Siirry sisältöön

Kuka tai mikä on ”Alfa ja Omega”?

Kuka tai mikä on ”Alfa ja Omega”?

Raamattu vastaa

 Ilmaus ”Alfa ja Omega” tarkoittaa Jehova Jumalaa, Kaikkivaltiasta. Raamatussa sitä käytetään kolme kertaa. (Ilmestys 1:8; 21:6; 22:13.) a

Miksi Jumala kutsuu itseään ”Alfaksi ja Omegaksi”?

 Niin sanottu Uusi testamentti, johon myös Ilmestyskirja kuuluu, kirjoitettiin kreikaksi. Kreikkalaisten aakkosten ensimmäinen kirjain on alfa ja viimeinen kirjain omega. Aakkosten ensimmäisen ja viimeisen kirjaimen käyttö kuvaa sitä, että yksin Jehova on alku ja loppu (Ilmestys 21:6). Hän on ollut Kaikkivaltias Jumala aina menneisyydessä, ja hän tulee olemaan Kaikkivaltias Jumala ikuisesti. Hän on ainoa, joka on olemassa ”ajan hämärästä ajan hämärään asti”. (Psalmit 90:2.)

Kuka on ”ensimmäinen ja viimeinen”?

 Raamatussa käytetään tätä ilmausta sekä Jehova Jumalasta että hänen pojastaan Jeesuksesta, mutta eri merkityksessä. Tarkastellaan kahta esimerkkiä:

  •   Jesajan 44:6:ssa Jehova sanoo: ”Minä olen ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, eikä minun lisäkseni ole ketään Jumalaa.” Tässä Jehova korostaa sitä, että hän on ikuinen tosi Jumala. Ketään muuta Jumalaa ei ole. (5. Mooseksen kirja 4:35, 39.) Tässä tapauksessa ilmaus ”ensimmäinen ja viimeinen” tarkoittaa samaa kuin ”Alfa ja Omega”.

  •   Myös Ilmestyksen 1:17, 18:sta ja 2:8:sta löytyy ilmaus ”Ensimmäinen [prṓtos, ei alfa] ja Viimeinen [éskhatos, ei omega]”. Näiden jakeiden tekstiyhteys osoittaa, että niissä viitataan johonkuhun, joka on kuollut ja myöhemmin palannut eloon. Nämä jakeet eivät voi viitata Jumalaan, koska Jumala ei ole koskaan kuollut (Habakuk 1:12). Jeesus kuitenkin kuoli, ja hänet herätettiin henkiin (Apostolien teot 3:13–15). Hän oli ensimmäinen ihminen, joka herätettiin kuolemattomaksi henkiolennoksi taivaaseen, jossa hän nyt elää ”aina ja ikuisesti” (Ilmestys 1:18; Kolossalaisille 1:18). Sen jälkeen Jeesus on ollut se, joka herättää eloon muut kuolemaan nukkuneista (Johannes 6:40, 44). Hän oli sen vuoksi viimeinen, jonka Jehova itse herätti kuolleista (Apostolien teot 10:40). Tässä mielessä on sopivaa sanoa Jeesusta ”Ensimmäiseksi ja Viimeiseksi”.

Todistaako Ilmestyksen 22:13, että Jeesus on ”Alfa ja Omega”?

 Ei todista. Ilmestyksen 22:13:sta ei käy selvästi ilmi, kuka puhuja on, ja puhuja vaihtuu luvun sisällä useasti. Professori William Barclay kirjoitti tästä Ilmestyskirjan osuudesta: ”Asioita ei ole esitetty missään tietyssä järjestyksessä, – – ja usein puhujan tunnistaminen on hyvin vaikeaa.” (The Revelation of John, 2. osa, tarkistettu laitos, s. 223.) Tämän perusteella on todennäköistä, että Ilmestyksen 22:13:ssa mainittu ”Alfa ja Omega” on sama persoona kuin muuallakin Ilmestyskirjassa eli Jehova Jumala.

a Neljäs maininta on Kuningas Jaakon käännöksessä Ilmestyksen 1:11:ssä. Suurin osa uudemmista käännöksistä on jättänyt ilmauksen pois tästä raamatunkohdasta, koska sitä ei löydy vanhimmista kreikkalaisista käsikirjoituksista. Se on todennäköisesti lisätty myöhempiin käsikirjoitusten kopioihin.