että hänen olisi pitänyt katua syntejä, vaan siksi, että hän tarjoutui tekemään Jumalan tahdon. Tähän sisältyi se, että hän antoi elämänsä puolestamme. (Heprealaisille 10:7–10.)

b Ks. artikkeli ”Ketkä menevät taivaaseen?