Markus 7:1–37

7  Fariseukset ja jotkut kirjanoppineet tulivat Jerusalemista ja kokoontuivat Jeesuksen ympärille.+  He näkivät, että jotkut hänen opetuslapsistaan söivät ateriansa saastaisin, toisin sanoen pesemättömin, käsin.  (Eivät fariseukset eivätkä ketkään juutalaiset syö, elleivät he pese käsiään kyynärpäihin saakka, koska he pitävät kiinni esi-isien perinteestä,  ja torilta tultuaan he eivät syö, elleivät he peseydy. He pitävät kiinni monista muistakin vanhoista perinteistä, kuten maljojen, kannujen ja kupariastioiden upottamisista veteen.+)  Niinpä nämä fariseukset ja kirjanoppineet kysyivät häneltä: ”Miksi sinun opetuslapsesi eivät noudata esi-isien perinnettä vaan syövät ateriansa saastaisin käsin?”+  Hän sanoi heille: ”Jesaja profetoi teistä tekopyhistä osuvasti, niin kuin on kirjoitettu: ’Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on hyvin kaukana minusta.+  Turhaan he jatkavat minun palvomistani, sillä he opettavat ihmisten käskyjä oppeina.’+  Te hylkäätte Jumalan käskyn ja pidätte kiinni ihmisten perinteestä.”+  Lisäksi hän sanoi heille: ”Te jätätte taitavasti huomiotta Jumalan käskyn voidaksenne noudattaa perinnettänne.+ 10  Esimerkiksi Mooses sanoi: ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’+ ja ’Se joka herjaa isäänsä tai äitiään, täytyy surmata.’+ 11  Mutta te sanotte: ’Ihminen voi sanoa isälleen tai äidilleen: ”Kaikki, mitä minulla on ja mistä voisi olla sinulle hyötyä, on korban (eli Jumalalle omistettu lahja)”’, 12  ettekä enää anna hänen tehdä yhtään mitään isänsä tai äitinsä hyväksi.+ 13  Näin te teette Jumalan sanan mitättömäksi perinteellänne, jonka olette välittäneet eteenpäin.+ Te teette paljon muutakin samanlaista.”+ 14  Niinpä hän kutsui ihmisjoukon taas luokseen ja sanoi heille: ”Kuunnelkaa minua, te kaikki, ja ymmärtäkää, mitä sanon.+ 15  Ei mikään, mikä menee ihmisen ulkopuolelta hänen sisäänsä, voi saastuttaa häntä, vaan se, mikä tulee ihmisestä ulos, saastuttaa hänet.”+ 16  —— 17  Kun hän sitten oli mennyt ihmisjoukon luota erääseen taloon, hänen opetuslapsensa alkoivat kysellä häneltä tästä vertauksesta.+ 18  Niinpä hän sanoi heille: ”Ettekö tekään ymmärrä? Ettekö tiedä, ettei mikään, mikä ulkopuolelta menee ihmiseen, voi saastuttaa häntä, 19  koska se ei mene sydämeen vaan vatsaan ja kulkeutuu viemäriin?”* Näin hän julisti kaikki ruoat puhtaiksi. 20  Edelleen hän sanoi: ”Se mikä tulee ihmisestä ulos, saastuttaa hänet.+ 21  Sisältä, ihmisten sydämestä,+ lähtee vahingollinen ajattelu: seksuaalinen moraalittomuus, varkaudet, murhat, 22  aviorikokset, ahneus, pahat teot, petollisuus, häpeämätön käytös, kateus, herjaaminen, ylimielisyys ja järjettömyys. 23  Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet.”+ 24  Jeesus lähti sieltä Tyroksen ja Sidonin seudulle.+ Siellä hän meni erääseen taloon eikä halunnut kenenkään saavan tietää siitä, mutta hän ei voinut jäädä huomaamatta. 25  Eräs nainen, jonka pienessä tyttäressä oli epäpuhdas henki, sai heti kuulla hänestä. Nainen tuli ja polvistui hänen jalkojensa juureen.+ 26  Nainen oli kreikkalainen, kansallisuudeltaan* syyrialais-foinikialainen, ja hän pyysi pyytämistään häntä ajamaan demonin ulos hänen tyttärestään. 27  Mutta hän sanoi naiselle: ”Anna ensin lasten tulla kylläisiksi, sillä ei ole oikein ottaa lasten leipää ja heittää sitä pienille koirille.”+ 28  Nainen kuitenkin vastasi hänelle: ”Niin, herra, mutta syöväthän pienet koiratkin pöydän alla pienten lasten pudottamia muruja.” 29  Tällöin hän sanoi naiselle: ”Koska sanoit tämän, mene. Demoni on lähtenyt tyttärestäsi.”+ 30  Niin nainen meni kotiinsa ja näki lapsen makaavan vuoteella, ja demoni oli lähtenyt hänestä.+ 31  Kun Jeesus palasi Tyroksen seudulta, hän meni Sidonin ja Dekapoliin seudun kautta Galileanjärvelle.+ 32  Täällä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan,+ ja häntä pyydettiin hartaasti laittamaan kätensä miehen päälle. 33  Jeesus vei hänet syrjään, erilleen ihmisjoukosta. Sitten hän pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään.+ 34  Hän katsoi ylös taivaaseen, huokaisi syvään ja sanoi hänelle: ”Effata”, toisin sanoen ”Aukene”. 35  Silloin miehen korvat aukenivat+ ja hänen puhevaikeutensa hävisi, ja hän alkoi puhua normaalisti. 36  Sen jälkeen Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään,+ mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he sitä julistivat.+ 37  He olivat tosiaankin äärimmäisen hämmästyneitä+ ja sanoivat: ”Hän on tehnyt kaiken hyvin. Hän saa jopa kuurot kuulemaan ja mykät puhumaan.”+

