Siirry sisältöön

Mikä on Ilmestyskirjan 13. luvun seitsenpäinen peto?

Mikä on Ilmestyskirjan 13. luvun seitsenpäinen peto?

Raamattu vastaa

Seitsenpäinen peto, joka mainitaan ensimmäisen kerran Ilmestyksen 13:1:ssä, edustaa maailmanlaajuista poliittista järjestelmää.

  • Sillä on valta, voima ja valtaistuin, mikä osoittaa sen olevan poliittinen kokonaisuus (Ilmestys 13:2).

  • Se hallitsee ”jokaista heimoa ja kansaa ja kieltä ja kansakuntaa”, joten se on huomattavampi kuin mikään yksittäinen hallitus (Ilmestys 13:7).

  • Siinä yhdistyvät Danielin 7:2–8:ssa olevan ennustuksen neljän pedon piirteet: leopardin ulkomuoto, karhun jalat, leijonan suu ja kymmenen sarvea. Danielin profetian pedot edustavat nimenomaisia kuninkaita eli poliittisia valtoja, jotka hallitsevat peräjälkeen laajoja alueita (Daniel 7:17, 23). Niinpä Ilmestyksen 13. luvun peto symboloi koko poliittista järjestelmää.

  • Se nousee ”merestä”, joka kuvaa levottomia ihmismassoja, joista ihmisten hallitukset ovat lähtöisin (Ilmestys 13:1; Jesaja 17:12, 13).

  • Raamatussa pedon lukua eli nimeä – 666 – sanotaan ”ihmisen luvuksi” (Ilmestys 13:17, 18). Tämä ilmaus viittaa siihen, että Ilmestyksen 13. luvun peto on ihmisten, ei henkien eikä demonien, muodostama kokonaisuus.

Vaikka kansat eivät ole yhtä mieltä monessakaan asiassa, ne ovat yksimielisiä päätöksessään pitää kiinni vallastaan ja olla alistumatta Jumalan valtakunnan hallintoon (Psalmit 2:2). Ne myös yhdistävät voimansa taistellakseen Jeesuksen Kristuksen johtamaa Jumalan armeijaa vastaan Harmagedonissa, mutta tuo sota johtaa niiden tuhoon (Ilmestys 16:14, 16; 19:19, 20).

”Kymmenen sarvea ja seitsemän päätä”

Raamatussa käytetään joitain numeroita symbolisesti. Esimerkiksi luvut kymmenen ja seitsemän edustavat täydellisyyttä. Jotta voi ymmärtää Ilmestyksen 13. luvun pedon ”kymmenen sarven ja seitsemän pään” merkityksen, on ensin ymmärrettävä, mitä merkitsee myöhemmin Ilmestyksessä mainittu ”pedon kuva” – kirkkaanpunainen peto, jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea (Ilmestys 13:1, 14, 15; 17:3). Raamattu sanoo tämän punaisen pedon seitsemän pään merkitsevän ”seitsemää kuningasta” eli hallitusta (Ilmestys 17:9, 10).

Ilmestyksen 13:1:n pedon seitsemän päätä vastaavasti edustavat seitsemää hallitusta. Ne ovat huomattavimpia poliittisia valtoja, jotka historian kuluessa ovat olleet vallassa ja etunenässä sortamassa Jumalan kansaa: Egypti, Assyria, Babylon, Meedo-Persia, Kreikka, Rooma ja Angloamerikkalainen maailmanvalta. Jos siis kymmenen sarven ajatellaan edustavan itsenäisiä valtioita, pieniä ja suuria, niin kussakin sarvessa oleva diadeemi eli kruunu osoittaa, että kukin niistä pitää valtaa samanaikaisesti oman aikansa huomattavimman poliittisen vallan kanssa.