Markus 11:1–33

11  Kun he olivat lähestymässä Jerusalemia ja tulivat Betfageen ja Betaniaan+ Öljymäelle,* hän lähetti matkaan kaksi opetuslastaan+  ja sanoi heille: ”Menkää tuolla näkyvään kylään. Heti kun tulette sinne, löydätte varsan, joka on sidottuna ja jonka selässä kukaan ei ole vielä istunut. Päästäkää se irti ja tuokaa tänne.  Jos joku sanoo teille: ’Miksi teette näin?’, sanokaa: ’Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen heti tänne takaisin.’”  Silloin he lähtivät ja löysivät ulkoa sivukadulta varsan, joka oli sidottu erään oven luo, ja päästivät sen irti.+  Mutta jotkut siellä seisovista sanoivat heille: ”Mitä te teette, kun päästätte varsan irti?”  He sanoivat näille niin kuin Jeesus oli kehottanut, ja nämä antoivat heidän mennä.  He toivat varsan+ Jeesukselle ja laittoivat päällysvaatteitaan sen päälle, ja hän istui sen selkään.+  Monet myös levittivät päällysvaatteitaan tielle,+ kun taas toiset katkoivat lehviä tien varrelta.+  Edellä kulkevat ja jäljessä tulevat huusivat lakkaamatta: ”Pelastathan hänet!+ Siunattu on hän, joka tulee Jehovan nimessä!+ 10  Siunattu on isämme Daavidin tuleva valtakunta!+ Pelastathan hänet, sinä, joka olet ylhäällä korkeuksissa!”* 11  Hän saapui Jerusalemiin ja meni temppeliin. Siellä hän katseli kaikkea ympärillään olevaa, mutta koska alkoi olla jo myöhä, hän lähti Betaniaan 12 apostolin kanssa.+ 12  Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, hänen tuli nälkä.+ 13  Hän näki jonkin matkan päässä viikunapuun, jossa oli lehtiä, ja meni katsomaan, löytäisikö hän siitä jotain. Tultuaan sen luo hän ei kuitenkaan löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä ei ollut viikunoiden aika. 14  Niinpä hän sanoi sille: ”Kukaan ei enää ikinä syö sinun hedelmiäsi!”+ Hänen opetuslapsensa kuulivat sen. 15  He tulivat nyt Jerusalemiin. Siellä Jeesus meni temppeliin ja alkoi heittää ulos niitä, jotka myivät ja ostivat temppelissä. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysten myyjien istuimet,+ 16  eikä hän antanut kenenkään kantaa mitään temppelin läpi. 17  Hän opetti ihmisiä ja sanoi heille: ”Eikö ole kirjoitettu: ’Minun temppeliäni tullaan kutsumaan kaikkien kansojen rukoushuoneeksi’?+ Mutta te olette tehneet siitä ryöstäjien luolan.”+ 18  Ylipapit ja kirjanoppineet kuulivat tästä, ja he alkoivat etsiä keinoa tappaa hänet.+ He näet pelkäsivät häntä, koska kaikki ihmiset olivat hyvin hämmästyneitä hänen opetuksestaan.+ 19  Kun tuli ilta, Jeesus ja hänen opetuslapsensa menivät kaupungin ulkopuolelle. 20  Varhain aamulla kulkiessaan tietä pitkin he näkivät, että viikunapuu oli jo kuivunut juuriaan myöten.+ 21  Pietari muisti, mitä oli tapahtunut, ja sanoi hänelle: ”Rabbi, katso! Viikunapuu, jonka kirosit, on kuivunut.”+ 22  Jeesus sanoi heille: ”Uskokaa Jumalaan. 23  Minä vakuutan teille, että jos joku sanoo tälle vuorelle: ’Nouse ja heittäydy mereen’ eikä epäile sydämessään vaan uskoo, että se, mitä hän sanoo, tapahtuu, se myös tapahtuu.+ 24  Tämän vuoksi minä sanon teille: Kaikki, mitä rukoilette ja pyydätte, uskokaa jo saaneenne, niin saatte sen.+ 25  Lisäksi kun seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi, mitä teillä onkin jotakuta vastaan, jotta myös taivaassa oleva Isänne antaisi anteeksi teille teidän väärintekonne.”+ 26  —— 27  He tulivat taas Jerusalemiin. Kun hän käveli temppelissä, ylipapit, kirjanoppineet ja vanhimmat tulivat hänen luokseen 28  ja sanoivat hänelle: ”Millä valtuuksilla sinä teet näitä? Kuka on antanut sinulle nämä valtuudet tehdä näitä?”+ 29  Jeesus sanoi heille: ”Minä teen teille yhden kysymyksen. Vastatkaa te minulle, niin minä sanon teille, millä valtuuksilla minä näitä teen. 30  Oliko Johanneksen kaste+ taivaasta vai ihmisistä? Vastatkaa minulle.”+ 31  Niin he alkoivat järkeillä keskenään: ”Jos sanomme: ’Taivaasta’, hän sanoo: ’Miksi sitten ette uskoneet häntä?’ 32  Mutta uskallammeko sanoa: ’Ihmisistä’?” He pelkäsivät kansaa, sillä kaikkien mielestä Johannes oli todella ollut profeetta.+ 33  Niinpä he vastasivat Jeesukselle: ”Emme tiedä.” Jeesus sanoi heille: ”En minäkään sano teille, millä valtuuksilla minä näitä teen.”