Alaviitteet

Tai ”käymälään”.
Tai ”syntyperältään”.

Tutkimisviitteet

saastaisin, toisin sanoen pesemättömin, käsin: Markuksen selitys tässä ja jakeissa 3 ja 4 hyödytti lukijoita, jotka eivät tunteneet käsitettä ”saastaiset kädet” tai juutalaisten käsienpesutapaa (ks. ”Johdanto Markuksen evankeliumiin”). Juutalaiset pesivät kätensä puhdistusrituaalin mukaan noudattaakseen perinnettä ennemmin kuin huolehtiakseen hygieniasta. Myöhemmin Babylonian Talmud (Sotah 4b) rinnasti pesemättömin käsin syömisen seksisuhteeseen prostituoidun kanssa ja sanoi, että ne, jotka suhtautuvat käsien pesemiseen kevyesti, ”hävitetään perin juurin maailmasta”.

saastaisin, toisin sanoen pesemättömin, käsin: Markuksen selitys tässä ja jakeissa 3 ja 4 hyödytti lukijoita, jotka eivät tunteneet käsitettä ”saastaiset kädet” tai juutalaisten käsienpesutapaa (ks. ”Johdanto Markuksen evankeliumiin”). Juutalaiset pesivät kätensä puhdistusrituaalin mukaan noudattaakseen perinnettä ennemmin kuin huolehtiakseen hygieniasta. Myöhemmin Babylonian Talmud (Sotah 4b) rinnasti pesemättömin käsin syömisen seksisuhteeseen prostituoidun kanssa ja sanoi, että ne, jotka suhtautuvat käsien pesemiseen kevyesti, ”hävitetään perin juurin maailmasta”.

pese käsiään: Mooseksen lain mukaan pappien piti pestä kätensä ja jalkansa ennen kuin he huolehtivat tehtävistään alttarilla tai menivät kohtaamistelttaan (2Mo 30:18–21). Kuten Mr 7:2:n tutkimisviite osoittaa, fariseukset ja muut Jeesuksen ajan juutalaiset noudattivat kuitenkin ihmisten perinnettä peseytyessään puhdistusrituaalin mukaan. Neljästä evankeliumista vain Markuksen evankeliumissa mainitaan, että puhdistusrituaalissa kädet pestiin kyynärpäihin saakka.

