Matteus 14:1–36

14  Siihen aikaan paikallishallitsija Herodes kuuli Jeesuksesta+  ja sanoi palvelijoilleen: ”Se on Johannes Kastaja. Hänet on herätetty kuolleista, ja siksi hän pystyy tekemään tällaisia ihmeitä.”+  Herodes oli pidättänyt Johanneksen ja sitonut ja vanginnut hänet veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan vuoksi.+  Johannes oli nimittäin toistuvasti sanonut Herodekselle: ”Sinun ei ole lupa olla naimisissa hänen kanssaan.”+  Vaikka Herodes halusi tappaa Johanneksen, hän pelkäsi ihmisjoukkoa, koska se piti Johannesta profeettana.+  Mutta kun Herodeksen syntymäpäiviä+ vietettiin, Herodiaan tytär tanssi juhlissa ja miellytti Herodesta niin paljon,+  että tämä lupasi valalla vannoen antaa hänelle, mitä tahansa hän pyytäisi.  Äitinsä yllytyksestä tytär sanoi: ”Anna minulle lautasella Johannes Kastajan pää.”+  Vaikka kuningas tulikin murheelliseksi, niin vannomiensa valojen vuoksi ja niiden vuoksi, jotka olivat aterialla hänen kanssaan,* hän käski antaa sen. 10  Hän antoi siksi käskyn mestata Johanneksen vankilassa. 11  Johanneksen pää tuotiin lautasella ja annettiin tyttärelle, ja tämä vei sen äidilleen. 12  Myöhemmin Johanneksen opetuslapset tulivat ja veivät hänen ruumiinsa pois ja hautasivat sen. Sitten he menivät ilmoittamaan asian Jeesukselle. 13  Sen kuultuaan Jeesus lähti veneellä syrjäiseen paikkaan, jotta voisi olla yksin. Kun ihmisjoukot saivat kuulla siitä, ne kuitenkin lähtivät kaupungeista kävellen hänen peräänsä.+ 14  Kun Jeesus tuli rantaan, hän näki suuren ihmisjoukon. Hän tunsi sääliä heitä kohtaan,+ ja hän paransi kaikki sairaat.+ 15  Mutta myöhään iltapäivällä hänen opetuslapsensa tulivat hänen luokseen ja sanoivat: ”Paikka on syrjäinen, ja alkaa olla jo myöhä. Lähetä ihmiset pois, jotta he menisivät kyliin ostamaan itselleen ruokaa.”+ 16  Jeesus sanoi kuitenkin heille: ”Ei heidän tarvitse lähteä. Antakaa te heille syötävää.” 17  He sanoivat hänelle: ”Ei meillä ole täällä muuta kuin viisi leipää ja kaksi kalaa.” 18  Hän sanoi: ”Tuokaa ne tänne minulle.” 19  Hän käski ihmisjoukkojen asettua pitkälleen ruohikolle. Sitten hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja esitti rukouksen.+ Taitettuaan leivät hän antoi ne opetuslapsille, ja opetuslapset antoivat ne ihmisjoukoille. 20  He kaikki söivät ja tulivat kylläisiksi, ja he keräsivät tähteeksi jääneitä palasia 12 täyttä korillista.+ 21  Syöjiä oli noin 5 000 miestä ja lisäksi naisia ja lapsia.+ 22  Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslastensa astua veneeseen ja mennä hänen edellään vastarannalle sillä aikaa kun hän lähettäisi ihmisjoukot pois.+ 23  Lähetettyään ihmisjoukot pois hän nousi yksinään vuorelle rukoilemaan.+ Kun tuli ilta, hän oli siellä yksin. 24  Vene oli nyt jo monen sadan metrin päässä rannasta ja kamppaili aallokossa, koska oli vastatuuli. 25  Mutta neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslasten luo kävellen veden päällä. 26  Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän veden päällä, he hätääntyivät ja sanoivat: ”Se on aave!”* Ja he huusivat pelosta. 27  Mutta Jeesus sanoi heti heille: ”Olkaa rohkeita! Minä se olen. Älkää pelätkö.”+ 28  Pietari vastasi hänelle: ”Herra, jos se olet sinä, käske minun tulla luoksesi vettä pitkin.” 29  Hän sanoi: ”Tule!” Silloin Pietari astui veneestä ja lähti kävelemään vettä pitkin kohti Jeesusta. 30  Katsellessaan myrskyä hän kuitenkin pelästyi, ja kun hän alkoi vajota, hän huusi: ”Herra, pelasta minut!” 31  Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle: ”Sinä heikkouskoinen, miksi aloit epäillä?”+ 32  Heidän päästyään veneeseen myrskytuuli laantui. 33  Silloin veneessä olevat kumarsivat hänelle syvään ja sanoivat: ”Sinä olet todella Jumalan Poika.”+ 34  He ylittivät järven ja nousivat maihin Gennesaretissa.+ 35  Kun paikkakunnan miehet tunnistivat hänet, he lähettivät sanan koko sille seudulle, ja hänen luokseen tuotiin kaikki sairaat. 36  He pyysivät häneltä hartaasti, että he saisivat edes koskettaa hänen päällysvaatteensa reunusta,+ ja kaikki, jotka koskettivat sitä, tulivat täysin terveiksi.

