Matteus 12:1–50

12  Siihen aikaan Jeesus kulki sapattina viljapeltojen halki. Hänen opetuslastensa tuli nälkä, ja he alkoivat nyhtää tähkiä ja syödä.+  Sen nähdessään fariseukset sanoivat hänelle: ”Katso! Sinun opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä ei ole lupa tehdä sapattina.”+  Hän sanoi heille: ”Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänellä ja hänen kanssaan olevilla miehillä oli nälkä?+  Hän meni pyhäkköön, ja he söivät uhrileivät,+ joita ei hänen eikä hänen kanssaan olevien ollut lupa syödä, vaan ainoastaan pappien.+  Tai ettekö ole lukeneet laista, että papit työskentelevät temppelissä sapatteina mutta pysyvät silti syyttöminä?+  Mutta minä sanon teille, että tässä on jotain temppeliä suurempaa.+  Jos kuitenkin olisitte ymmärtäneet, mitä tarkoittaa: ’Armoa+ minä tahdon enkä uhria’,+ ette olisi tuominneet syyttömiä.  Ihmisen Poika on näet sapatin Herra.”+  Lähdettyään sieltä hän meni heidän synagogaansa, 10  ja siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut.*+ Voidakseen syyttää Jeesusta he kysyivät häneltä: ”Onko sapattina lupa parantaa?”+ 11  Hän sanoi heille: ”Jos jollain teistä on yksi lammas ja se putoaa kuoppaan sapattina, eikö hän tartu siihen ja nosta sitä ylös?+ 12  Kuinka paljon arvokkaampi onkaan ihminen kuin lammas! Sapattina on siis lupa tehdä hyvää.” 13  Sitten hän sanoi miehelle: ”Ojenna kätesi.” Mies ojensi kätensä, ja se palautui ennalleen, terveeksi niin kuin toinenkin käsi. 14  Mutta fariseukset menivät ulos ja alkoivat neuvotella Jeesuksen tappamisesta. 15  Saatuaan tietää siitä Jeesus lähti sieltä. Monet seurasivat häntä,+ ja hän paransi heidät kaikki. 16  Hän kuitenkin kielsi ankarasti heitä kertomasta, kuka hän oli,+ 17  jotta toteutuisivat profeetta Jesajan välityksellä puhutut sanat: 18  ”Katso! Palvelijani,+ jonka olen valinnut, rakkaani, jonka olen hyväksynyt!+ Minä panen henkeni hänen päälleen,+ ja hän näyttää kansoille, mitä oikeus on. 19  Hän ei riitele+ eikä huuda, eikä kukaan kuule hänen ääntään pääkaduilla. 20  Hän ei muserra runneltua ruokoa eikä sammuta kytevää lampunsydäntä.+ Hän saa oikeuden toteutumaan. 21  Hänen nimeensä kansat tosiaan panevat toivonsa.”+ 22  Sitten Jeesuksen luo tuotiin demonien riivaama mies, joka oli sokea ja mykkä. Hän paransi mykän miehen, niin että tämä pystyi puhumaan ja näkemään. 23  Kaikki ihmiset olivat hämmästyneitä ja sanoivat: ”Ei kai tämä vain ole Daavidin Poika?” 24  Tämän kuullessaan fariseukset sanoivat: ”Tämä mies ei aja ulos demoneja kenenkään muun kuin Beelsebulin, demonien hallitsijan, avulla.”+ 25  Koska Jeesus tiesi, mitä he ajattelivat, hän sanoi heille: ”Jokainen valtakunta, joka on jakautunut, tuhoutuu, eikä yksikään kaupunki tai perhe, joka on jakautunut, voi kestää. 26  Samoin jos Saatana ajaa ulos Saatanan, hän on jakautunut. Kuinka siis hänen valtakuntansa voi kestää? 27  Sitä paitsi jos minä ajan demonit ulos Beelsebulin avulla, niin kenen avulla teidän opetuslapsenne* ajavat demoneja ulos? Tämän vuoksi teidän opetuslapsenne tulevat olemaan teidän tuomareitanne. 28  Mutta jos minä ajan demonit ulos Jumalan hengellä, niin Jumalan valtakunta on tosiaan tavoittanut teidät teidän huomaamattanne.