Matteus 19:1–30

19  Kun Jeesus oli lakannut puhumasta, hän lähti Galileasta ja tuli Juudean rajaseuduille* Jordanin toiselle puolelle.+  Häntä seurasi suuri joukko ihmisiä, ja hän paransi heitä siellä.  Hänen luokseen tuli fariseuksia koetellakseen häntä, ja he kysyivät: ”Onko miehen lupa erota vaimostaan millä perusteella tahansa?”+  Hän vastasi: ”Ettekö ole lukeneet, että hän, joka alussa loi heidät, teki heidät mieheksi ja naiseksi+  ja sanoi: ’Tästä syystä mies jättää isänsä ja äitinsä ja sitoutuu vaimoonsa, ja niistä kahdesta tulee yhtä lihaa’?+  He eivät siis enää ole kaksi, vaan he ovat yksi.* Sen vuoksi sitä, minkä Jumala on yhdistänyt, ei ihminen saa erottaa.”+  He sanoivat hänelle: ”Miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja erota vaimosta?”+  Hän sanoi heille: ”Teidän kovasydämisyytenne* vuoksi Mooses salli teidän erota vaimostanne,+ mutta näin ei ole ollut alusta asti.+  Minä sanon teille, että se, joka eroaa vaimostaan muun kuin seksuaalisen moraalittomuuden perusteella ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen.”+ 10  Opetuslapset sanoivat hänelle: ”Jos miehen suhde vaimoonsa on tällainen, ei ole viisasta mennä naimisiin.” 11  Hän sanoi heille: ”Eivät kaikki ihmiset toimi näiden sanojen mukaan,* vaan ainoastaan ne, joilla on sellainen lahja.+ 12  On eunukkeja, jotka ovat syntyneet sellaisiksi, ja on eunukkeja, jotka ihmiset ovat tehneet eunukeiksi, ja on eunukkeja, jotka ovat tehneet itsestään eunukkeja taivaan valtakunnan vuoksi. Se joka voi toimia näiden sanojen mukaan, toimikoon.”+ 13  Sitten hänen luokseen tuotiin lapsia, jotta hän laittaisi kätensä heidän päälleen ja esittäisi rukouksen, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia.+ 14  Jeesus sanoi kuitenkin: ”Antakaa lasten olla älkääkä yrittäkö estää heitä tulemasta minun luokseni, sillä taivaan valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen.”+ 15  Hän laittoi kätensä heidän päälleen ja lähti sieltä. 16  Hänen luokseen tuli sitten eräs nuori mies, joka sanoi: ”Opettaja, mitä hyvää minun täytyy tehdä, jotta saisin ikuisen elämän?”+ 17  Jeesus sanoi hänelle: ”Miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On vain yksi, joka on hyvä.+ Jos kuitenkin haluat saada elämän, noudata käskyjä jatkuvasti.”+ 18  Nuori mies kysyi häneltä: ”Mitä käskyjä?” Jeesus vastasi: ”Et saa murhata,+ et saa tehdä aviorikosta,+ et saa varastaa,+ et saa todistaa väärin,+ 19  kunnioita isääsi ja äitiäsi+ ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”+ 20  Nuori mies sanoi hänelle: ”Olen noudattanut näitä kaikkia. Mitä muuta minun täytyy tehdä?” 21  Jeesus sanoi hänelle: ”Jos haluat olla täydellinen, mene, myy, mitä omistat, ja anna rahat köyhille, niin sinulla tulee olemaan aarre taivaassa,+ ja tule minun seuraajakseni.”+ 22  Kun nuori mies kuuli tämän, hän meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.+ 23  Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Minä vakuutan teille, että rikkaan on vaikea päästä taivaan valtakuntaan.+ 24  Minä sanon teille vielä: kamelin on helpompi mennä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.”+ 25  Kun opetuslapset kuulivat sen, he olivat hyvin hämmästyneitä ja sanoivat: ”Kuka oikein voi pelastua?”+ 26  Jeesus katsoi suoraan heihin ja sanoi: ”Ihmisille tämä on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista.”+ 27  Tähän Pietari sanoi: ”Mehän olemme jättäneet kaiken ja seuranneet sinua! Miten meidän siis käy?”+ 28  Jeesus sanoi heille: ”Minä vakuutan teille: Kun kaikki tehdään uudeksi ja Ihmisen Poika istuu loistokkaalle valtaistuimelleen, tulette te, jotka olette seuranneet minua, istumaan 12 valtaistuimella ja tuomitsemaan Israelin 12:ta heimoa.+ 29  Jokainen, joka on jättänyt taloja tai veljiä tai sisaria tai isän tai äidin tai lapsia tai peltoja minun nimeni vuoksi, tulee saamaan sata kertaa enemmän ja perimään ikuisen elämän.+ 30  Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä.+

Alaviitteet

Tai ”rajoille”.
Tai ”yhtä lihaa”.
Tai ”itsepäisyytenne”.
Kirjaim. ”tee tilaa näille sanoille”.