Alaviitteet

Tai ”Öljyvuorelle”.
Tai ”korkeimmissa paikoissa”.

Tutkimisviitteet

Betaniaan: Kylä, joka sijaitsi Öljymäen itäkaakkoisrinteellä noin 3 km:n päässä Jerusalemista (ks. Joh 11:18, tutkimisviite). Tässä kylässä oli Martan, Marian ja Lasaruksen koti, jossa Jeesus nähtävästi asui usein ollessaan Juudeassa (Joh 11:1). Nykyään samalla paikalla on pieni kaupunki, jonka arabiankielinen nimi merkitsee ’Lasaruksen paikkaa’.

Kun: Mr 11:1–11:ssä kuvaillaan sitä, mitä tapahtui 9. nisankuuta päiväaikaan. (Ks. liite A7 ja liite B12.)

Betfageen: Tämän Öljymäellä sijainneen kylän nimi tulee hepreasta ja merkitsee luultavasti ’varhaisviikunoiden taloa’. Perimätiedon mukaan Betfage sijaitsi Jerusalemin ja Betanian välissä Öljymäen kaakkoisrinteellä, lähellä sen huippua, noin 1 km:n päässä Jerusalemista. (Mt 21:1; Lu 19:29; ks. liite A7, kartta 6.)

Betaniaan: Ks. Mt 21:17, tutkimisviite.

varsan: Ts. nuoren aasin. Kuvaillessaan tätä tilannetta Markus, Luukas (19:35) ja Johannes (12:14, 15) mainitsevat vain yhden eläimen, varsan. Matteus (21:2–7) mainitsee varsan lisäksi sen emon (ks. Mt 21:2, 5, tutkimisviitteet).

aasin, joka on sidottuna, ja varsan sen kanssa: Vain Matteus mainitsee sekä aasin että sen varsan. Markus, Luukas ja Johannes mainitsevat vain yhden eläimen, varsan, ilmeisesti siksi, että Jeesus ratsasti ainoastaan sillä (Mr 11:2–7; Lu 19:30–35; Joh 12:14, 15). (Ks. Mt 21:5, tutkimisviite.)

aasilla – varsalla: Mt 21:2, 7:ssä mainitaan kaksi eläintä, mutta Sak 9:9:n ennustuksen mukaan kuningas ratsastaisi vain yhdellä eläimellä. (Ks. Mt 21:2, tutkimisviite.)