*+ 29  Tai kuinka kukaan voi tunkeutua voimakkaan miehen taloon ja viedä hänen omaisuuttaan, ellei ensin sido tuota miestä? Vasta sitten hän pystyy ryöstämään hänen talonsa. 30  Se, joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja se, joka ei kokoa minun kanssani, hajottaa.+ 31  Tämän vuoksi minä sanon teille: Kaikenlainen synti ja herjaaminen annetaan ihmisille anteeksi, mutta hengen herjaamista ei anneta anteeksi.+ 32  Esimerkiksi sille, joka sanoo jotain Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi,+ mutta sille, joka puhuu pyhää henkeä vastaan, ei anneta anteeksi, ei tänä aikakautena eikä tulevana.+ 33  Jos teidän puunne on hyvä, sen hedelmät ovat hyviä, mutta jos teidän puunne on huono,* sen hedelmätkin ovat huonoja. Hedelmistään puu tunnetaan.+ 34  Kyykäärmeiden jälkeläiset,+ miten te voisitte puhua hyvää, kun olette pahoja? Suu puhuu sitä, mitä sydän on täynnä.+ 35  Hyvä ihminen jakaa toisille hyvää siitä hyvästä, mitä hän on varastoinut, kun taas paha ihminen jakaa toisille pahaa siitä pahasta, mitä hän on varastoinut.+ 36  Minä sanon teille, että ihmiset tekevät tuomiopäivänä tilin+ jokaisesta hyödyttömästä* sanasta, jonka ovat puhuneet, 37  sillä sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi* ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi.” 38  Silloin jotkut kirjanoppineet ja fariseukset sanoivat hänelle: ”Opettaja, haluamme, että näytät meille jonkin merkin.”+ 39  Hän sanoi heille: ”Paha ja uskoton sukupolvi etsii jatkuvasti merkkiä,* mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonan merkki.+ 40  Samoin kuin Joona oli valtavan kalan vatsassa kolme päivää ja kolme yötä,+ tulee Ihmisen Poikakin olemaan haudassa* kolme päivää ja kolme yötä.+ 41  Niniveläiset nousevat tuomittaviksi tämän sukupolven kanssa, ja he langettavat sille tuomion, koska se, mitä Joona saarnasi, sai heidät katumaan.+ Mutta tässä on enemmän kuin Joona!+ 42  Etelän kuningatar herätetään tuomittavaksi tämän sukupolven kanssa, ja hän langettaa sille tuomion, koska hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta.+ Mutta tässä on enemmän kuin Salomo!+ 43  Kun epäpuhdas henki tulee ulos ihmisestä, henki kulkee vedettömien paikkojen halki etsiessään lepopaikkaa mutta ei löydä.+ 44  Silloin henki sanoo: ’Minä menenkin takaisin talooni, josta muutin’, ja saapuessaan hän näkee, että talo on asumaton mutta lakaistu puhtaaksi ja laitettu kauniiksi. 45  Silloin hän käy hakemassa seitsemän muuta, itseään pahempaa henkeä. Mentyään sisään he jäävät sinne asumaan, jolloin ihminen on huonommassa tilanteessa kuin ennen.+ Näin käy myös tälle pahalle sukupolvelle.” 46  Kun Jeesus vielä puhui ihmisjoukoille, hänen äitinsä ja veljensä+ tulivat. He seisoivat ulkona, koska he halusivat puhua hänen kanssaan.+ 47  Niinpä joku sanoi hänelle: ”Äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja haluavat puhua kanssasi.” 48  Jeesus vastasi hänelle: ”Kuka on äitini, ja ketkä ovat veljeni?” 49  Hän ojensi kätensä opetuslapsiaan kohti ja sanoi: ”Tässä ovat äitini ja veljeni!+ 50  Se joka tekee taivaassa olevan Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.”+

Alaviitteet

Tai ”halvaantunut”.
Kirjaim. ”poikanne”.
Tai ”on jo tullut luoksenne”.
Kirjaim. ”laho”, ”mätä”.
Tai ”vahingollisesta”.
Tai ”vanhurskaaksi”.
Tai ”todisteeksi ihmettä”.
Kirjaim. ”maan sydämessä”.

