Nehemia 7:1–73

7  Heti kun muuri oli rakennettu uudelleen,+ panin ovet paikoilleen.+ Sen jälkeen nimitettiin portinvartijat,+ laulajat+ ja leeviläiset.+  Sitten asetin Jerusalemin johtoon veljeni Hananin+ ja linnoituksen+ päällikön Hananjan, sillä hän oli hyvin luotettava mies ja pelkäsi* tosi Jumalaa+ enemmän kuin monet muut.  Sanoin heille: ”Jerusalemin portteja ei saa avata ennen kuin aurinko paahtaa täydeltä terältä, ja vartiossa olevien tulee sulkea ja teljetä ovet. Nimitä lisäksi Jerusalemin asukkaita vartijoiksi, kukin omalle vartiopaikalleen ja oman talonsa edustalle.”  Kaupunki oli avara ja suuri, ja sen sisäpuolella oli vain vähän väkeä,+ eikä taloja ollut rakennettu uudelleen.  Mutta Jumalani pani sydämeeni ajatuksen koota ylimykset, valtuusmiehet ja kansa, jotta heidät merkittäisiin sukuluetteloihin.+ Sitten löysin sukuluettelot niistä, jotka olivat tulleet ensimmäisinä, ja niihin oli kirjoitettu:  Nämä olivat ne maakunnan* asukkaat, jotka lähtivät pakkosiirtolaisten joukosta – niistä, jotka Babylonin kuningas Nebukadnessar+ oli vienyt pakkosiirtolaisuuteen+ – ja jotka nyt palasivat Jerusalemiin ja Juudaan, kukin omaan kaupunkiinsa.+  He saapuivat Serubbabelin,+ Jesuan,+ Nehemian, Asarjan, Raamjan, Nahamanin, Mordokain, Bilsanin, Misperetin, Bigvain, Nehumin ja Baanaan kanssa. Israelilaismiehet:+  Parosin poikia 2 172,  Sefatjan poikia 372, 10  Arahin poikia+ 652, 11  Pahat-Moabin poikia+ Jesuan ja Joabin+ pojista 2 818, 12  Elamin poikia+ 1 254, 13  Sattun poikia 845, 14  Sakkain poikia 760, 15  Binnuin poikia 648, 16  Bebain poikia 628, 17  Asgadin poikia 2 322, 18  Adonikamin poikia 667, 19  Bigvain poikia 2 067, 20  Adinin poikia 655, 21  Aterin poikia Hiskiasta 98, 22  Hasumin poikia 328, 23  Besain poikia 324, 24  Harifin poikia 112, 25  Gibeonin+ poikia 95, 26  Betlehemin ja Netofan miehiä 188, 27  Anatotin+ miehiä 128, 28  Bet-Asmavetin miehiä 42, 29  Kirjat-Jearimin,+ Kefiran ja Beerotin+ miehiä 743, 30  Raman ja Geban+ miehiä 621, 31  Mikmasin+ miehiä 122, 32  Betelin+ ja Ain+ miehiä 123, 33  toisen Nebon miehiä 52, 34  toisen Elamin poikia 1 254, 35  Harimin poikia 320, 36  Jerikon poikia 345, 37  Lodin, Hadidin ja Onon+ poikia 721, 38  Senaan poikia 3 930. 39  Papit:+ Jedajan poikia Jesuan suvusta 973, 40  Immerin poikia 1 052, 41  Pashurin poikia+ 1 247, 42  Harimin+ poikia 1 017. 43  Leeviläiset:+ Jesuan poikia Kadmielista,+ Hodevan pojista, 74. 44  Laulajat:+ Asafin+ poikia 148. 45  Portinvartijat:+ Sallumin poikia, Aterin poikia, Talmonin poikia, Akkubin+ poikia, Hatitan poikia ja Sobain poikia 138. 