Markus 10:1–52

10  Sieltä Jeesus lähti ja tuli Juudean rajaseuduille* Jordanin toiselle puolelle, ja taas ihmisiä kokoontui joukoittain hänen luokseen. Tapansa mukaan hän alkoi jälleen opettaa heitä.+  Hänen luokseen tuli fariseuksia koetellakseen häntä, ja he kysyivät, oliko miehen lupa erota vaimosta.+  Hän vastasi heille: ”Minkä käskyn Mooses on antanut teille?”  He sanoivat: ”Mooses antoi luvan kirjoittaa erokirjan ja erota vaimosta.”+  Jeesus sanoi kuitenkin heille: ”Teidän kovasydämisyytenne*+ vuoksi hän kirjoitti teille tämän käskyn.+  Mutta luomakunnan alussa ’hän teki heidät mieheksi ja naiseksi’.+  ’Tästä syystä mies jättää isänsä ja äitinsä,+  ja niistä kahdesta tulee yhtä lihaa’,+ niin että he eivät enää ole kaksi vaan he ovat yksi.  Sen vuoksi sitä, minkä Jumala on yhdistänyt, ei ihminen saa erottaa.”+ 10  Kun he olivat jälleen talossa, opetuslapset alkoivat kysellä häneltä tästä. 11  Hän sanoi heille: ”Se joka eroaa vaimostaan ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen+ ja siten kohtelee vaimoaan väärin, 12  ja jos nainen eroaa miehestään ja menee naimisiin toisen kanssa, hän tekee aviorikoksen.”+ 13  Ihmiset alkoivat nyt tuoda hänen luokseen lapsia, jotta hän koskettaisi näitä, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia.+ 14  Nähdessään tämän Jeesus närkästyi ja sanoi heille: ”Antakaa lasten tulla minun luokseni älkääkä yrittäkö estää heitä, sillä Jumalan valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen.+ 15  Minä vakuutan teille: se, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, ei missään tapauksessa pääse sinne.”+ 16  Hän otti lapset syliinsä ja alkoi siunata heitä laittamalla kätensä heidän päälleen.+ 17  Kun hän jatkoi matkaansa, eräs mies juoksi paikalle, polvistui hänen eteensä ja kysyi häneltä: ”Hyvä Opettaja, mitä minun täytyy tehdä, jotta perisin ikuisen elämän?”+ 18  Jeesus sanoi hänelle: ”Miksi sanot minua hyväksi? Kukaan ei ole hyvä paitsi yksi, Jumala.+ 19  Sinä tunnet käskyt: älä murhaa,+ älä tee aviorikosta,+ älä varasta,+ älä todista väärin,+ älä riistä petollisesti,+ kunnioita isääsi ja äitiäsi.”+ 20  Mies sanoi hänelle: ”Opettaja, kaikkia näitä olen noudattanut nuoruudestani lähtien.” 21  Jeesus katsoi häneen, tunsi rakkautta häntä kohtaan ja sanoi: ”Yksi sinulta puuttuu: mene, myy, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla tulee olemaan aarre taivaassa, ja tule minun seuraajakseni.”+ 22  Mutta hän tuli surulliseksi tästä vastauksesta ja meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. 23  Katsottuaan ympärilleen Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on rahaa, päästä Jumalan valtakuntaan!”+ 24  Opetuslapset yllättyivät kuitenkin hänen sanoistaan. Siksi Jeesus sanoi heille: ”Lapset, kuinka vaikea onkaan päästä Jumalan valtakuntaan! 25  Kamelin on helpompi mennä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.”+ 26  He olivat entistä hämmästyneempiä ja sanoivat hänelle: ”Kuka sitten voi pelastua?”+ 27  Jeesus katsoi suoraan heihin ja sanoi: ”Ihmisille se on mahdotonta mutta ei Jumalalle, sillä kaikki on mahdollista Jumalalle.”+ 28  Pietari sanoi hänelle: ”Mehän olemme jättäneet kaiken ja seuranneet sinua!”+ 29  Jeesus sanoi: ”Minä vakuutan teille: Kukaan ei ole jättänyt taloa tai veljiä tai sisaria tai äitiä tai isää tai lapsia tai peltoja minun takiani ja hyvän uutisen takia+ 30  saamatta sata kertaa enemmän nyt tänä aikana taloja, veljiä, sisaria, äitejä, lapsia ja peltoja – vainon lisäksi+ – ja tulevana aikakautena ikuista elämää. 