Tutkimisviitteet

sapattina: Ks. sanasto.

viljapeltojen halki: Ehkä peltojen välissä kulkevia polkuja pitkin.

sellaista, mitä ei ole lupa tehdä: Jehova oli kieltänyt israelilaisia tekemästä työtä sapattina (2Mo 20:8–10). Juutalaiset uskonnolliset johtajat katsoivat oikeudekseen määritellä tarkkaan, mikä laskettiin työksi. Heidän mukaansa Jeesuksen opetuslapset syyllistyivät viljan korjaamiseen (tähkien nyhtäminen) ja puimiseen (niiden hiertäminen) (Lu 6:1, 2). Tällöin Jehovan käskyä sovellettiin kuitenkin liian tiukasti.

pyhäkköön: Tarkoittaa tässä pyhäkkötelttaa. Jeesuksen mainitseman kertomuksen aikaan (1Sa 21:1–6) pyhäkköteltta oli Nobin kaupungissa, joka sijaitsi ilmeisesti Benjaminin alueella lähellä Jerusalemia (ks. liite B7, pikkukartta).

pyhäkköön: Ks. Mr 2:26, tutkimisviite.

uhrileivät: Tai ”pinotut leivät”. Vastaava heprean ilmaus merkitsee kirjaimellisesti ’kasvojen leipää’. Leivät olivat kuvaannollisesti Jehovan edessä jatkuvasti uhrina (2Mo 25:30). (Ks. sanasto ja liite B5.)

työskentelevät – – sapatteina: Kirjaim. ”rikkovat – – sapattia”. Ts. pitävät sapattia samanlaisena kuin mitä tahansa muuta päivää. Papit tekivät sapattina samoja töitä kuin muinakin päivinä, esimerkiksi teurastivat uhrieläimiä (4Mo 28:9, 10).

tarkoittaa: Kreikan sana estín (kirjaim. ’on’) merkitsee tässä ’tarkoittaa’, ’symboloi’, ’edustaa’. Tämä merkitys oli apostoleille selvä, koska Jeesuksen täydellinen ruumis oli heidän edessään samoin kuin happamaton leipä, jota he pian söisivät. Leipä ei siksi voinut olla Jeesuksen kirjaimellinen ruumis. On huomionarvoista, että samaa kreikan sanaa käytetään Mt 12:7:ssä, jossa se käännetään monissa raamatunkäännöksissä sanalla ”tarkoittaa”.

mitä tarkoittaa: Kirjaim. ”mitä on”. Kreikan sanan estín (kirjaim. ’on’) merkitys on tässä ’tarkoittaa’. (Ks. Mt 26:26, tutkimisviite.)

Armoa minä tahdon enkä uhria: Ks. Mt 9:13, tutkimisviite.

Armoa minä tahdon enkä uhria: Jeesus lainaa näitä Ho 6:6:n sanoja kaksi kertaa (tässä ja Mt 12:7:ssä). Matteus – halveksittu veronkantaja, josta tuli Jeesuksen läheinen työtoveri – on ainoa evankeliumin kirjoittaja, joka sisällytti kertomukseensa tämän lainauksen ja vertauksen armottomasta orjasta (Mt 18:21–35). Hänen evankeliuminsa tähdentää Jeesuksen toistuvaa opetusta: uhraamisen lisäksi täytyy osoittaa armoa.

