Matteus 17:1–27

17  Kuusi päivää myöhemmin Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät muista erilleen ylös korkealle vuorelle.+  Siellä Jeesuksen ulkomuoto muuttui heidän edessään. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko, ja hänen päällysvaatteensa tulivat kirkkaiksi* kuin valo.+  Yhtäkkiä heille näyttäytyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa.  Silloin Pietari sanoi Jeesukselle: ”Herra, on hyvä, että olemme täällä. Jos haluat, pystytän tähän kolme telttaa: yhden sinulle, yhden Moosekselle ja yhden Elialle.”  Hänen vielä puhuessaan kirkas pilvi peitti heidät ja ääni pilvestä+ sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, jonka olen hyväksynyt.+ Kuunnelkaa häntä.”+  Kun opetuslapset kuulivat tämän, he pelästyivät kovasti ja kumartuivat maahan asti.  Silloin Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi: ”Nouskaa. Älkää pelätkö.”  Kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen.  Heidän laskeutuessaan vuorelta Jeesus kielsi heitä: ”Älkää kertoko tätä näkyä kenellekään ennen kuin Ihmisen Poika herätetään kuolleista.”+ 10  Opetuslapset tekivät kuitenkin hänelle kysymyksen: ”Miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että Elian täytyy tulla ensin?”+ 11  Hän vastasi: ”Elia tosiaan tulee ja palauttaa kaiken ennalleen.+ 12  Mutta minä sanon teille, että Elia on jo tullut, eivätkä ihmiset tunteneet häntä vaan tekivät hänelle, mitä tahtoivat.+ Samoin Ihmisen Poikakin tulee kärsimään heidän käsissään.”+ 13  Silloin opetuslapset tajusivat, että hän puhui heille Johannes Kastajasta. 14  Kun he lähestyivät ihmisjoukkoa,+ Jeesuksen luo tuli mies, joka polvistui hänen eteensä ja sanoi: 15  ”Herra, ole armollinen pojalleni, koska hänellä on epilepsia ja hän on hyvin sairas. Hän kaatuu usein tuleen ja usein veteen.+ 16  Minä toin hänet sinun opetuslastesi luo, mutta he eivät pystyneet parantamaan häntä.” 17  Jeesus sanoi: ”Voi tätä kieroutunutta* sukupolvea, jolla ei ole uskoa!+ Kuinka kauan minun täytyy olla teidän kanssanne? Kuinka kauan minun täytyy kestää teitä? Tuokaa hänet tänne minun luokseni.” 18  Sen jälkeen Jeesus nuhteli demonia, ja demoni tuli ulos pojasta, ja sillä hetkellä poika parantui.+ 19  Ollessaan sitten keskenään opetuslapset tulivat kysymään Jeesukselta: ”Miksi me emme pystyneet ajamaan demonia ulos?” 20  Hän sanoi heille: ”Koska teillä on niin vähän uskoa. Minä vakuutan teille: jos teillä on uskoa sinapinsiemenenkään verran, te sanotte tälle vuorelle: ’Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyy, eikä mikään ole teille mahdotonta.”+ 21  —— 22  Kun he olivat koolla Galileassa, Jeesus sanoi heille: ”Ihmisen Poika kavalletaan ihmisille.+ 23  He tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hänet herätetään.”+ He tulivat tästä hyvin murheellisiksi. 24  Heidän saavuttuaan Kapernaumiin miehet, jotka perivät kahden drakman veroa, lähestyivät Pietaria ja sanoivat: ”Eikö teidän opettajanne maksa kahden drakman veroa?”+ 25  Pietari sanoi: ”Maksaa.” Kun hän meni taloon, Jeesus kuitenkin ehti kysyä häneltä ensin: ”Mitä ajattelet, Simon? Keiltä maan kuninkaat saavat tullimaksuja tai henkilöveroa? Pojiltaan vai vierailta?” 26  Kun hän sanoi: ”Vierailta”, Jeesus sanoi hänelle: ”Niinpä pojat ovat verosta vapaat. 27  Mutta jottemme loukkaisi*+ heitä, mene järven rantaan, heitä ongenkoukku ja ota ensimmäinen kala, joka tulee ylös. Kun avaat sen suun, löydät hopeakolikon. Ota se ja anna heille minun puolestani ja itsesi puolesta.”