31  Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä.”+ 32  He olivat nyt menossa tietä pitkin ylös Jerusalemiin. Jeesus kulki heidän edellään, ja he olivat ihmeissään, mutta jäljessä tulevat alkoivat pelätä. Hän otti taas 12 apostolia erilleen ja alkoi kertoa heille siitä, mitä hänelle tapahtuisi:+ 33  ”Olemme menossa ylös Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika luovutetaan ylipapeille ja kirjanoppineille. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet muihin kansoihin kuuluville. 34  Nämä pilkkaavat häntä, sylkevät hänen päälleen,+ ruoskivat häntä ja tappavat hänet, mutta kolme päivää myöhemmin hän nousee ylös.”+ 35  Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat,+ tulivat hänen luokseen ja sanoivat hänelle: ”Opettaja, me haluaisimme, että sinä teet meille, mitä tahansa sinulta pyydämme.”+ 36  Hän sanoi heille: ”Mitä haluatte minun tekevän teille?” 37  He vastasivat: ”Anna meistä toisen istua oikealla ja toisen vasemmalla puolellasi, kun olet korotetussa asemassasi.”+ 38  Jeesus sanoi kuitenkin heille: ”Ette tiedä, mitä pyydätte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, tai tulla kastetuiksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan?”+ 39  He sanoivat hänelle: ”Voimme.” Siihen Jeesus sanoi heille: ”Sen maljan, jonka minä juon, te tulette juomaan, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, teidät tullaan kastamaan.+ 40  Mutta se, kuka istuu oikealla tai vasemmalla puolellani, ei ole minun päätettävissäni, vaan nuo paikat kuuluvat niille, joille ne on valmistettu.” 41  Kun muut kymmenen kuulivat tästä, he närkästyivät Jaakobiin ja Johannekseen.+ 42  Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi heille: ”Te tiedätte, että ne, joiden katsotaan olevan kansojen hallitsijoita, määräilevät ihmisiä ja niiden suuret pitävät heitä vallassaan.+ 43  Näin ei saa olla teidän keskuudessanne, vaan sen, joka haluaa tulla suureksi teidän keskuudessanne, täytyy olla teidän palvelijanne,+ 44  ja sen, joka haluaa olla ensimmäinen teidän keskuudessanne, täytyy olla kaikkien orja. 45  Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi vaan palvelemaan+ ja antamaan elämänsä lunnaiksi monien puolesta.”*+ 46  He tulivat sitten Jerikoon. Mutta kun hän, hänen opetuslapsensa ja melkoinen ihmisjoukko olivat menossa pois Jerikosta, tien vieressä istui sokea kerjäläinen Bartimaios (Timaioksen poika).+ 47  Kun hän kuuli, että Jeesus Nasaretilainen oli kulkemassa ohi, hän alkoi huutaa: ”Daavidin Poika,+ Jeesus, ole minulle armollinen!”+ 48  Tällöin monet alkoivat nuhdella häntä ja he käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi yhä kovemmin: ”Daavidin Poika, ole minulle armollinen!” 49  Silloin Jeesus pysähtyi ja sanoi: ”Kutsukaa hänet luokseni.” Niin he kutsuivat sokean ja sanoivat hänelle: ”Ole rohkealla mielellä! Nouse, hän kutsuu sinua.” 50  Hän heitti pois päällysvaatteensa, hypähti jaloilleen ja meni Jeesuksen luo. 51  Jeesus sanoi sitten hänelle: ”Mitä haluat minun tekevän sinulle?” Sokea sanoi hänelle: ”Rabbuuni,+ anna minun saada näköni takaisin.” 52  Jeesus sanoi hänelle: ”Mene, uskosi on tehnyt sinut terveeksi.”*+ Heti hän sai näkönsä takaisin,+ ja hän alkoi seurata häntä tiellä.

