Siirry sisältöön

Mikä on Ilmestyksen 17. luvun helakanpunainen peto?

Mikä on Ilmestyksen 17. luvun helakanpunainen peto?

Raamattu vastaa

Ilmestyksen 17. luvussa kuvailtu helakanpunainen peto symboloi järjestöä, jonka tarkoituksena on yhdistää maailman kansakunnat ja edustaa niitä. Se oli ensin olemassa Kansainliittona, ja nykyään se on Yhdistyneet kansakunnat.

Piirteitä joiden avulla helakanpunaisen pedon voi tunnistaa

 1. Poliittinen kokonaisuus. Helakanpunaisella pedolla on ”seitsemän päätä”, joiden sanotaan edustavan ”seitsemää vuorta” ja ”seitsemää kuningasta” eli hallitusvaltaa (Ilmestys 17:9, 10). Vuoria ja petoja käytetään Raamatussa hallitusten vertauskuvina (Jeremia 51:24, 25; Daniel 2:44, 45; 7:17, 23).

 2. Maailmanlaajuisen poliittisen järjestelmän kaltainen. Helakanpunainen peto muistuttaa Ilmestyksen 13. luvun seitsenpäistä petoa, joka edustaa maailmanlaajuista poliittista järjestelmää. Molemmilla pedoilla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja kummassakin pedossa on rienaavia nimiä (Ilmestys 13:1; 17:3). Nämä samankaltaisuudet ovat liian ilmeisiä ollakseen sattumaa. Helakanpunainen peto on maailmanlaajuisen poliittisen järjestelmän kuva eli sen kaltainen (Ilmestys 13:15).

 3. Saa valtansa muilta hallituksilta. Helakanpunainen peto ”on lähtöisin” muista hallitusvalloista, eli sitä ei olisi olemassa ilman niitä (Ilmestys 17:11, 17).

 4. Yhteydessä uskontoon. Suuri Babylon – maailman väärät uskonnot ryhmänä – istuu helakanpunaisen pedon selässä, mikä osoittaa, että uskontokunnilla on vaikutusvaltaa petoon (Ilmestys 17:3–5).

 5. Häpäisee Jumalaa. Peto on ”täynnä rienaavia nimiä” (Ilmestys 17:3).

 6. Tilapäisesti toimintakyvytön. Helakanpunainen peto olisi jonkin aikaa ”syvyydessä” * eli toimintakyvyttömänä mutta nousisi jälleen (Ilmestys 17:8).

Raamatun profetia täyttyy

Katsotaanpa, miten Yhdistyneet kansakunnat ja sen edeltäjä Kansainliitto ovat täyttäneet helakanpunaista petoa koskevan Raamatun profetian.

 1. Poliittinen kokonaisuus. Yhdistyneet kansakunnat tukee poliittista järjestelmää kannattamalla ”jäsentensä täysivaltaista tasa-arvoisuutta”. *

 2. Maailmanlaajuisen poliittisen järjestelmän kaltainen. Vuonna 2011 Yhdistyneisiin kansakuntiin liittyi sen 193. jäsenvaltio. YK siis sanoo edustavansa suurta enemmistöä maailman kansoista.

 3. Saa valtansa muilta hallituksilta. Yhdistyneet kansakunnat ei olisi olemassa ilman jäsenkansojaan, ja sillä on voimaa ja valtaa vain niin paljon kuin ne sille antavat.

 4. Yhteydessä uskontoon. Sekä Kansainliitto että Yhdistyneet kansakunnat ovat jatkuvasti saaneet tukea maailman uskonnoilta. *

 5. Häpäisee Jumalaa. Yhdistyneet kansakunnat perustettiin ”ylläpitämään kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta”. * Vaikka tämä tavoite vaikuttaa kiitettävältä, YK itse asiassa häpäisee Jumalaa väittämällä tekevänsä sellaista, mihin Jumalan mukaan pystyy ainoastaan hänen Valtakuntansa (Psalmit 46:9; Daniel 2:44).

 6. Tilapäisesti toimintakyvytön. Kansainliitto, joka perustettiin pian ensimmäisen maailmansodan jälkeen pitämään yllä rauhaa, ei kyennyt estämään kansainvälisiä konflikteja. Se lakkasi toimimasta, kun toinen maailmansota alkoi vuonna 1939. Toisen maailmansodan päätyttyä vuonna 1945 perustettiin Yhdistyneet kansakunnat. Se muistuttaa suuresti Kansainliittoa tarkoitukseltaan, menetelmiltään ja rakenteeltaan.

^ kpl 10 Rafael Gyllenbergin Uuden testamentin kreikkalais-suomalaisen sanakirjan mukaan ”syvyydeksi” käännetty kreikan sana merkitsee ’äärettömän syvää’. Kuningas Jaakon käännöksessä tämä sana on käännetty ”pohjattomaksi kuiluksi”. Sillä tarkoitetaan Raamatussa vankeuden ja täydellisen toimettomuuden paikkaa tai tilaa.

^ kpl 13 Ks. Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja, 2. artikla.

^ kpl 16 Esimerkiksi vuonna 1918 kymmeniä Amerikan protestanttisia kirkkokuntia edustava neuvosto julisti, että Kansainliitto olisi ”Jumalan valtakunnan poliittinen ilmaus maan päällä”. Vuonna 1965 buddhalaisuuden, hindulaisuuden, islamin, juutalaisuuden, katolilaisuuden, ortodoksisuuden ja protestanttisuuden edustajia kokoontui San Franciscoon tukemaan Yhdistyneitä kansakuntia ja rukoilemaan sen puolesta. Lisäksi vuonna 1979 paavi Johannes Paavali II ilmaisi toivovansa, että YK ”pysyy jatkuvasti rauhan ja oikeuden ylimpänä foorumina”.

^ kpl 17 Ks. Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja, 1. artikla.