Alaviitteet

Tai ”ja päivällisvieraidensa vuoksi”, ”ja niiden vuoksi, jotka olivat pitkällään pöydän ääressä hänen kanssaan”.
Tai ”Tämä on harhanäky”.

Tutkimisviitteet

Kuningas Herodes: Ts. Herodes Antipas, Herodes Suuren poika. (Ks. sanasto, ”Herodes”.) Matteus ja Luukas käyttävät Antipaan virallista roomalaista arvonimeä tetrarkki eli paikallishallitsija (ks. Mt 14:1; Lu 3:1; tutkimisviitteet). Häntä kutsuttiin kuitenkin yleisesti ”kuninkaaksi”, ja tätä arvonimeä Matteus käyttää hänestä kerran (Mt 14:9) ja Markus joka kerta (Mr 6:22, 25–27). Hänen hallintoalueeseensa kuuluivat Galilea ja Perea.

paikallishallitsija: Kirjaim. ”tetrarkki” (merk. provinssin ’neljänneksen hallitsija’). Nimitystä käytettiin pienehkön alueen hallitsijasta tai paikallisruhtinaasta, joka tarvitsi Rooman hyväksynnän saadakseen hallita. Herodes Antipaan hallintoalueeseen kuuluivat Galilea ja Perea. (Vrt. Mr 6:14, tutkimisviite.)

Herodes: Ts. Herodes Antipas, Herodes Suuren poika. (Ks. sanasto.)

Kastaja: Tai ”Upottaja”. Tämä oli ilmeisesti eräänlainen lisänimi, joka osoitti, että Johannekselle oli tunnusomaista kastaa ihmisiä upottamalla heidät hetkeksi veteen. Juutalainen historioitsija Flavius Josefus mainitsi kirjoituksissaan ”Johanneksen, joka oli lisänimeltään Kastaja”.

Johannes: Suomalainen vastine heprealaiselle nimelle Jehohanan eli Johanan, jonka merkitys on ’Jehova on osoittanut myötätuntoa’, ’Jehova on ollut armollinen’.

Johannes Kastaja: Ks. Mt 3:1, tutkimisviitteet.

Herodes: Ts. Herodes Antipas. (Ks. sanasto.)

pidättänyt Johanneksen – – ja vanginnut hänet: Raamattu ei kerro, missä tämä tapahtui. Josefuksen mukaan Johannes vangittiin ja surmattiin Makhairuksen linnoituksessa, joka sijaitsi Kuolleenmeren itäpuolella (Jewish Antiquities, 18. kirja, 5. luku, kpl 2 [Loeb 18.119]). Johannes saattoikin olla tuossa vankilassa jonkin aikaa (Mt 4:12). Todennäköisesti hän oli kuitenkin vangittuna Tiberiaan kaupungissa Galileanjärven länsirannalla, kun hänet mestattiin. Tähän päätelmään on kaksi perustetta: 1) Johannes oli nähtävästi vankilassa lähellä aluetta, jolla Jeesus saarnasi Galileassa. Hän kuuli Jeesuksen teoista ja lähetti vankilasta käsin opetuslapsiaan tapaamaan häntä. (Mt 11:1–3.) 2) Markus sanoo, että ”Galilean huomattavimmat miehet” olivat Herodeksen syntymäpäiväjuhlissa, mikä osoittaa, että juhlat pidettiin Herodeksen palatsissa Tiberiaassa. Johannes oli vangittuna ilmeisesti lähellä juhlapaikkaa. (Mt 14:6–11; Mr 6:21–29.)

veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan: Herodes Antipas ihastui velipuolensa Herodes Filippoksen vaimoon Herodiaaseen. Herodias otti eron Filippoksesta ja Antipas erosi vaimostaan, ja Herodias ja Antipas menivät naimisiin keskenään. Johannes Kastaja pidätettiin, koska hän arvosteli tätä moraalitonta liittoa, joka oli juutalaisen lain vastainen.

pidättänyt Johanneksen – – ja vanginnut hänet: Raamattu ei kerro, missä tämä tapahtui. Josefuksen mukaan Johannes vangittiin ja surmattiin Makhairuksen linnoituksessa, joka sijaitsi Kuolleenmeren itäpuolella (Jewish Antiquities, 18. kirja, 5. luku, kpl 2 [Loeb 18.119]). Johannes saattoikin olla tuossa vankilassa jonkin aikaa (Mt 4:12). Todennäköisesti hän oli kuitenkin vangittuna Tiberiaan kaupungissa Galileanjärven länsirannalla, kun hänet mestattiin. Tähän päätelmään on kaksi perustetta: 1) Johannes oli nähtävästi vankilassa lähellä aluetta, jolla Jeesus saarnasi Galileassa. Hän kuuli Jeesuksen teoista ja lähetti vankilasta käsin opetuslapsiaan tapaamaan häntä. (Mt 11:1–3.) 2) Markus sanoo, että ”Galilean huomattavimmat miehet” olivat Herodeksen syntymäpäiväjuhlissa, mikä osoittaa, että juhlat pidettiin Herodeksen palatsissa Tiberiaassa. Johannes oli vangittuna ilmeisesti lähellä juhlapaikkaa. (Mt 14:6–11; Mr 6:21–29.)

syntymäpäivänään: Nämä juhlat järjestettiin todennäköisesti Herodes Antipaan palatsissa Tiberiaan kaupungissa Galileanjärven länsirannalla. Näin voidaan päätellä muun muassa sillä perusteella, että Markus sanoo Galilean huomattavimpien miesten olleen paikalla. (Ks. Mt 14:3, 6, tutkimisviitteet.) Raamatussa mainitaan vain kahdet syntymäpäivät: tämä juhla, jossa Johannes mestattiin, ja Egyptin faraon juhla, jossa hänen ylileipurinsa surmattiin (1Mo 40:18–22). Kummassakin tapauksessa järjestettiin suuret juhlat ja toteutettiin toive, ja molemmat juhlat muistetaan teloituksesta.

syntymäpäiviä vietettiin: Nämä juhlat järjestettiin todennäköisesti Herodes Antipaan palatsissa Tiberiaassa. (Ks. Mt 14:3; Mr 6:21; tutkimisviitteet.) Raamatussa mainitaan vain kahdet syntymäpäivät: tämä juhla, jossa Johannes mestattiin, ja Egyptin faraon juhla, jossa hänen ylileipurinsa surmattiin (1Mo 40:18–22). Kummassakin tapauksessa järjestettiin suuret juhlat ja toteutettiin toive, ja molemmat juhlat muistetaan teloituksesta.

paikallishallitsija: Kirjaim. ”tetrarkki” (merk. provinssin ’neljänneksen hallitsija’). Nimitystä käytettiin pienehkön alueen hallitsijasta tai paikallisruhtinaasta, joka tarvitsi Rooman hyväksynnän saadakseen hallita. Herodes Antipaan hallintoalueeseen kuuluivat Galilea ja Perea. (Vrt. Mr 6:14, tutkimisviite.)

kuningas: Herodes Antipaan virallinen roomalainen arvonimi oli tetrarkki (ks. Mt 14:1, tutkimisviite). Häntä kutsuttiin kuitenkin yleisesti ”kuninkaaksi”.

vannomiensa valojen: Monikkomuoto ”valat” (vrt. yksikkömuoto Mt 14:7:ssä) voi osoittaa, että Herodes painotti lupaustaan tai vahvisti sen toistamalla valaansa.

tunsi sääliä: Tai ”tunsi myötätuntoa”. (Ks. Mt 9:36, tutkimisviite.)

tunsi sääliä: Tässä käytetty kreikan verbi splankhnízomai kuuluu samaan sanueeseen kuin ’sisälmyksiä’ merkitsevä sana (splánkhna), ja se viittaa voimakkaaseen tunteeseen syvällä sisimmässä. Se on voimakkaimpia myötätuntoa kuvailevia kreikan sanoja.