peseydy: Monissa vanhoissa käsikirjoituksissa käytetään tässä kreikan verbiä baptízō (’kastaa’, ’upottaa’), joka useimmiten kuvailee kristillistä kastetta. Lu 11:38:ssa se kuitenkin viittaa monenlaisiin toistuviin peseytymisrituaaleihin, jotka perustuivat juutalaiseen perinteeseen. Toisissa vanhoissa käsikirjoituksissa on tässä kreikan verbi rhantízō ’pirskottaa’, ’puhdistaa pirskottamalla’ (Hpr 9:13, 19, 21, 22). Käsikirjoitusten lukutavasta riippumatta yleismerkitys on sama: hartaat juutalaiset eivät syöneet ennen kuin olivat peseytyneet jollain tavalla puhdistusrituaalin mukaan. Jerusalemissa on arkeologisia todisteita siitä, että juutalaiset käyttivät tuolloin rituaalikylpyaltaita, mikä voisi tässä tekstiyhteydessä tukea verbin baptízō kääntämistä vastineella ”upottautua”.

upottamisista veteen: Kirjaim. ”kastamisista”. Kreikan sana baptismós viittaa tässä puhdistusrituaaleihin, joita jotkut Jeesuksen ajan hartaat juutalaiset noudattivat. He kastoivat eli upottivat veteen aterioilla käytettävät maljat, kannut ja kupariastiat.

tekopyhät: Kreikan sanalla hypokritḗs tarkoitettiin alun perin kreikkalaisia (ja myöhemmin roomalaisia) näyttelijöitä, joiden käyttämät suuret naamiot vahvistivat ääntä. Sanaa alettiin käyttää kuvaannollisesti sellaisesta, joka kätki todelliset aikomuksensa tai persoonallisuutensa pettämällä tai teeskentelemällä. Jeesus sanoo tässä juutalaisia uskonnollisia johtajia ”tekopyhiksi”. (Mt 6:5, 16.)

tekopyhistä: Ks. Mt 6:2, tutkimisviite.

pyhien lahjoitusten joukkoon: ”Pyhiä lahjoituksia” voitiin antaa temppelissä ilmeisesti naisten esipihalla, jolla oli 13 ”rahalipasta” (Joh 8:20; ks. liite B11). Temppelissä oli todennäköisesti myös aarrevarasto, säilö, johon rahalippaiden rahat koottiin.

korban: Kreikan sana korbán on lainasana, joka tulee heprean sanasta qorbán ’uhrilahja’. Heprean sana esiintyy usein 3. ja 4. Mooseksen kirjassa, ja sitä käytetään sekä verta sisältävistä että verettömistä uhrilahjoista (3Mo 1:2, 3; 2:1; 4Mo 5:15; 6:14, 21). Samaan sanueeseen kuuluva sana korbanás esiintyy Mt 27:6:ssa, jossa se on käännetty ”pyhiksi lahjoituksiksi” (ks. Mt 27:6, tutkimisviite).

Jumalalle omistettu lahja: Kirjanoppineet ja fariseukset opettivat, että kaikki, mitä ihminen lupasi antaa lahjaksi Jumalalle, olipa se rahaa tai muuta omaisuutta, kuului temppelille. Tämän perinteen mukaisesti poika saattoi pitää tuon Jumalalle omistetun lahjan itsellään ja käyttää sitä omaksi hyödykseen sillä verukkeella, että se oli tarkoitettu temppelille. Tällä tavoin jotkut ilmeisesti välttelivät velvollisuuttaan huolehtia vanhemmistaan (Mr 7:12).

Joissain käsikirjoituksissa on sanat ”Se jolla on korvat kuunnella, kuunnelkoon”, mutta niitä ei ole tärkeissä varhaisissa käsikirjoituksissa, joten ne eivät ilmeisesti kuulu Markuksen alkuperäiseen tekstiin. Mr 4:9, 23:ssa samanlaiset sanat kuitenkin kuuluvat Jumalan hengen ohjauksessa kirjoitettuun Raamattuun. Joidenkin tutkijoiden mielestä joku jäljentäjä lisäsi nämä sanat tähän Mr 4:9, 23:n perusteella, koska katsoi niiden sopivan luontevasti jakeen 14 jatkoksi. (Ks. liite A3.)

