Siirry sisältöön

Kuinka monta nimeä Jumalalla on?

Kuinka monta nimeä Jumalalla on?

Raamattu vastaa

Jumalalla on vain yksi nimi. Se kirjoitetaan hepreaksi יהוה, ja siitä käytetään suomen kielessä yleensä muotoa ”Jehova”. * Jumala sanoi profeetta Jesajan välityksellä: ”Minä olen Jehova. Se on minun nimeni.” (Jesaja 42:8.) Tämä nimi esiintyy muinaisissa Raamatun käsikirjoituksissa lähes 7000 kertaa – paljon useammin kuin kenenkään toisen nimi tai mikään muu ilmaus, jota Jumalasta käytetään. *

Onko Jehovalla muita nimiä?

Vaikka Raamattu kertookin, että Jumalalla on vain yksi nimi, se käyttää hänestä monia arvonimiä ja kuvailevia ilmauksia. Seuraava luettelo osoittaa, mitä jotkin niistä kertovat Jehovan ominaisuuksista tai persoonallisuudesta.

Ilmaus

Raamatunkohta

Merkitys

Alfa ja Omega

Ilmestys 1:8; 21:6; 22:13

Ilmaukset ”ensimmäinen ja viimeinen” ja ”alku ja loppu” tarkoittavat sitä, että ennen Jehovaa ei ole ollut Jumalaa eikä hänen jälkeensä tule muita Jumalia (Jesaja 43:10). Alfa ja omega ovat kreikkalaisten aakkosten ensimmäinen ja viimeinen kirjain.

Allah

-

Arabian kielestä juontuva sana ”Allah” ei ole erisnimi vaan arvonimi, joka tarkoittaa ’Jumalaa’. Sanaa ”Allah” käytetään arabiankielisissä ja joissakin muunkielisissä raamatunkäännöksissä vastineena sanalle ”Jumala”.

Herra

Psalmit 135:5

Omistaja tai isäntä; hepreaksi ʼAdṓn ja ʼAdoním.

Herra Sebaot

Jesaja 1:9 (Kirkkoraamattu 1938); Roomalaisille 9:29 (Kirkkoraamattu 1938)

Valtavien enkelijoukkojen komentaja. Arvonimi ”Herra Sebaot” voidaan kääntää myös ilmauksella ”armeijoiden Jehova” (Roomalaisille 9:29).

Ikiaikainen

Daniel 7:9, 13, 22

Jehovalla ei ole alkua. Hän on ollut olemassa ikuisesti, ennen kuin kukaan tai mikään muu tuli olemassaoloon (Psalmit 90:2).

Ikuisuuden Kuningas

Ilmestys 15:3

Hänen hallitusvallallaan ei ole alkua eikä loppua.

Isä

Matteus 6:9

Elämänantaja.

Jumala

1. Mooseksen kirja 1:1

Palvonnan kohde. Hepreankielinen sana ʼElohím on monikkomuoto, joka kuvastaa Jehovan majesteettiutta, arvokkuutta ja ylhäisyyttä.

Jumalien Jumala

5. Mooseksen kirja 10:17

Ylin Jumala, vastakohtana joidenkin palvomille ”arvottomille jumalille” (Jesaja 2:8).

Kaikkivaltias

1. Mooseksen kirja 17:1

Jehovan voima on ylivertainen. Heprean kielen ilmaus ʼEl Šaddáj, joka voidaan kääntää ”Jumala, Kaikkivaltias”, esiintyy Raamatussa seitsemän kertaa.

Kallio

Psalmit 18:2, 46

Varma turvapaikka ja pelastuksen lähde.

Korkein

Psalmit 47:2

Hänen asemansa on kaikkein korkein.

Lunastaja

Jesaja 41:14

Hän lunastaa eli ostaa ihmiskunnan takaisin synnin ja kuoleman alaisuudesta Jeesuksen Kristuksen uhrin välityksellä (Johannes 3:16).

Luoja

Jesaja 40:28

Jehova on luonut kaiken.

Minä olen se joka olen

2. Mooseksen kirja 3:14 (Kirkkoraamattu 1992)

Hän tulee miksi tahansa, mitä tarvitaan, toteuttaakseen tarkoituksensa. Pyhän Raamatun Uuden maailman käännös kääntää tämän ilmauksen sanoilla ”minä osoittaudun miksi osoittaudun”. Nämä sanat selittävät seuraavassa jakeessa mainitun nimen Jehova merkitystä (2. Mooseksen kirja 3:15).