Antakaa te heille syötävää: Tämä on ainoa Jeesuksen ihme, joka on kirjoitettu muistiin kaikkiin neljään evankeliumiin (Mt 14:15–21; Mr 6:35–44; Lu 9:10–17; Joh 6:1–13).

kalaa: Raamatun aikoina kala kypsennettiin tulella tai suolattiin ja kuivattiin, ja sitä syötiin usein leivän kanssa. Jeesus käytti tässä todennäköisesti suolattua ja kuivattua kalaa.

esitti rukouksen: Kirjaim. ”esitti siunauksen”. Tässä tarkoitetaan ilmeisesti rukousta, jossa ylistettiin ja kiitettiin Jumalaa.

Taitettuaan leivät: Leivät olivat usein litteitä ja kovia, minkä vuoksi ne yleensä taitettiin paloiksi (Mt 15:36; 26:26; Mr 6:41; 8:6; Lu 9:16).

suurta korillista: Tai ”säilytyskorillista”. (Ks. Mt 15:37; 16:9; tutkimisviitteet.)

korillista: Nämä korit olivat ehkä pieniä punottuja koreja, joissa oli kantonaru. Niiden tilavuus oli arviolta 7,5 l. (Ks. Mt 16:9, 10, tutkimisviitteet.)

korillista: Kun Raamattu kertoo niistä kahdesta tilanteesta, joissa Jeesus ruokki ihmeen avulla ihmisjoukkoja (ks. Mt 14:20; 15:37; 16:10; tutkimisviitteet; rinnakkaiskertomukset Mr 6:43; 8:8, 19, 20:ssä), se tekee johdonmukaisesti eron niiden korien välillä, joihin tähteet kerättiin. Kun hän ruokki noin 5 000 miestä, käytetään kreikan sanaa kófinos (käännetty ”korilliseksi”), ja kun hän ruokki 4 000 miestä, käytetään sanaa sfyrís (käännetty ”suureksi korilliseksi”). Tämä osoittaa, että kirjoittajat olivat paikalla itse tai he saivat tiedot luotettavilta silminnäkijöiltä.

lisäksi naisia ja lapsia: Ainoastaan Matteus mainitsee naiset ja lapset, kun hän kertoo tästä ihmeestä. Ruokaa sai ihmeen avulla mahdollisesti pitkälti yli 15 000 henkeä.

monen sadan metrin: Kirjaim. ”monen stadionin”. Stadion (kreik. stádion) oli 185 m, ts. 1/8 roomalaista mailia.

neljännen yövartion: Ts. noin klo 03–06, auringonnousuun asti. Kreikkalaiset ja roomalaiset jakoivat yön neljään vartiovuoroon. Heprealaiset olivat aiemmin jakaneet yön kolmeen noin neljän tunnin vuoroon (2Mo 14:24; Tu 7:19), mutta tässä vaiheessa he olivat ottaneet käyttöön roomalaisen järjestelmän.

kumarsi hänelle syvään: Tai ”kumarsi hänelle kunnioittavasti”, ”osoitti hänelle kunnioitusta”. Raamatun heprealaisissa kirjoituksissa kerrotaan, että ihmiset kumarsivat myös profeettojen, kuninkaiden ja muiden Jumalan edustajien edessä (1Sa 25:23, 24; 2Sa 14:4–7; 1Ku 1:16; 2Ku 4:36, 37). Spitaalinen mies ilmeisesti tunnusti, että hän puhui Jumalan edustajalle, jolla oli voimaa parantaa ihmisiä. Oli sopivaa kumartaa ja siten osoittaa kunnioitusta Jehovan valitsemalle kuninkaalle. (Mt 9:18; ks. Mt 2:2, tutkimisviite, jossa on lisätietoa tässä käytetystä kreikan sanasta.)