Tutkimisviitteet

Juudean rajaseuduille Jordanin toiselle puolelle: Tarkoittaa nähtävästi Jordanin itäpuolella olevaa Pereaa, varsinkin sitä osaa, joka oli Juudean rajalla. Jeesus lähti Galileasta ja palasi sinne vasta ylösnousemuksensa jälkeen. (Ks. liite A7, kartta 5.)

sitoutuu: Kreikan verbi merkitsee kirjaimellisesti ’liimata’, ’liittää tiukasti yhteen’, ’tarttua’. Se kuvailee tässä sidettä, joka yhdistää miehen ja vaimon ikään kuin heidät olisi liimattu yhteen.

yhtä lihaa: Tai ”yhtä”. Kreikan ilmaus on kirjaimellinen käännös 1Mo 2:24:ssä olevasta heprean ilmauksesta, ja se voitaisiin kääntää myös vastineella ”yksi ruumis” tai ”yksi ihminen”. Se kuvailee kaikkein läheisintä sidettä kahden ihmisen välillä. Se ei tarkoita pelkästään sukupuolisuhdetta vaan suhdetta kokonaisuudessaan. Kun kahden ihmisen välillä on tällainen side, he ovat erottamattomia ja uskollisia toisilleen. Avioliittoa ei voi rikkoa aiheuttamatta vahinkoa molemmille.

erokirja: Mooseksen laki ei suositellut avioeroa. Vaatimus laatia erokirja ehkäisi hätiköityjä avioeroja ja suojeli naisia. (5Mo 24:1.) Jos mies halusi erokirjan, hänen täytyi todennäköisesti keskustella tehtävään valtuutettujen miesten kanssa, jotka saattoivat kannustaa puolisoita tekemään sovinnon.

erokirjan: Mooseksen laki vaati avioeroa harkitsevaa miestä laatimaan laillisen asiakirjan ja todennäköisesti myös keskustelemaan vanhinten kanssa, mikä antoi hänelle aikaa miettiä tarkemmin näin vakavaa ratkaisua. Lain tarkoitus oli ilmeisesti ehkäistä hätiköityjä avioeroja ja suojella naisia. (5Mo 24:1.) Jeesuksen aikana uskonnolliset johtajat olivat kuitenkin tehneet eroamisen helpoksi. Ensimmäisellä vuosisadalla elänyt historioitsija Josefus, joka oli itsekin eronnut fariseus, kirjoitti, että avioeron sai ”mistä syystä tahansa (ja miehillä on monia tällaisia syitä)”. (Ks. Mt 5:31, tutkimisviite.)

seksuaalisen moraalittomuuden: Kreikan sana porneía on yleiskäsite, joka tarkoittaa Raamatussa kaikenlaista luvatonta sukupuolista kanssakäymistä. Siihen sisältyvät aviorikos, prostituutio, naimattomien välinen seksi, homoseksuaaliset teot ja eläimeen sekaantuminen. (Ks. sanasto.)

jos nainen eroaa miehestään: Jeesus tunnusti tässä naisen oikeuden erota uskottomasta miehestä, mikä ei ilmeisesti ollut hyväksyttävää hänen aikansa juutalaisten keskuudessa. Jeesus kuitenkin osoitti, että kristillisessä seurakunnassa sama normi soveltuisi miehiin ja naisiin.

se, joka eroaa vaimostaan: Ks. Mr 10:12, tutkimisviite.

seksuaalisen moraalittomuuden: Kreik. porneía. (Ks. Mt 5:32, tutkimisviite, ja sanasto.)

aviorikoksen: Ks. sanasto.

eunukkeja: Kirjaimellisesti sanalla tarkoitetaan kastroituja miehiä, ts. miehiä, joilta on poistettu sukupuolirauhaset. Tässä jakeessa sitä käytetään sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti. (Ks. sanasto.)

ovat tehneet itsestään eunukkeja: Tai ”ovat päättäneet elää eunukkeina”. ”Eunukeilla” ei tässä tarkoiteta miehiä, jotka on kastroitu eli joilta on poistettu sukupuolirauhaset, vaan niitä, jotka ovat itse päättäneet olla menemättä naimisiin. (Ks. sanasto, ”Eunukki”.)