Alaviitteet

Tai ”valkoisiksi”.
Tai ”turmeltunutta”.
Kirjaim. ”kompastuttaisi”.

Tutkimisviitteet

Filippoksen Kesarean: Kaupunki sijaitsi Jordanin alkulähteillä Hermoninvuoren lounaisrinteen juurella noin 40 km Galileanjärveltä pohjoiseen. Se oli 350 m merenpinnan yläpuolella. Tetrarkki Filippos, Herodes Suuren poika, nimesi sen Kesareaksi Rooman keisarin kunniaksi. Erotukseksi samannimisestä satamakaupungista sitä kutsuttiin Filippoksen Kesareaksi. (Ks. liite B10.)

korkealle vuorelle: Mahdollisesti Hermoninvuorelle, joka sijaitsee lähellä Filippoksen Kesareaa (ks. Mt 16:13, tutkimisviite). Sen korkein kohta on 2 814 m merenpinnan yläpuolella. Jeesuksen ulkomuoto muuttui ehkä jollain Hermoninvuoren harjanteella. (Ks. liite B10.)

Jeesuksen ulkomuoto muuttui: Tai ”Jeesus muuttui muodoltaan”, ”Jeesus koki muodonmuutoksen”. Sama kreikan verbi (metamorfóō) esiintyy Ro 12:2:ssa.

Katsokaa: Kreikan sana idū́, joka on tässä käännetty vastineella ”katsokaa”, kohdistaa usein huomion siihen, mitä sanotaan seuraavaksi, jotta lukija kuvittelisi tilanteen mielessään tai huomaisi jonkin yksityiskohdan. Sitä käytetään myös, kun halutaan korostaa jotain tai esitellä jokin uusi tai yllättävä asia. Katsoa-verbin lisäksi se on käännetty tekstiyhteyden mukaan joillain muillakin vastineilla (esim. ”silloin” ja ”yhtäkkiä”) tai jätetty joskus kääntämättä. Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa tuo kreikan sana esiintyy eniten Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa sekä Ilmestyskirjassa. Heprealaisissa kirjoituksissa käytetään usein vastaavaa heprean ilmausta.

Yhtäkkiä: Kreik. idū́ ’katso’. (Ks. Mt 11:19, tutkimisviite.)

ääni taivaasta: Ensimmäinen evankeliumeissa mainituista kolmesta tilanteesta, joissa Jehovan kerrotaan puhuneen niin että ihmiset kuulivat sen. (Ks. Mt 17:5; Joh 12:28; tutkimisviitteet.)

ääni: Kolmas evankeliumeissa mainituista kolmesta tilanteesta, joissa Jehovan kerrotaan puhuneen suoraan ihmisille. Ensimmäinen oli Jeesuksen kasteen yhteydessä vuonna 29, ja siitä kerrotaan Mt 3:16, 17; Mr 1:11; Lu 3:22:ssa. Toinen liittyi Jeesuksen muodonmuutokseen vuonna 32, ja siitä kerrotaan Mt 17:5; Mr 9:7; Lu 9:35:ssä. Kolmas tilanne oli vuonna 33 vähän ennen Jeesuksen viimeistä pesahia, ja siitä kerrotaan vain Johanneksen evankeliumissa. Jehova vastasi, kun Jeesus pyysi Isäänsä saattamaan oman nimensä kunniaan.

jonka olen hyväksynyt: Tai ”johon olen mieltynyt”, ”josta saan paljon iloa”. Samaa ilmausta käytetään Mt 12:18:ssa. Siinä lainataan Jes 42:1:tä, joka koskee luvattua Messiasta eli Kristusta. Pyhän hengen vuodattaminen ja Jumalan omasta Pojastaan lausumat sanat osoittivat selvästi, että Jeesus oli luvattu Messias. (Ks. Mt 12:18, tutkimisviite.)

jonka olen hyväksynyt: Tai ”jonka sieluni on hyväksynyt”. Tässä lainataan Jes 42:1:tä ja käytetään heprean sanan néfeš vastineena kreikan sanaa psykhḗ. Molemmat sanat on perinteisesti käännetty ”sieluksi”. (Ks. sanasto, ”Sielu”.) Ilmaus ”jonka olen hyväksynyt” voidaan kääntää myös ”johon olen mieltynyt” (ks. Mt 3:17, tutkimisviite).