Ihmisen Poika: Ks. Mt 8:20, tutkimisviite.

sapatin Herra: Jeesus käytti tätä nimitystä itsestään (Mr 2:28; Lu 6:5) ja osoitti näin, että hän sai tehdä taivaallisen Isänsä antamaa työtä sapattina (vrt. Joh 5:19; 10:37, 38). Jeesus teki juuri sapattina joitain huomattavimpia ihmeitään, muun muassa paransi sairaita (Lu 13:10–13; Joh 5:5–9; 9:1–14). Tämä kuvasi ilmeisesti sitä, millaista huojennusta hän toisi tulevan sapatinlevon aikana, kun hänen valtakuntansa hallitsisi (Hpr 10:1).

Ihmisen Pojalla: Tämä ilmaus esiintyy evankeliumeissa noin 80 kertaa. Jeesus käytti sitä itsestään ilmeisesti korostaakseen sitä, että hän oli todella ihminen, syntynyt naisesta, ja että hän vastasi täysin Aadamia. Hänellä oli voimaa lunastaa ihmiskunta synnistä ja kuolemasta. (Ro 5:12, 14, 15.) Tämä ilmaus osoittaa myös, että Jeesus oli Messias eli Kristus (Da 7:13, 14). (Ks. sanasto.)

käsi: ”Kädeksi” käännetty kreikan sana on merkitykseltään laaja, ja se voi tarkoittaa ihmisen käsivartta, kättä tai sormia (ks. myös Mt 12:13).

kuinka paljon ennemmin: Jeesus käytti usein tätä perustelutapaa. Ensin hän mainitsi selvän tosiasian tai tutun totuuden ja teki sitten sen pohjalta päätelmän, jolla oli vielä enemmän painoarvoa. Näin hän osoitti, että se, mikä piti paikkansa jostain vähäisemmästä asiasta, piti paikkansa myös suuremmasta asiasta. (Mt 10:25; 12:12; Lu 11:13; 12:28.)

Kuinka paljon arvokkaampi: Ks. Mt 7:11, tutkimisviite.

kertomasta, kuka hän oli: Epäpuhtaat henget tiesivät, että Jeesus oli ”Jumalan Poika”, ja puhuttelivat häntä tuolla nimellä (jae 11), mutta Jeesus ei antanut heidän todistaa hänestä. Demonit ovat Jumalan vihollisia, jotka vihaavat sitä, mikä on pyhää. He ovat kapinallisia, jotka on karkotettu hänen yhteydestään. (Ks. Mr 1:25, tutkimisviite.) Vastaavasti kun ”ennustajademoni” sai erään tytön tunnistamaan Paavalin ja Silaksen ”korkeimman Jumalan orjiksi”, jotka julistivat ”pelastuksen tietä”, Paavali ajoi hengen tytöstä ulos (Ap 16:16–18).

kertomasta, kuka hän oli: Ks. Mr 3:12, tutkimisviite.

jotta toteutuisivat profeetta Jesajan välityksellä puhutut sanat: Ks. Mt 1:22, tutkimisviite.

jotta toteutuisi se, mitä Jehova oli sanonut profeettansa välityksellä: Tämä ja samankaltaiset ilmaukset toistuvat monta kertaa Matteuksen evankeliumissa. Juutalainen lukijakunta mielessään Matteus ilmeisesti korostaa näin Jeesuksen roolia luvattuna Messiaana. (Mt 2:15, 23; 4:14; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4; 26:56; 27:9.)

jonka olen hyväksynyt: Tai ”jonka sieluni on hyväksynyt”. Tässä lainataan Jes 42:1:tä ja käytetään heprean sanan néfeš vastineena kreikan sanaa psykhḗ. Molemmat sanat on perinteisesti käännetty ”sieluksi”. (Ks. sanasto, ”Sielu”.) Ilmaus ”jonka olen hyväksynyt” voidaan kääntää myös ”johon olen mieltynyt” (ks. Mt 3:17, tutkimisviite).