On vain yksi, joka on hyvä: Tai ”On yksi, joka on hyvä”, ts. Jumala. Tässä Jeesus tunnustaa, että Jehova on hyvyyden perimmäinen mitta. Sanassaan Raamatussa Jumala on ilmaissut ja määritellyt, mikä on hyvää. (Mr 10:18; Lu 18:19.)

lähimmäistäsi: Kirjaim. ”läheistäsi”. ”Lähimmäistä” vastaava kreikan sana voi tarkoittaa lähellä asuvan lisäksi ketä tahansa, jonka kanssa ihminen on tekemisissä (Lu 10:29–37; Ro 13:8–10; ks. Mt 5:43, tutkimisviite).

lähimmäistäsi: Ks. Mt 22:39, tutkimisviite.

Jeesus sanoi hänelle: Jeesus näki nuoren miehen vilpittömyyden ja ”tunsi rakkautta häntä kohtaan” (Mr 10:21). Hän kuitenkin ymmärsi, että miehen täytyi kehittää vielä enemmän uhrautuvuutta voidakseen tulla opetuslapseksi, ja ehkä siksi hän sanoi miehelle: Myy, mitä omistat, ja anna rahat köyhille. Pietari ja jotkut muut olivat sanoneet, että he olivat jättäneet kaiken seuratakseen Jeesusta, mutta tämä nuori mies ei pystynyt luopumaan omaisuudestaan voidakseen tulla opetuslapseksi (Mt 4:20, 22; Lu 18:23, 28).

täydellinen: Tässä käytetty kreikan sana voi merkitä ’sellaista, josta ei puutu mitään’, tai jonkun auktoriteetin asettamien normien mukaan ’moitteetonta’. (Ks. Mt 5:48, tutkimisviite.) Tässä tekstiyhteydessä aineellinen omaisuus esti miestä palvelemasta Jumalaa täydellisesti eli täysipainoisesti (Lu 8:14).

täydellisiä: Tässä käytetty kreikan sana voi merkitä ’sellaista, josta ei puutu mitään’, tai ’kypsää’ tai sitten jonkun auktoriteetin asettamien normien mukaan ’moitteetonta’. Vain Jehova on ehdottoman täydellinen, joten kun sanaa käytetään ihmisistä, se tarkoittaa suhteellista täydellisyyttä. Tässä tekstiyhteydessä tarkoitetaan sitä, että kristityn täytyy rakastaa Jehova Jumalaa ja toisia ihmisiä täydesti, mikä on mahdollista syntiselle ihmisellekin.

Minä vakuutan: Ks. Mt 5:18, tutkimisviite.

Minä vakuutan: Tässä käytetty kreikan sana amḗn on translitterointi heprean sanasta ʼamén, joka merkitsee ’olkoon niin’, ’varmasti’. Jeesus käytti usein tätä ilmausta ennen jotain toteamusta, lupausta tai ennustusta ja korosti näin sen ehdotonta luotettavuutta ja varmuutta. Joidenkin tutkijoiden mukaan Jeesuksen tapa käyttää tätä ilmausta on ainutlaatuinen pyhässä kirjallisuudessa. Johanneksen evankeliumissa Jeesus toistaa ilmauksen aina kaksi kertaa peräkkäin (amḗn amḗn), jolloin se on käännetty vastineella ”minä todella vakuutan”. (Ks. Joh 1:51, tutkimisviite.)

kamelin on helpompi mennä neulansilmän läpi: Jeesus havainnollisti asian ydintä hyperbolan avulla. Aivan kuten kirjaimellinen kameli ei voi mennä ompeluneulan silmän läpi, rikas ei voi päästä Jumalan valtakuntaan, jos hän pitää rikkauksiaan tärkeämpänä kuin suhdettaan Jehovaan. Jeesus ei tarkoittanut, ettei kukaan varakas perisi valtakuntaa, sillä hän jatkoi: ”Jumalalle on kaikki mahdollista.” (Mt 19:26.)

kaikki tehdään uudeksi: Tai ”kaikki uudistetaan”, ”kaikki luodaan uudelleen”. Kreikan sana palingenesía koostuu kahdesta osasta, jotka merkitsevät ’taas’, ’uudelleen’, ’jälleen’ ja ’synty’, ’syntyminen’. Muinainen juutalainen filosofi Filon käytti tätä sanaa viitatessaan maailman uudistamiseen vedenpaisumuksen jälkeen, ja juutalainen historioitsija Josefus käytti sitä puhuessaan Israelin perustamisesta uudelleen pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Tässä Matteuksen kertomuksessa sana viittaa aikaan, jolloin Kristus ja hänen hallitsijatoverinsa hallitsevat ja huolehtivat siitä, että maan päälle luodaan uudelleen samanlaiset täydelliset olosuhteet, joissa ensimmäiset ihmiset elivät ennen kuin tekivät syntiä.