Alaviitteet

Tai ”rajoille”.
Tai ”itsepäisyytenne”.
Tai ”lunnaiksi monien vastineeksi”, ”lunnaiksi vastaamaan monia”.
Tai ”pelastanut sinut”.

Tutkimisviitteet

Juudean rajaseuduille Jordanin toiselle puolelle: Tarkoittaa nähtävästi Jordanin itäpuolella olevaa Pereaa, varsinkin sitä osaa, joka oli Juudean rajalla. Jeesus lähti Galileasta ja palasi sinne vasta ylösnousemuksensa jälkeen. (Ks. liite A7, kartta 5.)

Juudean rajaseuduille Jordanin toiselle puolelle: Tarkoittaa nähtävästi Jordanin itäpuolella olevaa Pereaa, varsinkin sitä osaa, joka oli Juudean rajalla. (Ks. Mt 19:1, tutkimisviite, ja liite A7, kartta 5.)

erokirjan: Mooseksen laki vaati avioeroa harkitsevaa miestä laatimaan laillisen asiakirjan ja todennäköisesti myös keskustelemaan vanhinten kanssa, mikä antoi hänelle aikaa miettiä tarkemmin näin vakavaa ratkaisua. Lain tarkoitus oli ilmeisesti ehkäistä hätiköityjä avioeroja ja suojella naisia. (5Mo 24:1.) Jeesuksen aikana uskonnolliset johtajat olivat kuitenkin tehneet eroamisen helpoksi. Ensimmäisellä vuosisadalla elänyt historioitsija Josefus, joka oli itsekin eronnut fariseus, kirjoitti, että avioeron sai ”mistä syystä tahansa (ja miehillä on monia tällaisia syitä)”. (Ks. Mt 5:31, tutkimisviite.)

erokirjan: Ks. Mt 19:7, tutkimisviite.

luomakunnan alussa: Viittaa ilmeisesti aikaan, jolloin ihminen luotiin. Jeesus kuvailee, miten Luoja yhdisti ensimmäisen miehen ja naisen avioliittoon ja muodosti näin ihmisyhteiskunnan perusyksikön.

hän: Joissain vanhoissa käsikirjoituksissa lukee ”Jumala”, mikä ilmaisee tekijän tarkasti.

yhtä lihaa: Tai ”yhtä”. Kreikan ilmaus on kirjaimellinen käännös 1Mo 2:24:ssä olevasta heprean ilmauksesta, ja se voitaisiin kääntää myös vastineella ”yksi ruumis” tai ”yksi ihminen”. Se kuvailee kaikkein läheisintä sidettä kahden ihmisen välillä. Se ei tarkoita pelkästään sukupuolisuhdetta vaan suhdetta kokonaisuudessaan. Kun kahden ihmisen välillä on tällainen side, he ovat erottamattomia ja uskollisia toisilleen. Avioliittoa ei voi rikkoa aiheuttamatta vahinkoa molemmille.

yhtä lihaa: Tai ”yhtä”. (Ks. Mt 19:5, tutkimisviite.)

seksuaalisen moraalittomuuden: Kreikan sana porneía on yleiskäsite, joka tarkoittaa Raamatussa kaikenlaista luvatonta sukupuolista kanssakäymistä. Siihen sisältyvät aviorikos, prostituutio, naimattomien välinen seksi, homoseksuaaliset teot ja eläimeen sekaantuminen. (Ks. sanasto.)

eroaa vaimostaan: Tai ”lähettää vaimonsa pois”. Markuksen evankeliumissa olevat Jeesuksen sanat täytyy ymmärtää Mt 19:9:n valossa, jossa asiaa tarkennetaan sanoilla ”muun kuin seksuaalisen moraalittomuuden perusteella” (ks. Mt 5:32, tutkimisviite). Markuksen lainaamat Jeesuksen sanat soveltuvat avioeroon, jonka perusteena on mikä tahansa muu kuin se, että aviopuoliso on ollut uskoton ja syyllistynyt ”seksuaaliseen moraalittomuuteen” (kreik. porneía).

tekee aviorikoksen ja siten kohtelee vaimoaan väärin: Jeesus ei hyväksynyt vallalla ollutta rabbien opetusta, jonka mukaan mies sai erota vaimostaan ”millä perusteella tahansa” (Mt 19:3, 9). Sellainen ajatus, että aviorikos oli väärin vaimoa kohtaan, oli useimmille juutalaisille vieras. Rabbien mukaan mies ei voinut koskaan pettää vaimoaan; ainoastaan nainen saattoi olla uskoton. Jeesus osoitti, että miestä sitovat samat moraaliset velvoitteet kuin vaimoa. Näin hän antoi naisille arvoa ja kohotti heidän asemaansa.

