Siirry sisältöön

Ketkä menevät taivaaseen?

Raamattu vastaa

 Jumala valitsee rajallisen määrän uskollisia kristittyjä, jotka saavat kuolemansa jälkeen ylösnousemuksen taivaaseen (1. Pietarin kirje 1:3, 4). Sen jälkeen kun heidät on valittu, heidän täytyy edelleen pitää uskonsa vahvana ja käytöksensä puhtaana, jotteivät he menettäisi tulevaa taivaallista palkintoaan (Efesolaisille 5:5; Filippiläisille 3:12–14).

Mitä ne, jotka menevät taivaaseen, tekevät siellä?

 He toimivat Jeesuksen kanssa kuninkaina ja pappeina tuhat vuotta (Ilmestys 5:9, 10; 20:6). He muodostavat ”uudet taivaat” eli taivaallisen hallituksen, joka hallitsee ”uutta maata”, maanpäällistä yhteiskuntaa. He auttavat ihmisiä niin, että nämä saavat elää sellaisissa suurenmoisissa olosuhteissa kuin Jumala alun perin tarkoitti (Jesaja 65:17; 2. Pietarin kirje 3:13).

Kuinka monet saavat ylösnousemuksen taivaaseen?

 Raamattu osoittaa, että taivaalliseen elämään herätetään 144000 ihmistä (Ilmestys 7:4). Ilmestyksen 14:1–3:ssa kerrotaan apostoli Johanneksen saamasta näystä, jossa ”Karitsa seisoi Siioninvuorella ja hänen kanssaan sataneljäkymmentäneljätuhatta”. Tässä näyssä ”Karitsalla” tarkoitetaan kuolleista herätettyä Jeesusta (Johannes 1:29; 1. Pietarin kirje 1:19). ”Siioninvuori” edustaa korotettua asemaa, joka on Jeesuksella ja hänen 144000 hallitsijatoverillaan (Psalmit 2:6; Heprealaisille 12:22).

 Niistä, jotka ovat ”kutsuttuja ja valittuja” hallitsemaan Kristuksen kanssa Valtakunnassa, käytetään ilmausta ”pieni lauma” (Ilmestys 17:14; Luukas 12:32). Siitä voidaan päätellä, että heitä on suhteellisen vähän verrattuna Jeesuksen lampaiden koko joukkoon (Johannes 10:16).

Vääriä käsityksiä taivaaseen menevistä

 Käsitys: Kaikki hyvät ihmiset menevät taivaaseen.

 Tosiasia: Jumala lupaa useimmille hyville ihmisille ikuisen elämän maan päällä (Psalmit 37:11, 29, 34).

  •   Jeesus sanoi: ”Kukaan ei ole noussut taivaaseen.” (Johannes 3:13.) Näin hän osoitti, että ennen häntä kuolleet hyvät ihmiset, kuten Abraham, Mooses, Job ja Daavid, eivät menneet taivaaseen (Apostolien teot 2:29, 34). Sen sijaan heillä oli toivo saada ylösnousemus maanpäälliseen elämään (Job 14:13–15).

  •   Ylösnousemusta taivaalliseen elämään sanotaan ”ensimmäiseksi ylösnousemukseksi” (Ilmestys 20:6). Tämä tarkoittaa sitä, että tulee olemaan myös toinen ylösnousemus: ylösnousemus maan päälle.

  •   Raamattu opettaa, että Jumalan valtakunnan hallitessa ”kuolemaa [ei] enää ole” (Ilmestys 21:3, 4). Tämän lupauksen täytyy toteutua maan päällä, koska taivaassa kuolemaa ei ole koskaan ollutkaan.

 Käsitys: Ihminen voi itse valita, elääkö hän tulevaisuudessa taivaassa vai maan päällä.

 Tosiasia: Jumala päättää, ketkä uskolliset kristityt saavat palkinnoksi ”Jumalan kutsun ylös” eli toivon elää taivaassa (Filippiläisille 3:14). Ihmistä ei valita taivaalliseen elämään sillä perusteella, että hän toivoo tai jopa kiihkeästi haluaa sitä (Matteus 20:20–23).

 Käsitys: Toivo elää ikuisesti maan päällä on huonompi kuin taivaallisen elämän toivo, ja se annetaan vain niille, jotka eivät ole arvollisia menemään taivaaseen.

 Tosiasia: Jumala sanoo niitä, jotka saavat ikuisen elämän maan päällä, ”kansakseen”, ”valituikseen” ja ”Jehovan siunaamiksi” (Jesaja 65:21–23). He saavat täyttää Jumalan alkuperäisen tarkoituksen, joka hänellä oli ihmiskuntaa varten: he elävät ikuisesti täydellisinä ihmisinä paratiisimaassa (1. Mooseksen kirja 1:28; Psalmit 115:16; Jesaja 45:18).

 Käsitys: Ilmestyskirjassa mainittu luku 144000 on vertauskuvallinen, ei kirjaimellinen.

 Tosiasia: Vaikka Ilmestyskirjassa käytetään joitakin lukuja vertauskuvallisessa merkityksessä, jotkin luvut ovat kirjaimellisia. Siinä puhutaan esimerkiksi ”Karitsan kahdentoista apostolin kahdestatoista nimestä” (Ilmestys 21:14). Mikä todistaa, että myös luku 144000 tulisi ymmärtää kirjaimellisesti?

 Ilmestyksen 7:4:ssä kerrotaan, että ”sinetöityjen [eli niiden, jotka ovat saaneet vahvistuksen taivaallisesta elämästä] luku” on ”sataneljäkymmentäneljätuhatta”. Pian tämän jakeen jälkeen puhutaan toisesta ryhmästä: ”suuresta joukosta, jota kukaan ei kyennyt laskemaan”. Myös tämän ”suuren joukon” jäsenet saavat Jumalalta pelastuksen. (Ilmestys 7:9, 10.) Jos luku 144000 olisi vertauskuvallinen ja viittaisi määrittelemättömän kokoiseen joukkoon, vastakohtaisuus näiden kahden ryhmän välillä katoaisi. *

 Lisäksi sanotaan, että 144000 on ”ostettu ihmisistä ensi hedelmäksi” (Ilmestys 14:4). Ilmaus ”ensi hedelmä” tarkoittaa suurempaa joukkoa edustavaa pientä otosta. Se sopii hyvin niihin, jotka tulevat taivaasta käsin hallitsemaan Kristuksen kanssa lukemattoman monia maallisia alamaisia (Ilmestys 5:10).

^ kpl 16 Professori Robert L. Thomas kirjoitti luvusta 144000, joka mainitaan Ilmestyksen 7:4:ssä: ”Tämä on tarkka luku päinvastoin kuin se määrittelemätön luku, joka esiintyy 7:9:ssä. Jos sen [luvun 144000] ajateltaisiin olevan vertauskuvallinen, mitään Ilmestyskirjan lukua ei voitaisi pitää kirjaimellisena.” (Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, s. 474.)