Mustasukkainen

2. Mooseksen kirja 34:14

Hän vaatii jakamatonta palvontaa. Tämä ilmaus voidaan kääntää myös sanoilla ”yksinomaista antaumusta vaativa Jumala”.

Onnellinen Jumala

1. Timoteukselle 1:11

Hänelle on tunnusomaista ilo ja onnellisuus (Psalmit 104:31).

Paimen

Psalmit 23:1

Huolehtii palvojistaan.

Pelastaja

Jesaja 45:21

Vapauttaa vaarasta tai varjelee tuholta.

Pyhin

Sananlaskut 9:10

Hän on pyhempi (moraalisesti puhtaampi) kuin kukaan toinen.

Rukouksen Kuulija

Psalmit 65:2

Hän kuuntelee henkilökohtaisesti jokaisen rukouksen, jonka häneen uskovat esittävät.

Suuri Opettaja

Jesaja 30:20, 21

Antaa hyödyllistä opetusta ja ohjausta (Jesaja 48:17, 18).

Suuri Tekijä

Psalmit 149:2

Hän on luonut kaiken (Ilmestys 4:11).

Suvereeni Herra

1. Mooseksen kirja 15:2

Hänellä on ylin valta; hepreaksi ʼAdonáj.

Valaja

Jesaja 64:8

Hänellä on valta yksilöihin ja kansoihin samalla tavoin kuin savenvalajalla on valta muovata savea haluamallaan tavalla (Roomalaisille 9:20, 21).

Ylin

Daniel 7:18, 27

Hän on korkein suvereeni.

Heprealaisissa kirjoituksissa olevia paikannimiä

Joihinkin Raamatussa mainittuihin paikannimiin sisältyy Jumalan nimi. Nämä paikannimet eivät kuitenkaan ole Jumalan vaihtoehtoisia nimiä.

Paikannimi

Raamatunkohta

Merkitys

Jehova-Jire

1. Mooseksen kirja 22:13, 14

’Jehova katsoo [sen]’, ’Jehova huolehtii [siitä]’.

Jehova-Nissi

2. Mooseksen kirja 17:15

’Jehova on merkkisalkoni’ tai ’Herra on minun sotalippuni’ (Kirkkoraamattu 1992). Jehova on Jumala, jonka ympärille hänen kansansa voi kokoontua suojeluksen ja avun saamiseksi (2. Mooseksen kirja 17:13–16).

Jehova-Salom

Tuomarit 6:23, 24

’Jehova on Rauha’.

Jehova-Samma

Hesekiel 48:35, alaviite

’Jehova itse on siellä’.

Miksi on tärkeää tietää Jumalan nimi ja käyttää sitä?

  • Jumala selvästikin pitää nimeään Jehova tärkeänä, koska hän sisällytti sen Raamattuun tuhansia kertoja (Malakia 1:11).

  • Jumalan Poika Jeesus korosti toistuvasti Jumalan nimen tärkeyttä. Hän esimerkiksi rukoili Jehovaa: ”Olkoon sinun nimesi pyhitetty.” (Matteus 6:9; Johannes 17:6.)

  • Jumalan nimen oppiminen ja sen käyttäminen ovat ensimmäisiä askeleita, jos haluaa luoda häneen läheisen suhteen (Psalmit 9:10; Malakia 3:16). Jumala lupaa ystävilleen: ”Koska hän on kiintynyt minuun, niin minä myös avaan hänelle pääsyn turvaan. Minä suojelen häntä, koska hän on tullut tuntemaan nimeni.” (Psalmit 91:14.)

  • Raamatussa todetaan, että on monia, joita ”sanotaan ’jumaliksi’, joko taivaassa tai maan päällä, niin kuin on monia ’jumalia’ ja monia ’herroja’” (1. Korinttilaisille 8:5, 6). Raamattu kuitenkin osoittaa, että on vain yksi tosi Jumala ja hänen nimensä on Jehova (Psalmit 83:18).

^ kpl 1 Jotkut heprean kielen tutkijat suosivat Jumalan nimen muotoa ”Jahve”.

^ kpl 1 Jumalan nimen lyhennetty muoto ”Jah” esiintyy Raamatussa noin 50 kertaa. Se esiintyy esimerkiksi ilmauksessa ”halleluja”, joka merkitsee ’ylistäkää Jahia’ (Ilmestys 19:1).