Pelastathan: Kirjaim. ”Hoosianna”. Kreikan sana tulee heprean ilmauksesta, joka merkitsee ’pelastathan’ tai ’oi pelasta’. Tässä pyydetään Jumalalta pelastusta tai voittoa, ja ilmaus voitaisiin kääntää ”annathan pelastuksen”. Ajan mittaan ilmausta alettiin käyttää sekä rukouksissa että ylistyksissä. Sama heprean ilmaus esiintyy Ps 118:25:ssä, joka kuului pesahin aikaan laulettaviin hallel-psalmeihin. Siksi ilmaus tuli heti ihmisten mieleen tässä tilanteessa. Jumala vastasi rukoukseen pelastaa Daavidin Poika muun muassa herättämällä Jeesuksen kuolleista. Mr 12:10, 11:ssä Jeesus itse lainaa Ps 118:22, 23:a ja soveltaa sen Messiaaseen.

Jehovan: Tässä Ps 118:25, 26:sta otetussa lainauksessa on heprealaisessa alkutekstissä Jumalan nimi, jota edustaa neljä heprean konsonanttia (translitteroituina JHWH). (Ks. liite C.)

isämme Daavidin tuleva valtakunta: Varhaisimmat ja luotettavimmat käsikirjoitukset tukevat päätekstin lukutapaa. Muutamissa vanhoissa käsikirjoituksissa kuitenkin lukee ”isämme Daavidin valtakunta, joka tulee Herran nimessä”, ja jotkin englanninkieliset raamatunkäännökset perustuvat tähän lukutapaan. Useat Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten hepreankieliset käännökset (ks. liite C4, viitteet J7–8, 10–12, 14, 16–17) käyttävät tässä Tetragrammia tai sen lyhentymää, ja niissä lukee ”isämme Daavidin valtakunta, joka tulee Jehovan nimessä”.

seuraavana päivänä: Ts. 10. nisankuuta. (Ks. liite A7 ja liite B12.)

hän ei – – löytänyt muuta kuin lehtiä: Viikunapuussa ei tavallisesti ollut hedelmiä tuohon aikaan vuodesta. Tässä puussa oli kuitenkin lehtiä, minkä perusteella siinä olisi pitänyt olla myös varhaisviikunoita. Koska puussa oli pelkkiä lehtiä, Jeesus tiesi, ettei se tuottaisi satoa. Puun ulkonäkö siis petti. Siksi hän kirosi sen, ja se kuivui. (Mr 11:19–21.)

temppeliin: Ks. Mt 21:12, tutkimisviite.

heittää ulos niitä, jotka myivät ja ostivat: Ks. Lu 19:45, tutkimisviite.

rahanvaihtajien: Ks. Mt 21:12, tutkimisviite.

temppeliin: Tarkoittaa tässä luultavasti temppelialueen osaa, jota sanottiin pakanoiden esipihaksi. (Ks. liite B11.)

heittää ulos niitä, jotka olivat myymässä: 10. nisankuuta 33 Jeesus puhdisti temppelin toisen kerran. Tästä tapauksesta kerrotaan Matteuksen (21:12–17), Markuksen (11:15–18) ja Luukkaan evankeliumeissa. Ensimmäisen kerran Jeesus puhdisti temppelin vuoden 30 pesahin tienoilla, ja siitä kerrotaan Joh 2:13–17:ssä.

rahanvaihtajien: Käytössä oli monenlaisia kolikoita, mutta ilmeisesti vain tietynlaisella kolikolla pystyi maksamaan vuosittaisen temppeliveron tai ostamaan uhrieläimiä. Ulkomailta Jerusalemiin tulevien juutalaisten piti siksi vaihtaa rahaa saadakseen kolikoita, jotka hyväksyttiin temppelissä. Ilmeisesti Jeesuksen mielestä rahanvaihtajien palkkiot olivat kohtuuttomia ja heidän toimintansa oli suoranaista kiskontaa.

kantaa mitään temppelin läpi: Ilmeisesti jotkut oikaisivat temppelin esipihan läpi kuljettaessaan henkilökohtaisia tavaroita tai kauppatavaraa. Jeesus ei sallinut sitä, sillä se loukkasi temppelin pyhyyttä. Ainoastaan Markus mainitsee, että Jeesus puuttui tähän asiaan.

