Siirry sisältöön

Mitä Kristuksen tuleminen merkitsee?

Mitä Kristuksen tuleminen merkitsee?

Raamattu vastaa

Raamatussa viitataan kymmeniä kertoja edessä olevaan aikaan, jolloin Jeesus Kristus tulee tuomitsemaan maan päällä elävät ihmiset. * Esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa sanotaan:

”Kun Ihmisen Poika [Jeesus Kristus] tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen.” (Matteus 25:31–33, Kirkkoraamattu 1992.)

Tuleva tuominnan aika on osa ”suurta ahdistusta”, jollaista ei ole ennen koettu ihmiskunnan historiassa. ”Suuri ahdistus” huipentuu Harmagedonin sotaan. (Matteus 24:21; Ilmestys 16:16.) Kristuksen viholliset, joita hän vertasi vuohiin, ”joutuvat kärsimään ikuisen tuhon rangaistustuomion” (2. Tessalonikalaisille 1:9; Ilmestys 19:11, 15). Hänen uskollisten seuraajiensa eli lampaiden odotteena on sitä vastoin ”ikuinen elämä” (Matteus 25:46).

Milloin Kristus tulee?

Jeesus sanoi, että ”siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan” (Matteus 24:36, 42; 25:13). Hän kuitenkin kuvaili näkyvän, moniosaisen ”tunnusmerkin”, jonka perusteella hänen tulemistaan edeltävä ajanjakso voitaisiin tunnistaa (Matteus 24:3, 7–14; Luukas 21:10, 11).

Tuleeko Kristus henki- vai liharuumiissa?

Jeesus herätettiin kuolleista henkiruumiissa, joten hän tulee henkiolentona, ei liharuumiissa (1. Korinttilaisille 15:45; 1. Pietarin kirje 3:18). Siksi Jeesus saattoi sanoa apostoleilleen kuolemaansa edeltävänä päivänä: ”Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe.” (Johannes 14:19.)

Kristuksen tulemiseen liittyviä vääriä käsityksiä

Käsitys: Kun Raamatussa sanotaan, että ihmiset näkevät Jeesuksen ”tulevan – – pilvien päällä”, se tarkoittaa Jeesuksen tulevan näkyvänä (Matteus 24:30).

Tosiasia: Raamatussa pilvet usein kuvaavat sitä, että jokin on silmille näkymätöntä (3. Mooseksen kirja 16:2; 4. Mooseksen kirja 11:25; 5. Mooseksen kirja 33:26). Jumala esimerkiksi sanoi Moosekselle: ”Minä tulen luoksesi tummassa pilvessä.” (2. Mooseksen kirja 19:9.) Mooses ei kirjaimellisesti nähnyt Jumalaa. Vastaavasti kun Kristus ”tulee – – pilvien päällä”, ihmiset voivat havaita hänen tulevan, vaikka eivät pysty kirjaimellisesti näkemään häntä.

Käsitys: Kun Ilmestyksen 1:7:ssä sanotaan, että Jeesuksen tullessa ”jokainen silmä tulee näkemään hänet”, se tulee ymmärtää kirjaimellisesti.

Tosiasia: Raamatussa ”silmää” ja ”näkemistä” vastaavia kreikkalaisia sanoja käytetään joskus kirjaimellisen näkemisen sijaan siinä merkityksessä, että jotakin havaitaan tai käsitetään (Matteus 13:15; Luukas 19:42; Roomalaisille 15:21; Efesolaisille 1:18). * Raamattu sanoo, että kuolleista herätetty Jeesus ”asuu luoksepääsemättömässä valossa” ja että häntä ”kukaan ihmisistä ei – – voi nähdä” (1. Timoteukselle 6:16). ”Jokainen silmä tulee näkemään hänet” siinä mielessä, että kaikki ihmiset käsittävät juuri hänen panevan toimeen Jumalan tuomion (Matteus 24:30).

Käsitys: 2. Johanneksen kirjeen 7. jae osoittaa, että Jeesuksen tuleminen tapahtuu liharuumiissa.

Tosiasia: Tuossa jakeessa sanotaan: ”Monia eksyttäjiä on lähtenyt maailmaan, sellaisia jotka eivät tunnusta Jeesuksen Kristuksen lihaan tulemista.”

Apostoli Johanneksen päivinä jotkut kiistivät sen, että Jeesus oli tullut maan päälle ihmiseksi liharuumiissa. Heitä kutsuttiin gnostilaisiksi. Johannes kirjoitti toisen kirjeensä 7. jakeen osoittaakseen heidän väitteensä vääriksi.

^ kpl 3 Vaikka Jeesuksen tulemisesta käytetään usein ilmausta ”toinen tuleminen”, se ei esiinny Raamatussa.

^ kpl 14 Ks. The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament (1981), s. 451, 470.