jonka olen hyväksynyt: Tai ”johon olen mieltynyt”, ”josta saan paljon iloa”. Samaa ilmausta käytetään Mt 12:18:ssa. Siinä lainataan Jes 42:1:tä, joka koskee luvattua Messiasta eli Kristusta. Pyhän hengen vuodattaminen ja Jumalan omasta Pojastaan lausumat sanat osoittivat selvästi, että Jeesus oli luvattu Messias. (Ks. Mt 12:18, tutkimisviite.)

kytevää lampunsydäntä: Kodeissa käytettiin tavallisesti pieniä savilamppuja, jotka täytettiin oliiviöljyllä. Pellavaista sydänlankaa pitkin nouseva öljy ylläpiti liekkiä. ”Kyteväksi lampunsydämeksi” käännetty kreikan ilmaus voi tarkoittaa lampunsydäntä, joka savuaa, koska liekki on sammumaisillaan tai jo sammunut mutta sydänlanka hehkuu vielä. Jes 42:3:ssa ennustettiin, että Jeesus olisi myötätuntoinen: hän ei koskaan sammuttaisi nöyrien ja sorrettujen ihmisten viimeistä toivon kipinää.

saa – – toteutumaan: Tai ”saattaa – – voittoon”. Kreikan sana níkos on käännetty vastineella ”voitto” 1Ko 15:55, 57:ssä.

Beelsebulin: Tai ”Beelsebubin”. Nimitys, jota käytetään Saatanasta. (Ks. Mt 10:25, tutkimisviite.)

Beelsebuliksi: Tai ”Beelsebubiksi”. Beelsebub on mahdollisesti muunnos nimestä Baal-Sebub, joka merkitsee ’kärpästen omistajaa’, ’kärpästen herraa’. Tätä Baalia filistealaiset palvoivat Ekronissa (2Ku 1:3). Joissain kreikkalaisissa käsikirjoituksissa käytetään vaihtoehtoisia muotoja ”Beelsebul” tai ”Beesebul”, jotka merkitsevät mahdollisesti ’ylhäisen asuinpaikan omistajaa’, ’ylhäisen asuinpaikan herraa’. Jos nimeen sisältyy sanaleikki heprean sanalla zével, joka merkitsee ’lantaa’ mutta jota ei käytetä Raamatussa, merkitys voi olla ’lannan omistaja’, ’lannan herra’. Kuten Mt 12:24 osoittaa, tätä nimitystä käytetään Saatanasta, demonien ruhtinaasta eli hallitsijasta.

perhe: Kirjaim. ”talo”. Alkukielen sana voi tarkoittaa perhettä, sukua, taloutta tai kuninkaan hovia (Ap 7:10; Fil 4:22). Sanaa käytettiin myös hallitsijasuvuista, esimerkiksi Herodesten ja Juliusten-Claudiusten suvuista. Niissä oli paljon sisäisiä ristiriitoja, jotka lopulta johtivat niiden tuhoon. Matteuksen kertomuksessa ”perhe” ja kaupunki asetetaan rinnakkain.

Saatana: Ks. Mt 4:10, tutkimisviite.

Saatana: Tulee heprean sanasta satán ’vastustaja’.

olemaan teidän tuomareitanne: Ts. fariseusten opetuslasten toiminta osoitti, että fariseukset olivat väärässä.

Jumalan hengellä: Tai ”Jumalan aktiivisella voimalla”. Myöhemmin samanlaisessa keskustelussa, josta kerrotaan Lu 11:20:ssä, Jeesus sanoo, että demonit ajetaan ulos ”Jumalan sormella”. (Ks. Lu 11:20, tutkimisviite.)