Ihmisen Poika: Ks. Mt 8:20, tutkimisviite.

tuomitsemaan: Tämä on sopusoinnussa muiden jakeiden kanssa, jotka osoittavat, että Kristuksen hallitsijatoverit osallistuvat hänen kanssaan tuomitsemiseen (1Ko 6:2; Il 20:4). Raamatussa on muitakin kohtia, joissa hallitsijoiden sanotaan toimivan tuomareina ja tuomarien käyttävän hallintovaltaa. Sana ”tuomita” tarkoittaa siis joskus hallitsemista yleensä. (Tu 2:18; 10:2; Ob 21.)

Ihmisen Pojalla: Tämä ilmaus esiintyy evankeliumeissa noin 80 kertaa. Jeesus käytti sitä itsestään ilmeisesti korostaakseen sitä, että hän oli todella ihminen, syntynyt naisesta, ja että hän vastasi täysin Aadamia. Hänellä oli voimaa lunastaa ihmiskunta synnistä ja kuolemasta. (Ro 5:12, 14, 15.) Tämä ilmaus osoittaa myös, että Jeesus oli Messias eli Kristus (Da 7:13, 14). (Ks. sanasto.)

perikää: Kreikan verbin perusmerkitys on se, että perillinen saa jotain, mihin hänellä on oikeus. Yleensä perintö saadaan sukulaisuussuhteen perusteella, esimerkiksi kun poika perii isänsä. (Ga 4:30.) Tässä ja useimmissa Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten kohdissa tuota sanaa käytetään kuitenkin laajemmassa merkityksessä ja sillä tarkoitetaan sitä, että saadaan jotain palkaksi Jumalalta (Mt 19:29; 1Ko 6:9).

sata kertaa: Muutamissa käsikirjoituksissa lukee ”monta kertaa”, mutta useammat vanhimmista käsikirjoituksista tukevat nykyistä lukutapaa. (Vrt. Mr 10:30; Lu 18:30.)

perimään: Ks. Mt 25:34, tutkimisviite.

Media

Perea Jordanin itäpuolella
Perea Jordanin itäpuolella

Kuvassa näkyy osa Perean alueesta. Se sijaitsi Jordanin itäpuolella ja ulottui pohjoisessa Pellaan ja etelässä Kuolleenmeren itäpuolelle. Raamatussa ei käytetä nimeä Perea. Se tulee kreikan sanasta péran, joka merkitsee ’toisella puolella’, ’takana’, ’yli’ ja joka esiintyy Raamatussa useita kertoja. Joskus tämä sana viittaa Perean seutuun. (Mt 4:25; Mr 3:8.) Galileasta matkustettiin Jerusalemiin toisinaan Perean kautta. Palveluksensa loppupuolella Jeesus opetti Pereassa jonkin aikaa (Lu 13:22), ja myöhemmin hän kulki jälleen sen halki matkalla Jerusalemiin (Mt 19:1; 20:17–19; Mr 10:1, 32, 46).

1) Jordan

2) Jordanin itäpuolisia tasankoja

3) Gileadin vuoria

Erokirja
Erokirja

Tämä vuodelta 71 tai 72 oleva erokirja on kirjoitettu arameaksi. Se löytyi Juudean erämaasta kuivan joenuoman Wadi Murabbaatin pohjoispuolelta. Siinä todetaan, että juutalaisten kapinan kuudentena vuonna Naqsanin poika Josef erosi Jonatanin tyttärestä Mirjamista Masadan kaupungissa.

Kameli
Kameli

Jeesuksen aikana kameli oli seudun kookkain kotieläin. Raamatussa mainitun kamelin arvellaan olevan useimmiten dromedaari (Camelus dromedarius), jolla on vain yksi kyttyrä. Kameleista puhutaan Raamatussa ensimmäisen kerran siinä yhteydessä, kun Abraham oleskeli Egyptissä ja sai paljon näitä kuormaeläimiä (1Mo 12:16).