Siirry sisältöön

”Jeesus pelastaa” – mitä se oikein tarkoittaa?

”Jeesus pelastaa” – mitä se oikein tarkoittaa?

Raamattu vastaa

 Jeesus pelasti uskolliset ihmiset, kun hän uhrasi elämänsä lunnaina (Matteus 20:28). Raamattu kutsuukin häntä ”maailman Pelastajaksi” (1. Johanneksen kirje 4:14). Raamatussa sanotaan Jeesuksesta: ”Eikä ole pelastusta kenessäkään muussa, sillä taivaan alla ei ole toista ihmisten keskuudessa annettua nimeä, jonka välityksellä meidän täytyy pelastautua.” (Apostolien teot 4:12.)

 Jeesus ”maistoi kuolemaa” jokaisen häneen uskovan ihmisen puolesta (Heprealaisille 2:9; Johannes 3:16). Sen jälkeen hän palasi taivaaseen henkiolentona, sillä ”Jumala herätti hänet kuolleista” (Apostolien teot 3:15). Näin Jeesus voi ”täysin pelastaa ne, jotka lähestyvät Jumalaa hänen välityksellään, koska hän on aina elossa puhuakseen heidän puolestaan” (Heprealaisille 7:25).

Miksi Jeesusta tarvitaan puhumaan puolestamme?

 Kaikki ihmiset tekevät syntiä (Roomalaisille 3:23). Synti ikään kuin erottaa meidät Jumalasta, ja sen vuoksi synti johtaa kuolemaan (Roomalaisille 6:23). Jeesus kuitenkin toimii ”auttajana” eli puolestapuhujana niiden hyväksi, jotka uskovat hänen lunastusuhriinsa (1. Johanneksen kirje 2:1). Jeesus puhuu uskollisten puolesta siten, että hän pyytää uhrikuolemansa perusteella Jumalaa antamaan anteeksi uskollisten ihmisten synnit ja kuulemaan heidän rukouksensa (Matteus 1:21; Roomalaisille 8:34). Jumala vastaa näihin Jeesuksen pyyntöihin, koska ne ovat hänen tahtonsa mukaisia. Jumala lähetti Jeesuksen maan päälle, ”jotta maailma pelastuisi hänen välityksellään” (Johannes 3:17).

Vaatiiko pelastuminen muutakin kuin vain uskoa Jeesukseen?

 Usko Jeesukseen on välttämätöntä, mutta Raamatun mukaan pelastumiseen tarvitaan muutakin (Apostolien teot 16:30, 31). Raamatussa sanotaan: ”Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut.” (Jaakobin kirje 2:26.) Voidaksemme pelastua meidän täytyy:

  •   Hankkia tietoa Jeesuksesta ja hänen isästään Jehovasta (Johannes 17:3).

  •   Vahvistaa uskoamme heihin (Johannes 12:44; 14:1).

  •   Osoittaa uskomme tottelemalla heidän käskyjään (Luukas 6:46; 1. Johanneksen kirje 2:17). Jeesus sanoi, että ei jokainen, joka kutsuisi häntä ”Herraksi”, pelastuisi, vaan ”se, joka tekee [hänen] taivaissa olevan Isänsä tahdon” (Matteus 7:21).

  •   Pysyä uskollisena vaikeuksista ja koettelemuksista huolimatta. Jeesus vahvisti tämän, kun hän sanoi: ”Joka on kestänyt loppuun asti, se pelastuu.” (Matteus 24:13.)