jos nainen eroaa miehestään: Jeesus tunnusti tässä naisen oikeuden erota uskottomasta miehestä, mikä ei ilmeisesti ollut hyväksyttävää hänen aikansa juutalaisten keskuudessa. Jeesus kuitenkin osoitti, että kristillisessä seurakunnassa sama normi soveltuisi miehiin ja naisiin.

lapsia: Lapset saattoivat olla eri-ikäisiä, sillä tässä ”lapsiksi” käännettyä kreikan sanaa käytetään paitsi vastasyntyneistä ja pikkulapsista (Mt 2:8; Lu 1:59) myös Jairoksen 12-vuotiaasta tyttärestä (Mr 5:39–42). Kun Luukas kuvailee rinnakkaiskertomuksessaan Lu 18:15:ssä Jeesuksen ja näiden lasten yhdessäoloa, hän käyttää kuitenkin toista kreikan sanaa, joka tarkoittaa pelkästään aivan pieniä lapsia, vauvoja (Lu 1:41; 2:12).

niin kuin lapsi: Tässä viitataan lasten hyviin ominaisuuksiin, joita ovat nöyryys, opinhaluisuus, luottavaisuus ja vastaanottavuus (Mt 18:5).

otti lapset syliinsä: Tämä yksityiskohta mainitaan vain Markuksen kertomuksessa. Sanoja ”ottaa syliinsä” vastaava kreikan sana esiintyy vain tässä ja Mr 9:36:ssa, ja se voitaisiin kääntää myös verbillä ”halata”. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän vain ”koskettaisi” heitä, mutta hän teki enemmän kuin häneltä odotettiin (Mr 10:13). Jeesus ymmärsi lasten tarpeita, koska hän oli vähintään seitsenlapsisen perheen esikoinen (Mt 13:55, 56). Hän jopa alkoi siunata heitä. Tässä käytetty kreikan verbi on merkitykseltään vahvempi muoto siunata-verbistä, joten se voi tarkoittaa sitä, että Jeesus siunasi heidät hellästi ja lämpimästi.

Hyvä Opettaja: Ilmeisesti mies käytti sanoja ”Hyvä Opettaja” imartelevana ja muodollisena arvonimenä, koska uskonnolliset johtajat tavallisesti vaativat sellaista kunnioitusta. Vaikka Jeesuksella ei ollut mitään sitä vastaan, että häntä sanottiin ”Opettajaksi” ja ”Herraksi” (Joh 13:13), hän antoi kaiken kunnian Isälleen.

Kukaan ei ole hyvä paitsi yksi, Jumala: Tässä Jeesus tunnustaa, että Jehova on hyvyyden perimmäinen mitta; vain hänellä on suvereeni oikeus sanoa, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Kun Aadam ja Eeva kapinoivat ja söivät hyvän ja pahan tiedon puusta, he yrittivät ottaa tuon oikeuden itselleen (1Mo 2:17; 3:4–6). Jeesus sitä vastoin on nöyrä ja antaa Isänsä asettaa normit. Jumala on ilmaissut ja määritellyt, mikä on hyvää, Sanassaan olevien käskyjen välityksellä (Mr 10:19).

tunsi rakkautta häntä kohtaan: Vain Markus kertoo, mitä Jeesus tunsi korkeassa asemassa olevaa rikasta nuorta miestä kohtaan (Mt 19:16–26; Lu 18:18–30). Pietari, joka oli itse syvästi tunteva mies, on saattanut kuvailla Markukselle Jeesuksen tunteita. (Ks. ”Johdanto Markuksen evankeliumiin”.)

Kamelin on helpompi mennä neulansilmän läpi: Jeesus havainnollisti asian ydintä hyperbolan avulla. Aivan kuten kirjaimellinen kameli ei voi mennä ompeluneulan silmän läpi, rikas ei voi päästä Jumalan valtakuntaan, jos hän pitää rikkauksiaan tärkeämpänä kuin suhdettaan Jehovaan. Jeesus ei tarkoittanut, ettei kukaan varakas perisi valtakuntaa, sillä hän jatkoi: ”Kaikki on mahdollista Jumalalle.” (Mr 10:27.)

hänelle: Joissain käsikirjoituksissa lukee ”toisilleen”.

