Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Jehovan todistajat

suomi

Mikä on tulijärvi? Tarkoittaako se helvettiä tai Gehennaa?

Mikä on tulijärvi? Tarkoittaako se helvettiä tai Gehennaa?

Raamattu vastaa

Tulijärvi on ikuisen tuhon vertauskuva. Se tarkoittaa samaa kuin Gehenna mutta on eri asia kuin helvetti, joka on ihmiskunnan yhteinen hauta.

Ei kirjaimellinen järvi

Niistä viidestä raamatunjakeesta, joissa mainitaan ”tulijärvi”, käy ilmi, että se ei ole kirjaimellinen vaan kuvaannollinen järvi (Ilmestys 19:20; 20:10, 14, 15; 21:8). Mitä tulijärveen heitetään?

Ikuisen tuhon vertauskuva

Raamatun mukaan tulijärvi ”tarkoittaa toista kuolemaa” (Ilmestys 20:14; 21:8). Raamatussa puhutaan myös ensimmäisestä kuolemasta, joka on seurausta Aadamin synnistä. Ylösnousemus voi tehdä tyhjäksi tämän kuoleman, ja lopulta Jumala poistaa sen (1. Korinttilaisille 15:21, 22, 26).

Vertauskuvallisesta tulijärvestä ei voi päästä pois.

Tulijärvi tarkoittaa erilaista kuolemaa. Vaikka siinäkin on kyse täydellisestä toimettomuuden tilasta, se on erilainen siinä mielessä, että Raamatussa ei sanota, että toisesta kuolemasta voisi saada ylösnousemusta. Raamatussa sanotaan esimerkiksi, että Jeesuksella on ”helvetin ja kuoleman avaimet”, mikä osoittaa, että hänellä on valta vapauttaa ihmisiä Aadamin synnin aiheuttamasta kuolemasta (Ilmestys 1:18; 20:13, Kirkkoraamattu 1776). Avainta tulijärveen ei kuitenkaan ole Jeesuksella eikä kellään muullakaan. Tuo kuvaannollinen järvi edustaa ikuista rangaistusta, lopullista tuhoa (2. Tessalonikalaisille 1:9).

Vastaa Gehennaa (Hinnominlaaksoa)

Gehenna (kreikaksi ge′en·na) mainitaan Raamatussa 12 kertaa. Tulijärven tavoin se kuvaa ikuista tuhoa. Vaikka joissain käännöksissä tämä sana käännetään vastineella ”helvetti”, Gehenna ei ole sama asia kuin helvetti (hepreaksi šeʼōl′, kreikaksi hai′dēs).

Hinnominlaakso

”Gehenna” tarkoittaa kirjaimellisesti ’Hinnominlaaksoa’. Tuo laakso sijaitsi aivan Jerusalemin ulkopuolella. Raamatun aikoina kaupungin asukkaat käyttivät laaksoa kaatopaikkana. Siellä ylläpidettiin jatkuvasti tulta jätteiden tuhoamiseksi. Madot tekivät lopun kaikesta, mitä tuli ei tuhonnut.

Jeesus käytti Gehennaa ikuisen tuhon vertauskuvana (Matteus 23:33). Hän sanoi, että Gehennassa ”ei ruumiiden mato kuole eikä tulta sammuteta” (Markus 9:47, 48). Tällä hän viittasi Hinnominlaaksoon ja Jesajan 66:24:n ennustukseen, jossa sanotaan: ”He menevät ulos katsomaan niiden miesten ruumiita, jotka rikkoivat minua vastaan, sillä madot niissä eivät kuole eikä niiden tuli sammu.” Jeesus ei tarkoittanut vertauksessaan kidutusta vaan täydellistä tuhoa. Madot ja tuli tuhoavat kuolleita ruumiita, eivät eläviä ihmisiä.

Raamattu ei sano, että Gehennasta voisi päästä pois. Sekä ”tulijärvi” että ”tulinen Gehenna” edustavat lopullista, ikuista tuhoa (Ilmestys 20:14, 15; 21:8; Matteus 18:9).

”Piinataan yötä päivää aina ja ikuisesti” – miten?

Jos tulijärvi kuvaa ikuista tuhoa, miksi Raamatussa sanotaan, että Saatanaa, petoa ja väärää profeettaa ”piinataan yötä päivää aina ja ikuisesti”? (Ilmestys 20:10.) Seuraavat neljä seikkaa osoittavat, että piinaaminen ei tarkoita kirjaimellista kiduttamista.

  1. Jotta Saatanaa voisi kiduttaa loputtomasti, hänet pitäisi pitää elossa ikuisesti. Raamatussa kuitenkin sanotaan, että hänet ”tehdään tyhjäksi” eli poistetaan olemassaolosta (Heprealaisille 2:14).

  2. Ikuinen elämä on Jumalan lahja, ei rangaistus (Roomalaisille 6:23).

  3. Peto ja väärä profeetta ovat vertauskuvia, eikä niitä voi kiduttaa kirjaimellisesti.

  4. Raamatunjakeiden tekstiyhteys osoittaa Saatanan piinaamisen tarkoittavan sitä, että hän on ikuisesti pidätettynä eli vangittuna kuolemassa, mikä merkitsee lopullista tuhoa.

”Piinaa” tarkoittava Raamatun sana voi merkitä myös vangittuna olemisen tilaa. Esimerkiksi ”piinaajia” vastaava kreikan kielen sana, jota käytetään Matteuksen 18:34:ssä, on käännetty monissa käännöksissä sanalla ”vanginvartijat”, mikä osoittaa ”piinan” ja ”vangittuna olemisen” välisen yhteyden. Lisäksi Matteuksen 8:29:n ja Luukkaan 8:30, 31:n rinnakkaiskertomuksissa ”piinaaminen” rinnastetaan ”syvyyteen”, täydellistä toimettomuutta tai kuolemaa tarkoittavaan kuvaannolliseen paikkaan (Roomalaisille 10:7; Ilmestys 20:1, 3). Ilmestyskirjassa käytetään monta kertaa sanoja ”piina” ja ”piinata” vertauskuvallisessa merkityksessä (Ilmestys 9:5; 11:10; 18:7, 10).

 

Aiheesta lisää

Mitä Raamattu todella opettaa?

Missä ovat kuolleet?

Lue, missä kuolleet Raamatun mukaan ovat ja miksi ihmiset kuolevat.

VASTAUKSIA RAAMATULLISIIN KYSYMYKSIIN

Mikä on Ilmestyskirjan 13. luvun seitsenpäinen peto?

Pedolla on valta, voima ja valtaistuin. Mitä muuta Raamatun ennustus paljastaa?

VARTIOTORNI

Kuusi myyttiä kristillisyydestä – miten yksi myytti johtaa toiseen?

Vertaa näitä myyttejä siihen, mitä Raamattu opettaa.