ääni: Toinen evankeliumeissa mainituista kolmesta tilanteesta, joissa Jehovan kerrotaan puhuneen niin että ihmiset kuulivat sen. (Ks. Mt 3:17; Joh 12:28; tutkimisviitteet.)

jonka olen hyväksynyt: Tai ”johon olen mieltynyt”. (Ks. Mt 3:17; 12:18; tutkimisviitteet.)

Ihmisen Poika: Ks. Mt 8:20, tutkimisviite.

Ihmisen Pojalla: Tämä ilmaus esiintyy evankeliumeissa noin 80 kertaa. Jeesus käytti sitä itsestään ilmeisesti korostaakseen sitä, että hän oli todella ihminen, syntynyt naisesta, ja että hän vastasi täysin Aadamia. Hänellä oli voimaa lunastaa ihmiskunta synnistä ja kuolemasta. (Ro 5:12, 14, 15.) Tämä ilmaus osoittaa myös, että Jeesus oli Messias eli Kristus (Da 7:13, 14). (Ks. sanasto.)

polvistui: Muinaisessa Lähi-idässä polvistuminen ilmaisi kunnioitusta, varsinkin silloin kun pyydettiin jotain ylemmässä asemassa olevilta ihmisiltä.

epilepsia: Ks. Mt 4:24, tutkimisviite.

epileptikot: Kreikan sana merkitsee kirjaimellisesti ’olla kuun vaikutuksen alainen’. (Joissain suomalaisissa raamatunkäännöksissä se on käännetty vastineella ”kuunvaihetautinen”.) Matteus kuitenkin käyttää tätä sanaa lääketieteellisessä merkityksessä eikä yhdistä sairautta taikauskoisesti kuun vaiheisiin. Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan kuvailemat oireet sopivat epilepsiaan.

pienin kaikista siemenistä: Muinaisissa juutalaisissa teksteissä sinapinsiementä käytettiin kielikuvana siitä, mikä oli kaikkein pienintä. Vaikka nykyään tunnetaan pienempiäkin siemeniä, se oli ilmeisesti pienin niistä siemenistä, joita galilealaiset maanviljelijät keräsivät ja kylvivät Jeesuksen aikana.

sinapinsiemen: Israelissa kasvaa luonnonvaraisena useita erilaisia sinappilajeja. Mustasinappi (Brassica nigra) on yleinen viljelykasvi. Suhteellisen pienestä siemenestä, jonka läpimitta on 1–1,6 mm ja paino 1 mg, kasvaa puun kokoinen kasvi. Jotkin lajit voivat kasvaa jopa 4,5 m korkeiksi.

teillä on niin vähän uskoa: Ilmausta ”vähän uskoa” vastaava kreikan sana kuuluu samaan sanueeseen kuin sana, joka on käännetty vastineella ”heikkouskoinen” Mt 6:30; 8:26; 14:31; 16:8; Lu 12:28:ssa. Jeesus ei tarkoittanut sitä, ettei hänen opetuslapsillaan olisi ollut uskoa lainkaan, vaan sitä, että heidän uskonsa piti olla vahvempi. (Ks. Mt 6:30; 8:26; tutkimisviitteet.)

Minä vakuutan: Ks. Mt 5:18, tutkimisviite.

jos teillä on uskoa sinapinsiemenenkään verran: Tai ”jos teidän uskonne on yhtä pieni kuin sinapinsiemen”. (Ks. Mt 13:31, 32, tutkimisviitteet.)

te heikkouskoiset: Jeesus käytti tätä ilmausta opetuslapsistaan osoittaakseen, että heidän uskonsa tai luottamuksensa ei ollut vahva (Mt 8:26; 14:31; 16:8; Lu 12:28). Se ei tarkoita sitä, ettei heillä olisi ollut uskoa lainkaan, vaan sitä, ettei heillä ollut uskoa riittävästi.

te heikkouskoiset: Jeesus ei tarkoittanut sitä, ettei opetuslapsilla olisi ollut uskoa lainkaan, vaan sitä, ettei heillä ollut uskoa riittävästi (Mt 14:31; 16:8; Lu 12:28). (Ks. Mt 6:30, tutkimisviite.)