kumartui hänen eteensä: Tai ”kumarsi hänelle syvään”, ”osoitti hänelle kunnioitusta”. Kun kreikan verbiä proskynéō käytetään jumalan tai jumaluuden palvonnan yhteydessä, se käännetään verbillä ”palvoa”. Tässä tekstiyhteydessä tarkoitetaan kuitenkin sitä, että orja ilmaisi kunnioitusta ja oli alamainen jollekulle, jolla oli valtaa häneen. (Ks. Mt 2:2; 8:2; tutkimisviitteet.)

osoittamaan hänelle kunnioitusta: Tai ”kumartamaan hänelle syvään”. Kun kreikan verbiä proskynéō käytetään jumalan tai jumaluuden palvonnan yhteydessä, se käännetään verbillä ”palvoa”. Tässä tekstiyhteydessä astrologit etsivät kuitenkin ”juutalaisten kuningasta”, joten tuo verbi tarkoittaa selvästi kunnioituksen osoittamista ihmiskuninkaalle, ei jumalalle. Sitä käytetään samassa merkityksessä Mr 15:18, 19:ssä, jonka mukaan pilkalliset sotilaat kumarsivat Jeesukselle syvään ja sanoivat häntä ”juutalaisten kuninkaaksi”. (Ks. Mt 18:26, tutkimisviite.)

kumarsivat hänelle syvään: Tai ”kumarsivat hänelle kunnioittavasti”, ”osoittivat hänelle kunnioitusta”. Veneessä olevat tunnustivat, että Jeesus oli Jumalan edustaja. He eivät kumartaneet häntä niin kuin jumalaa tai jumaluutta vaan osoittivat hänelle kunnioitusta siksi, että hän oli ”Jumalan Poika”. (Ks. Mt 2:2; 8:2; 18:26; tutkimisviitteet.)

Gennesaretissa: Noin 5 km pitkä ja 2,5 km leveä pieni tasanko Galileanjärven luoteisrannalla. Lu 5:1:ssä Galileanjärveä sanotaan ”Gennesaretinjärveksi”.

Media

Herodes Antipaan aikainen kolikko
Herodes Antipaan aikainen kolikko

Näissä kuvissa näkyvät molemmat puolet kuparikolikosta, joka lyötiin Jeesuksen palveluksen aikoihin. Sen laski liikkeelle Herodes Antipas, joka oli Galilean ja Perean tetrarkki eli paikallishallitsija. Jeesus oli todennäköisesti kulkemassa Herodeksen hallintoalueeseen kuuluvan Perean läpi matkallaan Jerusalemiin, kun fariseukset tulivat sanomaan hänelle, että Herodes halusi tappaa hänet. Vastauksessaan Jeesus käytti Herodeksesta nimitystä ”se kettu” (ks. Lu 13:32, tutkimisviite). Koska useimmat Herodeksen alamaisista olivat juutalaisia, hänen teettämissään kolikoissa oli sellaisia kuvia, jotka eivät loukanneet heitä, kuten palmunoksia (1) ja seppeleitä (2).

Galileanjärven koillisosa
Galileanjärven koillisosa

Näkymä Galileanjärvelle ja tasangolle, missä Jeesuksen arvellaan ruokkineen noin 5 000 miestä ja lisäksi naisia ja lapsia.

Kala ja leipä
Kala ja leipä

Israelissa kalastettiin lahnoja, karppeja, ahvenia ja tilapioita. Tavallisesti kalat kypsennettiin tulella tai suolattiin ja kuivattiin. Leipää leivottiin joka päivä vastajauhetuista vehnä- tai ohrajauhoista. Se oli usein happamatonta (hepr. matstsáh), sillä taikina tehtiin ilman hapatetta pelkästään jauhoista ja vedestä.

Korit
Korit

Raamatussa käytetään eri sanoja erilaisista koreista. Esimerkiksi kun Jeesus oli ruokkinut ihmeen avulla noin 5 000 miestä, kerrotaan, että tähteet kerättiin 12 koriin. Kreikan sana viittaa suhteellisen pieneen punottuun koriin. Niistä seitsemästä korista, joihin tähteet kerättiin sen jälkeen kun Jeesus oli ruokkinut noin 4 000 miestä, käytetään kuitenkin toista kreikan sanaa, joka tarkoittaa suurta säilytyskoria (Mr 8:8, 9). Samaa sanaa käytetään siitä korista, jossa Paavali laskettiin Damaskoksessa alas muurin aukosta (Ap 9:25).