tulevana aikakautena: Tai ”tulevassa maailmassa”, ”tulevassa asiainjärjestelmässä”. Kreikan sanan aiṓn perusmerkitys on ’aikakausi’, ja se voi tarkoittaa olosuhteita tai jollekin ajalle tai ajanjaksolle tunnusomaisia piirteitä. Jeesus viittaa tässä tulevaan aikakauteen, jolloin Jumalan valtakunta hallitsee ja Jumala antaa lupaamansa ikuisen elämän. (Lu 18:29, 30; ks. sanasto, ”Aikakausi”.)

menossa tietä pitkin ylös Jerusalemiin: Kaupunki sijaitsi noin 750 m merenpinnan yläpuolella, ja siksi Raamatussa sanotaan usein, että ihmiset menivät ”ylös Jerusalemiin” (Lu 2:22; Joh 2:13; Ap 11:2). Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat nousemassa ylös Jordaninlaaksosta (ks. Mr 10:1, tutkimisviite), jonka matalin kohta on noin 400 m merenpinnan alapuolella. Korkeuseroa tuolla matkalla Jerusalemiin kertyi noin 1 000 m.

Juudean rajaseuduille Jordanin toiselle puolelle: Tarkoittaa nähtävästi Jordanin itäpuolella olevaa Pereaa, varsinkin sitä osaa, joka oli Juudean rajalla. (Ks. Mt 19:1, tutkimisviite, ja liite A7, kartta 5.)

sylkevät hänen päälleen: Toisen päälle tai kasvoille sylkeminen ilmaisi äärimmäistä halveksuntaa, vihamielisyyttä tai suuttumusta, ja se oli uhrille nöyryyttävää (4Mo 12:14; 5Mo 25:9). Jeesus kertoo tässä, että hän saisi osakseen tällaista kohtelua, ja se täyttäisi Messiasta koskevan ennustuksen: ”En kätkenyt kasvojani nöyryytyksiltä enkä syljeltä.” (Jes 50:6.) Hänen päälleen syljettiin sanhedrinin edessä (Mr 14:65), ja kun Pilatus oli kuulustellut häntä, roomalaiset sotilaat sylkivät hänen päälleen (Mr 15:19).

Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen: Jaakob mainitaan aina veljensä Johanneksen kanssa, useimmiten ensimmäisenä. Tämän perusteella hän oli ehkä veljeksistä vanhempi. (Mt 4:21; 10:2; 17:1; Mr 1:29; 3:17; 5:37; 9:2; 10:35, 41; 13:3; 14:33; Lu 5:10; 6:14; 8:51; 9:28, 54; Ap 1:13.)

Sebedeuksen: Mahdollisesti Sebedeus oli Salomen mies ja Salome Jeesuksen äidin Marian sisar. Siinä tapauksessa Johannes ja Jaakob olivat Jeesuksen serkkuja. (Ks. Mr 15:40, tutkimisviite.)

Sebedeuksen poikien äiti: Ts. apostolien Jaakobin ja Johanneksen äiti. Markuksen kertomuksen mukaan Jeesuksen luo tulivat Jaakob ja Johannes (Mr 10:35). He itse olivat ilmeisesti pyynnön takana, mutta he lähettivät asialle äitinsä Salomen, joka oli ehkä Jeesuksen täti (Mt 27:55, 56; Mr 15:40, 41; Joh 19:25).

Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, tulivat hänen luokseen: Matteuksen kertomuksen mukaan Jeesuksen luo tuli Jaakobin ja Johanneksen äiti, mutta pyynnön takana olivat ilmeisesti nuo kaksi poikaa. Tätä päätelmää tukee se, mitä sanotaan Matteuksen kertomuksessa: kun muut kymmenen opetuslasta kuulivat pyynnöstä, he ”närkästyivät näihin kahteen veljekseen”, eivät äitiin (Mt 20:20–24). (Ks. Mt 4:21; 20:20; tutkimisviitteet.)

pojat: Muutamissa käsikirjoituksissa lukee ”kaksi poikaa”, mutta useammat vanhimmista käsikirjoituksista tukevat lyhyempää lukutapaa.

toisen istua oikealla ja toisen vasemmalla puolellasi: Tässä kumpaankin paikkaan liittyy kunniaa ja valtaa, mutta huomattavin kunniapaikka on aina oikealla puolella (Ps 110:1; Ap 7:55, 56; Ro 8:34; ks. Mt 25:33, tutkimisviite).