Näin hän julisti kaikki ruoat puhtaiksi: Kreikkalainen teksti voidaan ymmärtää niin, että Jeesus sanoi nämäkin sanat, mutta yleensä ajatellaan, että Markus kommentoi tässä sitä, mitä Jeesuksen edellä olevat sanat merkitsivät. Jeesus ei antanut juutalaisille lupaa syödä nyt ruokia, joita Mooseksen lain alaisuudessa pidettiin epäpuhtaina. Laki oli voimassa Jeesuksen kuolemaan asti, ja Markuksen kommentti täytyy ymmärtää tätä historiallista taustaa vasten. (3Mo 11; Ap 10:9–16; Kol 2:13, 14.) Perinteistä kiinni pitävät uskonnolliset johtajat ajattelivat, että jopa ”puhtaiden” ruokien syöminen teki ihmisestä epäpuhtaan, ellei hän ensin noudattanut monimutkaisia puhdistusrituaaleja, joita Mooseksen laki ei vaatinut. Näin ollen Markuksen kommentti tarkoittaa ilmeisesti sitä, että laissa ”puhtaiksi” luokiteltujen ruokien syöminen ei Jeesuksen mukaan saastuttanut ihmistä vain siksi, ettei hän pessyt käsiään ihmisten perinnäisten rituaalien mukaisesti. Lisäksi joidenkin mielestä Markuksen kommentti liittyi myös siihen, mitä Jeesuksen sanat merkitsisivät tulevaisuudessa kristityille. Siihen aikaan kun Markus kirjoitti evankeliuminsa, Pietari oli jo nähnyt näyn, jossa hänelle oli kerrottu – samantapaisilla sanoilla, joita Markus käytti – että ”Jumala on puhdistanut” ruoat, joita Mooseksen lain alaisuudessa oli pidetty saastaisina (Ap 10:13–15). Jakeessa olevat sanat eivät siis näytä olevan Jeesuksen sanoja vaan tiivistelmä, jonka Markus esitti Jumalan hengen ohjauksessa Jeesuksen sanojen merkityksestä.

seksuaalista moraalittomuutta: Kreikan sana porneía on tässä monikossa, mikä voi viitata siihen, että seksuaaliseen moraalittomuuteen syyllistytään useita kertoja. (Ks. Mt 5:32, tutkimisviite, ja sanasto.)

seksuaalinen moraalittomuus: Ks. Mt 15:19, tutkimisviite.

kateellinen: Kirjaim. ”huono”, ”paha”. Jos kirjaimellinen silmä on huono tai viallinen, se ei näe selvästi. Samoin kateellinen silmä ei pysty tarkentumaan siihen, mikä on todella tärkeää (Mt 6:33). Sellainen silmä on tyytymätön ja ahne, levoton ja harhaileva. Se saa ihmisen tekemään virhearviointeja ja elämään itsekkäästi. (Ks. Mt 6:22, tutkimisviite.)

oletko sinä kateellinen: Kirjaim. ”onko silmäsi huono”, ”onko silmäsi paha”. (Ks. Mt 6:23, tutkimisviite.) Kreikassa sanaa ”silmä” käytetään tässä kuvaannollisesti ihmisen asenteesta, taipumuksista, aikomuksista tai tunteista. (Vrt. sana ”kateus” Mr 7:22:ssa.)

aviorikokset: ”Aviorikosta” vastaava kreikan sana (moikheía) on tässä monikossa. (Ks. sanasto.)

häpeämätön käytös: Kreikan sana asélgeia tarkoittaa käytöstä, joka rikkoo räikeästi Jumalan lakeja ja heijastaa häpeämättömyyttä tai röyhkeää ylenkatseellisuutta. (Ks. sanasto.)

kateus: Tai ”kateellinen silmä”. Kirjaim. ”huono silmä”, ”paha silmä”. Kreikassa sanaa ”silmä” käytetään tässä kuvaannollisesti ihmisen asenteesta, taipumuksista, aikomuksista tai tunteista. (Ks. Mt 6:23; 20:15; tutkimisviitteet.)

