Roomalaisille 16:1–27

16  Esittelen teille sisaremme Foiben,* joka on eräs Kenkreassa+ olevan seurakunnan palvelija.  Ottakaa hänet tervetulleena vastaan Herrassa pyhien arvolle sopivalla tavalla ja auttakaa häntä, mitä tahansa apua hän tarvitseekin,+ sillä hän itsekin on puolustanut monia, myös minua.  Kertokaa minulta terveisiä Priscalle ja Aquilalle,+ työtovereilleni Kristuksessa Jeesuksessa.  He ovat vaarantaneet henkensä* minun puolestani,*+ ja heitä kiittävät minun lisäkseni kaikki ei-juutalaisten keskuudessa olevat seurakunnat.  Terveisiä myös heidän talossaan kokoontuvalle seurakunnalle.+ Terveisiä Epainetokselle, joka on minulle rakas ja joka on Aasian provinssin ensisatoa Kristukselle.  Terveisiä Marialle, joka on tehnyt paljon työtä teidän hyväksenne.  Terveisiä Andronikokselle ja Juniaalle, sukulaisilleni+ ja vankitovereilleni, joita apostolit pitävät arvossa ja jotka ovat olleet Kristuksen yhteydessä kauemmin kuin minä.  Kertokaa minulta terveisiä Ampliatukselle, joka on minulle rakas Herrassa.  Terveisiä Urbanukselle, työtoverillemme Kristuksessa, ja Stakykselle, joka on minulle rakas. 10  Terveisiä Apelleelle, hyväksytylle Kristuksessa. Terveisiä Aristobuloksen talouteen kuuluville. 11  Terveisiä Herodionille, sukulaiselleni. Terveisiä niille Narkissoksen talouteen kuuluville, jotka ovat Herrassa. 12  Terveisiä Tryfainalle ja Tryfosalle, naisille, jotka työskentelevät ahkerasti Herrassa. Terveisiä Persikselle, rakkaalle sisarellemme, sillä hän on tehnyt paljon työtä Herrassa. 13  Terveisiä Rufukselle, Herran valitulle, ja hänen äidilleen, joka on minullekin kuin äiti. 14  Terveisiä Asynkritokselle, Flegonille, Hermeelle, Patrobaalle, Hermaalle ja heidän kanssaan oleville veljille. 15  Terveisiä Filologokselle ja Julialle, Nereukselle ja hänen sisarelleen ja Olympaalle sekä kaikille heidän kanssaan oleville pyhille. 16  Tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla. Kaikki Kristuksen seurakunnat lähettävät teille terveisiä. 17  Mutta minä kehotan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka aiheuttavat erimielisyyksiä ja kompastuskiviä, jotka ovat saamanne opetuksen vastaisia. Pysykää heistä erossa.+ 18  Sellaiset eivät nimittäin ole Herramme Kristuksen vaan omien halujensa* orjia. Lipevin sanoin ja mielistelevin puhein he viettelevät hyväuskoisten sydämet. 19  Tottelevaisuutenne on tullut kaikkien tietoon, ja siksi minä iloitsen teistä. Tahdon teidän kuitenkin olevan viisaita sen suhteen, mikä on hyvää, mutta viattomia sen suhteen, mikä on pahaa.+ 20  Jumala, joka antaa rauhan, murskaa puolestaan pian Saatanan+ teidän jalkojenne alle. Olkoon Herramme Jeesuksen ansaitsematon* hyvyys teidän kanssanne. 21  Teille lähettävät terveisiä työtoverini Timoteus sekä sukulaiseni+ Lucius, Jason ja Sosipatros. 22  Minä Tertius, joka olen kirjoittanut tämän kirjeen, lähetän teille terveisiä Herrassa. 23  Gaius,+ minun ja koko seurakunnan isäntä, lähettää teille terveisiä. Erastos, kaupungin rahastonhoitaja,* lähettää teille terveisiä ja samoin hänen veljensä Quartus. 24  ——* 25  Hänelle, joka voi tehdä teidät lujiksi julistamani hyvän uutisen ja Jeesusta Kristusta koskevan saarnaamistyön mukaan, sen pyhän salaisuuden+ paljastamisen mukaan, josta on muinaisuudesta asti pysytty vaiti 26  mutta joka nyt on tehty ilmeiseksi ja* tunnetuksi profeetallisten Raamatun kirjoitusten välityksellä kaikkien kansojen keskuudessa ikuisen Jumalan käskyn mukaan uskosta tulevan tottelevaisuuden edistämiseksi, 27  Jumalalle, ainoalle viisaalle,+ kuuluu kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta ikuisesti. Aamen.

Alaviitteet

Tai ”Suosittelen teille sisartamme Foibea”.
Kirjaim. ”kaulansa”.
Tai ”sieluni puolesta”.
Tai ”oman vatsansa”.
Tai ”runsas”.
Tai ”taloudesta vastaava henkilö”.
Tai ”on paljastettu ja tehty”.

Tutkimisviitteet

Media