Jumalan sormella: Tai ”Jumalan voimalla”. Ts. Jumalan pyhällä hengellä, kuten aiempi samanlainen keskustelu Matteuksen kertomuksessa osoittaa. Luukkaan mukaan Jeesus sanoi ajavansa demonit ulos ”Jumalan sormella”, kun taas Matteuksen mukaan hän teki sen ”Jumalan hengellä” eli Jumalan aktiivisella voimalla. (Mt 12:28.)

herjaamista: Tarkoittaa sitä, että rienaa, häpäisee, loukkaa tai halventaa sanoillaan Jumalaa tai pyhiä asioita. Koska pyhä henki on lähtöisin itse Jumalasta, sen toiminnan tahallinen vastustaminen tai kieltäminen merkitsee Jumalan herjaamista. Kuten Mt 12:24, 28:ssa osoitetaan, juutalaiset uskonnolliset johtajat näkivät Jumalan hengen toimivan, kun Jeesus teki ihmeitä, mutta he väittivät, että tuo voima oli lähtöisin Saatanasta.

ei tänä aikakautena eikä tulevana: Tai ”ei tässä maailmassa eikä tulevassa”, ”ei tässä asiainjärjestelmässä eikä tulevassa”. Kreikan sanan aiṓn perusmerkitys on ’aikakausi’, ja se voi tarkoittaa olosuhteita tai jollekin ajalle tai ajanjaksolle tunnusomaisia piirteitä. Jeesus sanoo, että pyhän hengen herjaamista ei anneta anteeksi nykyisenä jumalattomana aikakautena, jolloin Saatana hallitsee (2Ko 4:4; Ef 2:2; Tit 2:12), eikä tulevana aikakautena, jolloin Jumala hallitsee ja antaa lupaamansa ”ikuisen elämän” (Lu 18:29, 30). (Ks. sanasto, ”Aikakausi”.)

Kyykäärmeiden jälkeläiset: Ks. Mt 23:33, tutkimisviite.

Käärmeet, kyykäärmeiden jälkeläiset: Saatana, ”alkuperäinen käärme” (Il 12:9), on hengellisessä mielessä kaikkien tosi palvontaa vastustavien isä. Siksi Jeesus nimitti noita uskonnollisia johtajia ”käärmeiksi, kyykäärmeiden jälkeläisiksi”. (Joh 8:44; 1Jo 3:12.) Heidän pahuudellaan oli hengellisesti tuhoisa vaikutus toisiin. Myös Johannes Kastaja käytti ilmausta ”kyykäärmeiden jälkeläiset” (Mt 3:7).

uskottoman: Kirjaim. ”avionrikkojan”. Kun ne, jotka ovat liittosuhteessa Jumalaan, ovat hänelle uskottomia, he syyllistyvät hengellisessä mielessä aviorikokseen. Syntyperäiset israelilaiset rikkoivat lakiliiton omaksumalla vääriä uskonnollisia tapoja, ja näin he syyllistyivät hengelliseen aviorikokseen. (Jer 3:8, 9; 5:7, 8; 9:2; 13:27; 23:10; Ho 7:4.) Samankaltaisista syistä Jeesus tuomitsi oman aikansa juutalaisen sukupolven avionrikkojaksi (ks. Mt 12:39; 16:4; tutkimisviitteet). Jos uudessa liitossa olevat kristityt saastuttavat itsensä nykyisen maailman kanssa, he syyllistyvät hengelliseen aviorikokseen. Samaa periaatetta voidaan soveltaa kaikkiin niihin, jotka ovat vihkiytyneet Jehovalle. (Ja 4:4.)

uskoton: Kirjaim. ”avionrikkoja”. Tarkoittaa uskottomuutta Jumalalle eli hengellistä aviorikosta. (Ks. Mr 8:38, tutkimisviite.)