ryöstäjien luolan: Tai ”rosvojen luolan”. Jeesus viittaa tässä Jer 7:11:een. Hän sanoi kauppiaita ja rahanvaihtajia ”ryöstäjiksi” todennäköisesti siksi, että he myivät uhrieläimiä aivan liian korkeaan hintaan ja kiskoivat rahanvaihdosta kohtuuttomia palkkioita. Jeesus oli vihainen myös sen takia, että Jehovan rukoushuone eli palvontapaikka oli muutettu kauppapaikaksi.

kaikkien kansojen rukoushuoneeksi: Kolme evankeliumin kirjoittajaa lainaa Jes 56:7:ää, mutta ainoastaan Markus ottaa mukaan sanat ”kaikkien kansojen” (Mt 21:13; Lu 19:46). Jerusalemin temppelin piti olla paikka, jossa sekä israelilaiset että jumalaapelkäävät ulkomaalaiset voisivat palvoa ja rukoilla Jehovaa (1Ku 8:41–43). Jeesus tuomitsi aiheellisesti juutalaiset, jotka käyttivät temppeliä kaupallisiin tarkoituksiin ja tekivät siitä ryöstäjien luolan. Heidän toimintansa esti kaikkien kansojen ihmisiä lähestymästä Jehovaa hänen rukoushuoneessaan ja riisti heiltä näin tilaisuuden oppia tuntemaan hänet.

ryöstäjien luolan: Ks. Mt 21:13, tutkimisviite.

ilta: Tai ”alkuilta”. Ts. nisankuun 10. päivän loppupuoli. Jeesus ja hänen opetuslapsensa menivät Jerusalemin ulkopuolelle ja palasivat Betaniaan Öljymäen itärinteelle. Jeesus yöpyi todennäköisesti ystäviensä Lasaruksen, Marian ja Martan luona. (Ks. liite A7 ja liite B12.)

Varhain aamulla: Ts. 11. nisankuuta. Jeesus ja hänen opetuslapsensa ovat menossa takaisin Jerusalemiin. Tämä on Jeesuksen viimeinen päivä palveluksessa ennen kuin hän viettää pesahia, aloittaa kuolemansa muistojuhlan vieton ja joutuu tuomittavaksi ja teloitettavaksi. (Ks. liite A7 ja liite B12.)

Minä vakuutan: Tässä käytetty kreikan sana amḗn on translitterointi heprean sanasta ʼamén, joka merkitsee ’olkoon niin’, ’varmasti’. Jeesus käytti usein tätä ilmausta ennen jotain toteamusta, lupausta tai ennustusta ja korosti näin sen ehdotonta luotettavuutta ja varmuutta. Joidenkin tutkijoiden mukaan Jeesuksen tapa käyttää tätä ilmausta on ainutlaatuinen pyhässä kirjallisuudessa. Johanneksen evankeliumissa Jeesus toistaa ilmauksen aina kaksi kertaa peräkkäin (amḗn amḗn), jolloin se on käännetty vastineella ”minä todella vakuutan”. (Ks. Joh 1:51, tutkimisviite.)

Minä vakuutan: Ks. Mt 5:18, tutkimisviite.

seisotte rukoilemassa: Heprealaiset ja monet muut Raamatussa mainitut kansat eivät rukoilleet missään tietyssä asennossa, mutta kaikista rukousasennoista heijastui syvä kunnioitus. Oli aivan tavallista rukoilla seisaaltaan.

