Siirry sisältöön

Onko välttämätöntä kuulua johonkin uskontokuntaan?

Onko välttämätöntä kuulua johonkin uskontokuntaan?

Raamattu vastaa

 Kyllä on, sillä Jumala haluaa, että ihmiset kokoontuvat yhteen palvomaan häntä. Raamatussa sanotaan: ”Ottakaamme huomioon toinen toisemme kannustaaksemme rakkauteen ja hyviin tekoihin, jättämättä yhteen kokoontumistamme.” (Heprealaisille 10:24, 25.)

 Jeesus osoitti, että hänen seuraajansa muodostaisivat järjestäytyneen ryhmän, kun hän sanoi heille: ”Tästä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on rakkaus keskuudessanne.” (Johannes 13:35.) Jeesuksen opetuslapset osoittaisivat tällaista rakkautta ensisijaisesti siten, että he olisivat läheisesti tekemisissä toistensa kanssa. Heidät järjestettäisiin seurakunniksi, jotka kokoontuisivat säännöllisesti palvontaa varten (1. Korinttilaisille 16:19). Yhdessä he muodostaisivat maailmanlaajuisen yhteisön (1. Pietarin kirje 2:17).

Pelkkä uskontokuntaan kuuluminen ei riitä

 Vaikka Raamattu osoittaa, että ihmisten tulisi kokoontua yhteen palvomaan Jumalaa, se ei opeta, että voisimme miellyttää Jumalaa vain kuulumalla johonkin uskontokuntaan. Jotta voisimme saada Jumalan hyväksynnän, uskontomme tulee vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme. Raamatussa sanotaan esimerkiksi: ”Uskonto, joka on Jumalamme ja Isämme näkökannalta puhdas ja saastumaton, on tämä: orvoista ja leskistä huolehtiminen heidän ahdistuksessaan ja itsensä suojeleminen maailman tahroilta.” (Jaakobin kirje 1:27, alaviite.)