Joonan merkki: Kun Joona pääsi pois kalan vatsasta oltuaan siellä noin kolme päivää, hän vertasi pelastumistaan haudasta nousemiseen (Jn 1:17–2:2). Jeesuksen ylösnousemus kirjaimellisesta haudasta olisi yhtä todellinen kuin Joonan pelastuminen kalan vatsasta. Vaikka Jeesus sai ylösnousemuksen oltuaan kuolleena osia kolmesta päivästä, hänen säälimättömät arvostelijansa eivät uskoneet häneen edes sen jälkeen.

kolme päivää ja kolme yötä: Toiset Raamatun kertomukset osoittavat, että tämä ilmaus voi tarkoittaa osia kolmesta päivästä ja osaa päivästä voidaan pitää kokonaisena päivänä (1Mo 42:17, 18; 1Ku 12:5, 12; Mt 27:62–66; 28:1–6).

Etelän kuningatar: Ts. Saban kuningatar. Hänen valtakuntansa arvellaan sijainneen Lounais-Arabiassa. (1Ku 10:1.)

veljensä: Raamatussa kreikan sana adelfós voi viitata hengelliseen sukulaisuuteen, mutta tässä sitä käytetään Jeesuksen velipuolista, Joosefin ja Marian nuoremmista pojista. Jotkut uskovat, että Jeesuksen syntymän jälkeen Maria pysyi neitsyenä, ja väittävät, että sana adelfós tarkoittaa tässä serkkuja. Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa käytetään kuitenkin toista sanaa ”serkusta” (kreik. anepsiós Kol 4:10:ssä) ja vielä eri ilmausta Paavalin ”sisarenpojasta” (Ap 23:16). Lisäksi Lu 21:16:ssa käytetään monikkomuotoja kreikan sanoista adelfós ja syngenḗs, jotka on käännetty sanoilla ”veljet” ja ”sukulaiset”. Nämä esimerkit osoittavat, että sukulaisuussuhteita kuvailevia sanoja ei käytetä Kreikkalaisissa kirjoituksissa väljästi tai sattumanvaraisesti.

veljensä: Ts. Jeesuksen velipuolet. Heidän nimensä mainitaan Mt 13:55:ssä ja Mr 6:3:ssa. (Ks. Mt 13:55, tutkimisviite, jossa selitetään sanan ”veli” merkitystä.)

Niinpä – – kanssasi: Tätä jaetta ei ole joissain vanhoissa käsikirjoituksissa.

Tässä ovat äitini ja veljeni: Jeesus tekee tässä eron biologisten veljiensä ja hengellisten veljiensä, opetuslastensa, välillä. Jotkut hänen velipuolistaan eivät uskoneet häneen (Joh 7:5). Hän osoittaa, että olipa hänellä kuinka vahvat siteet sukulaisiin tahansa, side niihin, jotka tekevät hänen ”Isänsä tahdon”, on vielä vahvempi (Mt 12:50).

Media

Jyvät
Jyvät

Jeesuksen opetuslapset saattoivat nyhtää vehnäntähkiä ja syödä samanlaisia jyviä kuin kuvassa näkyy.

Ensimmäisen vuosisadan synagoga
Ensimmäisen vuosisadan synagoga

Kuvasta saa käsityksen siitä, miltä muinaiset synagogat saattoivat näyttää. Kuva perustuu osittain ensimmäisen vuosisadan synagogan raunioihin, jotka on löydetty Gamlan kaupungista noin 10 km Galileanjärveltä koilliseen.

Sarvikyy
Sarvikyy

Sekä Johannes Kastaja että Jeesus sanoivat kirjanoppineita ja fariseuksia ”kyykäärmeiden jälkeläisiksi”, koska näiden aiheuttama hengellinen vahinko oli kuin tappavaa myrkkyä pahaa aavistamattomille ihmisille (Mt 3:7; 12:34). Kuvassa näkyy sarvikyy (Cerastes cerastes eli Cerastes cornutus), jonka tunnistaa sarvea muistuttavista pienistä, terävistä ulokkeista silmien yläpuolella. Muita Israelissa esiintyviä vaarallisia kyykäärmeitä ovat Jordaninlaaksossa elävä hietakyy (Vipera ammodytes) sekä palestiinankyy (Vipera palaestinae).