Joissain vanhoissa käsikirjoituksissa lukee tässä: ”Mutta jos ette anna anteeksi, ei taivaassa oleva Isännekään anna anteeksi teidän väärintekojanne.” Näitä sanoja ei ole varhaisimmissa ja luotettavimmissa käsikirjoituksissa, eivätkä ne ilmeisesti kuulu Markuksen alkuperäiseen tekstiin. Mt 6:15:ssä samanlaiset sanat kuitenkin kuuluvat Jumalan hengen ohjauksessa kirjoitettuun Raamattuun. (Ks. liite A3.)

ylipapit: Ks. Mt 2:4, tutkimisviite.

kirjanoppineet: Ks. Mt 2:4, tutkimisviite.

vanhimmat: Ks. Mr 8:31, tutkimisviite.

vanhinten: Kirjaim. ”vanhempien miesten”. Kreikan sana presbýteros tarkoittaa Raamatussa ensisijaisesti niitä, joilla on valtaa ja vastuuta yhteisön tai kansan keskuudessa. Vaikka se viittaa joskus kirjaimelliseen ikään (esim. Lu 15:25; Ap 2:17:ssä), sitä ei käytetä pelkästään iäkkäistä. Tässä se tarkoittaa juutalaisen kansan johtajia, jotka mainitaan usein ylipappien ja kirjanoppineiden kanssa. Sanhedrin koostui näihin kolmeen ryhmään kuuluvista miehistä. (Mr 11:27; 14:43, 53; 15:1; ks. Mt 16:21, tutkimisviite, ja sanasto.)

kirjanoppineet: Tai ”lainoppineet”. Tätä sanaa käytettiin Jeesuksen aikana Mooseksen lain asiantuntijoista ja opettajista.

ylipapit: Kun kreikan sana on yksikössä, se käännetään ”ylimmäiseksi papiksi” ja se tarkoittaa kansan pääasiallista edustajaa Jumalan edessä. Tässä sana on monikossa ja se tarkoittaa papiston huomattavimpia miehiä, joihin kuuluivat entiset ylimmäiset papit ja mahdollisesti 24 pappisosaston päämiehet.

Media

Betfage, Öljymäki ja Jerusalem
Betfage, Öljymäki ja Jerusalem

Tässä lyhyessä videossa lähestytään Jerusalemia idästä. Reitti alkaa nykyisestä Et-Turin kylästä, jonka ajatellaan olevan Raamatun ajan Betfage, ja se päättyy Öljymäen harjalle. Betania sijaitsi Betfagen itäpuolella Öljymäen itärinteellä. Jerusalemissa käydessään Jeesuksella ja hänen opetuslapsillaan oli tapana yöpyä Betaniassa. Samalla paikalla on nykyään kaupunki nimeltä El-ʽAzariye (ʽEizariya), jonka arabiankielinen nimi merkitsee ’Lasaruksen paikkaa’. Jeesus oli epäilemättä yötä Martan, Marian ja Lasaruksen kotona. (Mt 21:17; Mr 11:11; Lu 21:37; Joh 11:1.) Ehkä hän kulki sieltä Jerusalemiin videolla näkyvää reittiä. Kun Jeesus ratsasti aasinvarsalla Jerusalemiin 9. nisankuuta vuonna 33, hän saattoi hyvinkin mennä sinne Betfagesta Öljymäen yli kulkevaa tietä pitkin.

1. Tie Betaniasta Betfageen

2. Betfage

3. Öljymäki

4. Kidroninlaakso

5. Temppelivuori

Aasinvarsa
Aasinvarsa

Aasi on hevosten sukuun kuuluva kavioeläin. Se on pienempi kuin hevonen, ja sillä on pidemmät korvat, lyhyempi harja ja lyhytkarvaisempi häntä, joka päättyy pitkään tupsuun. Sanonnoissa aasi on tyhmä ja itsepäinen, mutta tosiasiassa sitä voidaan pitää älykkäämpänä kuin hevosta. Se on tavallisesti säyseä eläin. Aasilla ratsastivat sekä miehet että naiset, jopa huomattavassa asemassa olevat israelilaiset (Jos 15:18; Tu 5:10; 10:3, 4; 12:14; 1Sa 25:42). Kun Daavidin poika Salomo voideltiin kuninkaaksi, hän ratsasti tilaisuuteen isänsä muulitammalla, aasioriin ja tammahevosen risteymällä (1Ku 1:33–40). Oli siksi sopivaa, että Jeesus, joka oli suurempi kuin Salomo, täytti Sak 9:9:n ennustuksen ratsastamalla hevosen sijasta aasinvarsalla.