46  Temppelipalvelijat:*+ Sihan pojat, Hasufan pojat, Tabbaotin pojat, 47  Kerosin pojat, Sian pojat, Padonin pojat, 48  Lebanan pojat, Hagaban pojat, Salmain pojat, 49  Hananin pojat, Giddelin pojat, Gaharin pojat, 50  Reajan pojat, Resinin pojat, Nekodan pojat, 51  Gassamin pojat, Ussan pojat, Paseahin pojat, 52  Besain pojat, Meunimin pojat, Nefusesimin pojat, 53  Bakbukin pojat, Hakufan pojat, Harhurin pojat, 54  Baslitin pojat, Mehidan pojat, Harsan pojat, 55  Barkosin pojat, Siseran pojat, Temahin pojat, 56  Nesiahin pojat, Hatifan pojat. 57  Salomon palvelijoiden pojat:+ Sotain pojat, Soferetin pojat, Peridan pojat, 58  Jaalan pojat, Darkonin pojat, Giddelin pojat, 59  Sefatjan pojat, Hattilin pojat, Pokeret-Hassebaimin pojat, Amonin pojat. 60  Temppelipalvelijoita*+ ja Salomon palvelijoiden poikia oli kaikkiaan 392. 61  Seuraavat Tel-Melahista, Tel-Harsasta, Kerubista, Addonista ja Immeristä lähteneet eivät pystyneet osoittamaan, että he olivat israelilaista sukua ja syntyperää:+ 62  Delajan pojat, Tobian pojat ja Nekodan pojat, joita oli 642. 63  Papeista: Habajan pojat, Hakkosin+ pojat ja sen Barsillain pojat, joka otti vaimon gileadilaisen Barsillain+ tyttäristä ja jota kutsuttiin tämän nimellä. 64  Nämä yrittivät vahvistaa syntyperänsä sukuluetteloista, mutta heidän suvustaan ei löytynyt merkintää, joten heitä ei kelpuutettu papeiksi.*+ 65  Käskynhaltija*+ sanoi heille, etteivät he saisi syödä erittäin pyhiä uhrilahjoja+ ennen kuin tulisi pappi, joka voisi kysyä neuvoa urimin ja tummimin* avulla.+ 66  Seurakuntaan kuuluvia oli kaikkiaan 42 360,+ 67  lukuun ottamatta heidän orjiaan ja orjattariaan,+ joita oli 7 337. Heillä oli myös 245 mies- ja naislaulajaa.+ 68  Hevosia heillä oli 736, muuleja 245, 69  kameleja 435 ja aaseja 6 720. 70  Jotkut sukujen päämiehet antoivat lahjoituksia työn hyväksi.+ Käskynhaltija* antoi rahastoon 1 000 kultadrakmaa,* 50 maljaa ja 530 pappien pitkää vaatetta.+ 71  Jotkut sukujen päämiehet antoivat rakennusrahastoon 20 000 kultadrakmaa ja 2 200 hopeaminaa.* 72  Muu kansa antoi 20 000 kultadrakmaa, 2 000 hopeaminaa ja 67 pappien pitkää vaatetta. 73  Papit, leeviläiset, portinvartijat, laulajat,+ jotkut kansaan kuuluvista, temppelipalvelijat* ja kaikki muut israelilaiset* asettuivat asumaan kaupunkeihinsa.+ Kun seitsemäs kuukausi tuli,+ israelilaiset olivat asettuneet kaupunkeihinsa.+

Alaviitteet

Tai ”kunnioitti”.
Tai ”hallintoalueen”.
Tai ”Netinit”. Kirjaim. ”Annetut”.
Tai ”Netinejä”. Kirjaim. ”Annettuja”.
Tai ”joten he eivät saaneet olla pappeja, koska he olivat epäpuhtaita”.
Tai ”Tirsata”, maakunnan käskynhaltijan persialainen arvonimi.
Ks. sanasto, ”Urim ja tummim”.
Tai ”Tirsata”, maakunnan käskynhaltijan persialainen arvonimi.
Katsotaan yleensä olevan samanarvoinen kuin persialainen kultadareikki, joka painoi 8,4 g. Ei sama kuin Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa mainittu drakma. Ks. liite B14.
Raamatun heprealaisissa kirjoituksissa mainittu mina painoi 570 g. Ks. liite B14.
Tai ”netinit”. Kirjaim. ”annetut”.
Kirjaim. ”ja koko Israel”.

Tutkimisviitteet

Media