Näkemyksiä elämän alkuperästä

Eri taustoista olevat ihmiset kertovat, mikä sai heidät harkitsemaan, voisiko Luoja olla olemassa.

Monica Richardson: Lääkäri kertoo uskostaan

Lääkäri alkoi pohtia, onko eräs lapsen syntymään liittyvä prosessi sattuman seurausta vai suunnittelun tulos. Mihin johtopäätökseen hän päätyi?

Massimo Tistarelli: Robottitutkija kertoo uskostaan

Arvostus tiedettä kohtaan sai hänet kyseenalaistamaan uskonsa evoluutioon.

Petr Muzny: Oikeustieteen professori kertoo uskostaan

Petr Muzny syntyi kommunistisen hallinnon aikana, jolloin ajatusta Luojasta pidettiin järjettömänä. Syy-seuraussuhteen tutkiminen muutti hänen näkemyksensä.

Irène Hof Laurenceau: Ortopedi kertoo uskostaan

Työ ortopedina sai hänet kyseenalaistamaan uskonsa evoluutioon.