foinikialainen: Tai ”kanaanilainen”. Kreik. Khananaía. Foinikian varhaiset asukkaat polveutuivat Nooan pojanpojasta Kanaanista (1Mo 9:18; 10:6), ja myöhemmin nimitys ”Kanaan” alkoi tarkoittaa ensisijaisesti Foinikiaa. (Ks. Mr 7:26, tutkimisviite, jossa selitetään ilmausta ”syyrialais-foinikialainen”.)

kreikkalainen: Tämä ei-israelilainen nainen oli todennäköisesti sukujuuriltaan kreikkalainen.

syyrialais-foinikialainen: Tämä kaksiosainen ilmaus juontuu luultavasti siitä, että Foinikia kuului Rooman Syyrian-provinssiin. (Ks. Mt 15:22, tutkimisviite, jossa selitetään sanoja ”foinikialainen” ja ”kanaanilainen”.)

lasten – – pienille koirille: Koirat olivat Mooseksen lain mukaan epäpuhtaita, ja siksi sanaa ”koira” käytetään Raamatussa usein halventavassa merkityksessä (3Mo 11:27; Mt 7:6; Fil 3:2; Il 22:15). Mutta kun Jeesuksen käymästä keskustelusta kerrotaan Matteuksen (15:26) ja Markuksen evankeliumeissa, niissä molemmissa käytetään tuosta sanasta diminutiivia, jolloin se merkitsee ’pieniä koiria’, ’koiranpentuja’ tai ’lemmikkikoiria’, ja näin rinnastus pehmenee. Ehkä Jeesus siis valitsi lämpimän ilmauksen, jota käytettiin ei-juutalaisten perheiden lemmikkieläimistä. Vertaamalla israelilaisia ”lapsiin” ja ei-juutalaisia ”pieniin koiriin” Jeesus halusi ilmeisesti osoittaa, ketkä olivat etusijalla. Jos perheessä oli sekä lapsia että koiria, lapset saivat ruokaa ensin.

Dekapoliin: Ks. sanasto ja liite B10.

kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan: Vain Markus kertoo, että Jeesus paransi kuuron miehen, jolla oli puhevaikeus (Mr 7:31–37).

vei hänet syrjään: Tavallisesti Jeesus ei tehnyt näin parantaessaan sairaita. Hän ehkä halusi, ettei mies joutuisi hämilleen, ja auttoi häntä siksi mahdollisimman huomaavaisesti.

sylkäisi: Sekä juutalaisten että muiden kansojen keskuudessa sylkemistä pidettiin parantamiskeinona tai merkkinä parantamisesta. Jeesus siis sylkäisi ehkä vain ilmaistakseen miehelle, että aikoi parantaa hänet. Olipa asia miten tahansa, hän ei käyttänyt sylkeään luonnonlääkkeenä.

huokaisi syvään: Markus kuvailee usein Jeesuksen tunteita, joista hänelle kertoi ehkä Pietari, syvästi tunteva mies (ks. ”Johdanto Markuksen evankeliumiin”). Tässä käytetty verbi voi välittää ajatuksen huokaamisesta, johon liittyy äänetön rukous, ja se heijastaa Jeesuksen myötätuntoa miestä kohtaan tai jopa tuskaa, jota kaikkien ihmisten kärsimys herätti hänessä. Samaan sanueeseen kuuluva verbi Ro 8:22:ssa kuvailee, miten koko luomakunta ”huokailee”.

Effata: Tämä kreikkaan translitteroitu sana tulee joidenkin mielestä heprean sananjuuresta, joka on Jes 35:5:ssä käännetty sanalla ”aukenevat”. Kun Jeesus käytti tätä sanaa, sen on täytynyt tehdä lähtemätön vaikutus silminnäkijään, mahdollisesti Pietariin, joka ehkä toisti sen sanatarkasti Markukselle. Se on ilmauksen ”Talita kuum” (Mr 5:41) tavoin niitä harvoja Jeesuksen sanoja, joita siteerataan sanatarkasti.

Media