Siirry sisältöön

Onko väärin rakastaa itseään?

Onko väärin rakastaa itseään?

Raamattu vastaa

 Raamatun mukaan on oikein ja jopa välttämätöntä rakastaa itseään. Itsensä rakastamiseen sisältyy terve omanarvontunto ja itsekunnioitus sekä itsestä huolehtiminen. (Matteus 10:31.) Sen sijaan, että Raamatussa ihannoitaisiin itsekkyyttä, siinä esitetään tasapainoinen näkemys itsensä rakastamisesta.

Ketä meidän pitäisi rakastaa eniten?

  1.   Meidän tulisi rakastaa kaikkein eniten Jumalaa. Raamatun mukaan suurin käsky on: ”Sinun on rakastettava Jehovaa, Jumalaasi, koko sydämestäsi.” (Markus 12:28–30; 5. Mooseksen kirja 6:5.)

  2.   Toiseksi suurin käsky on: ”Sinun on rakastettava lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Markus 12:31; 3. Mooseksen kirja 19:18.)

  3.   Raamatussa ei esitetä suoranaista käskyä itsensä rakastamisesta. Käsky ”rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään” osoittaa kuitenkin, että itsensä rakastaminen ja kunnioittaminen sopivassa määrin on sekä normaalia että hyödyllistä.

Ketä Jeesus rakasti eniten?

 Jeesus näytti, miten tasapainottaa Jumalan, lähimmäisen sekä itsensä rakastaminen. Hän neuvoi opetuslapsiaan noudattamaan esimerkkiään. (Johannes 13:34, 35.)

  1.   Jeesus rakasti Jehova Jumalaa kaikkein eniten ja keskittyi Jumalan antamaan työhön. Hän sanoi: ”Jotta maailma tietäisi, että minä rakastan Isää, minä teen juuri niin kuin Isä on antanut minulle käskyn tehdä.” (Johannes 14:31.)

  2.   Jeesus rakasti lähimmäisiään ja osoitti välittävänsä toisten hyvinvoinnista. Hän jopa antoi oman elämänsä muiden puolesta. (Matteus 20:28.)

  3.   Jeesus rakasti järkevässä määrin myös itseään. Hän varasi aikaa lepäämiselle ja syömiselle ja vietti sen lisäksi vapaa-aikaa seuraajiensa ja mahdollisten tulevien opetuslasten kanssa. (Markus 6:31, 32; Luukas 5:29; Johannes 2:1, 2; 12:2.)

Vähentääkö toisten rakastaminen ja etusijalle asettaminen omaa onnellisuutta tai itsekunnioitusta?

 Ei vähennä. Jumalan pääominaisuus on epäitsekäs rakkaus, ja ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. (1. Mooseksen kirja 1:27; 1. Johanneksen kirje 4:8.) Tämä tarkoittaa sitä, että meidät on suunniteltu rakastamaan toisia. Itsensä rakastamisella on oma paikkansa, mutta olemme kuitenkin kaikkein onnellisimpia, kun rakastamme eniten Jumalaa ja keskitymme elämässämme tekemään hyvää toisille. Raamatussa sanotaan: ”Onnellisempaa on antaa kuin saada.” (Apostolien teot 20:35.)

 Nykyään monet ihmiset ajattelevat onnellisuuden tulevan siitä, että keskittyy omien tarpeidensa täyttämiseen. Heidän mielestään on tärkeämpää rakastaa itseään kuin lähimmäistä. Raamattu puolestaan kehottaa: ”Älköön kukaan etsikö omaa etuaan, vaan jatkuvasti toisen etua.” (1. Korinttilaisille 10:24.) Viime aikoina tehdyt tutkimukset osoittavat, että tämän viisaan neuvon noudattaminen parantaa terveyttä ja lisää onnellisuutta.