Minä vakuutan: Tässä käytetty kreikan sana amḗn on translitterointi heprean sanasta ʼamén, joka merkitsee ’olkoon niin’, ’varmasti’. Jeesus käytti usein tätä ilmausta ennen jotain toteamusta, lupausta tai ennustusta ja korosti näin sen ehdotonta luotettavuutta ja varmuutta. Joidenkin tutkijoiden mukaan Jeesuksen tapa käyttää tätä ilmausta on ainutlaatuinen pyhässä kirjallisuudessa. Johanneksen evankeliumissa Jeesus toistaa ilmauksen aina kaksi kertaa peräkkäin (amḗn amḗn), jolloin se on käännetty vastineella ”minä todella vakuutan”. (Ks. Joh 1:51, tutkimisviite.)

rukouksella: Joissain käsikirjoituksissa on lisäksi sanat ”ja paastolla”, mutta niitä ei ole varhaisimmissa ja luotettavimmissa käsikirjoituksissa. Ilmeisesti ne ovat jäljentäjien lisäys. Paastoa kannattaneet ja harjoittaneet jäljentäjät lisäsivät toistuvasti viittauksia paastoamiseen kohtiin, joissa niitä ei ollut varhaisemmissa jäljennöksissä. (Ks. Mt 17:21, tutkimisviite.)

Joissain vanhoissa käsikirjoituksissa tässä kohdassa lukee: ”Tätä lajia ei kuitenkaan saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla.” (Ks. Mr 9:29, tutkimisviite.) Näitä sanoja ei kuitenkaan ole varhaisimmissa ja luotettavimmissa käsikirjoituksissa, eivätkä ne ilmeisesti kuulu Jumalan hengen ohjauksessa kirjoitettuun Raamattuun. (Ks. liite A3.)

Kapernaumiin: Ks. Mt 4:13, tutkimisviite.

kahden drakman veroa: Kirjaim. ”kaksoisdrakmaa”. (Ks. liite B14.) Temppelipalvelusta rahoitettiin veroilla (2Mo 30:12–16). Jeesuksen aikana oli nähtävästi tapana, että jokainen aikuinen juutalaismies maksoi vuosittain tietynsuuruisen temppeliveron.

Kapernaumiin: Heprealainen nimi merkitsee ’Nahumin kylää’ tai ’lohduttamisen kylää’ (Na 1:1, alav.). Kaupunki sijaitsi Galileanjärven luoteisrannalla. Sillä oli merkittävä osa Jeesuksen maanpäällisessä palveluksessa, ja sitä sanotaan Mt 9:1:ssä hänen ”omaksi kaupungikseen”.

pojat ovat verosta vapaat: Jeesuksen aikana oli yleisesti tiedossa, että kuningasperheen jäsenet oli vapautettu veroista.

ongenkoukku: Vastaava kreikan sana esiintyy vain tässä kohdassa Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa. Ongenkoukku oli todennäköisesti siiman päässä oleva syötitetty koukku, joka heitettiin veteen. Kaikki muut Kreikkalaisissa kirjoituksissa mainitut kalastusvälineet ovat verkkoja.

hopeakolikon: Kirjaim. ”stateerin”. Tämän kolikon arvellaan olleen tetradrakma. (Ks. liite B14.) Se oli arvoltaan neljä drakmaa, samanarvoinen kuin yksi sekeli, joten se oli täsmälleen kahden hengen temppeliveroon vaadittu rahasumma (2Mo 30:13).

Media

Hermoninvuori
Hermoninvuori

Filippoksen Kesarean lähellä sijaitseva Hermoninvuori kohoaa 2 814 m:n korkeuteen, joten se on korkein vuori Israelin läheisyydessä. Sen lumiset huiput saavat vesihöyryn tiivistymään runsaaksi kasteeksi, joka pitää kasvillisuuden elossa pitkänä kuivana kautena (Ps 133:3). Jordan saa vetensä pääasiassa Hermoninvuoren sulamisvesistä. Mahdollisesti tällä vuorella Jeesuksen ulkomuoto muuttui (Mt 17:2).

Hermoninvuori Hulalaakson luonnonsuojelualueelta kuvattuna
Hermoninvuori Hulalaakson luonnonsuojelualueelta kuvattuna

Luvatun maan pohjoisrajalla sijaitseva Hermoninvuori käsittää useita selvästi erottuvia huippuja, joista korkein kohoaa 2 814 m merenpinnan yläpuolelle. Nämä huiput muodostavat Anti-Libanonin vuorijonon eteläpään. Jeesuksen ulkomuoto muuttui mahdollisesti Hermoninvuorella.