oikealle puolelleen – – vasemmalle: Kumpaankin paikkaan liittyy joissain asiayhteyksissä kunniaa ja valtaa (Mt 20:21, 23), mutta huomattavin kunniapaikka on aina oikealla puolella (Ps 110:1; Ap 7:55, 56; Ro 8:34). Tässä ja Mt 25:34, 41:ssä asetetaan kuitenkin selvästi vastakkain kuninkaan suosioon pääsevien paikka hänen oikealla puolellaan ja hänen epäsuosioonsa joutuvien paikka hänen vasemmalla puolellaan (vrt. Sr 10:2, alaviitteet).

juoda sen maljan: Raamatussa ”malja” tarkoittaa usein kuvaannollisesti jotakuta koskevaa Jumalan tahtoa eli hänelle annettua osaa (Ps 11:6, alav.; 16:5; 23:5). ”Maljan juominen” merkitsee tässä Jumalan tahtoon mukautumista. Tässä tapauksessa ”maljaan” sisältyi paitsi se, että Jeesus joutui kärsimään ja kuolemaan jumalanpilkasta syytettynä, myös se, että hänet herätettiin kuolleista taivaaseen ja hän sai kuolemattomuuden.

juoda sen maljan: Ks. Mt 20:22, tutkimisviite.

tulla kastetuiksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan: Tai ”tulla upotetuiksi sillä upotuskasteella, jolla minua kastetaan”. Jeesus rinnastaa tässä ”kasteen” ja ”maljan” (ks. Mt 20:22, tutkimisviite). Häntä kastettiin jo tällä kasteella hänen palveluksensa aikana. Hänet kuitenkin kastettaisiin – eli upotettaisiin – kuolemaan täysin, kun hänet teloitettaisiin kidutuspaalussa 14. nisankuuta 33. Kaste päättyisi, kun hän saisi ylösnousemuksen (Ro 6:3, 4). Jeesuksen kaste kuolemaan on selvästi eri asia kuin hänen vesikasteensa: hänet oli kastettu vedessä palveluksensa alussa, mutta hänen kasteensa kuolemaan vasta alkoi siitä.

juoda sen maljan: Raamatussa ”malja” tarkoittaa usein kuvaannollisesti jotakuta koskevaa Jumalan tahtoa eli hänelle annettua osaa (Ps 11:6, alav.; 16:5; 23:5). ”Maljan juominen” merkitsee tässä Jumalan tahtoon mukautumista. Tässä tapauksessa ”maljaan” sisältyi paitsi se, että Jeesus joutui kärsimään ja kuolemaan jumalanpilkasta syytettynä, myös se, että hänet herätettiin kuolleista taivaaseen ja hän sai kuolemattomuuden.

määräilevät ihmisiä: Tai ”vallitsevat ihmisiä”, ”ovat ihmisten herroja”. Tämä kreikan verbi esiintyy Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa vain neljä kertaa (Mt 20:25; Mr 10:42; Ap 19:16, ”sai – – yliotteen”; 1Pi 5:3). Jeesuksen sanat toivat mieleen vihatun Rooman ikeen ja Herodesten sortavan hallinnon (Mt 2:16; Joh 11:48). Pietari selvästi ymmärsi asian ytimen, sillä myöhemmin hän kirjoitti, että johtaessaan laumaa kristityt vanhimmat eivät saa määräillä toisia vaan heidän tulee näyttää hyvää esimerkkiä (1Pi 5:3). Samaan sanueeseen kuuluvaa verbiä käytetään Luukkaan 22:25:ssä, jossa Jeesus esittää samanlaisen ajatuksen, ja 2Ko 1:24:ssä, jossa Paavali sanoo, ettei kristittyjen pidä olla toisten kristittyjen uskon ”herroja”.

elämänsä: Kreikan sana psykhḗ, joka on Uuden maailman käännöksen edellisissä laitoksissa käännetty vastineella ”sielu”, tarkoittaa tässä elämää. (Ks. sanasto, ”Sielu”.)

elämänsä: Ks. Mt 20:28, tutkimisviite.

Jerikosta: Ensimmäinen Jordanin länsipuolella sijainnut kanaanilaiskaupunki, jonka israelilaiset valloittivat (4Mo 22:1; Jos 6:1, 24, 25). Jeesuksen aikana vanhasta kaupungista noin 2 km etelään sijaitsi uusi kaupunki. Ehkä tämä selittää, miksi Luukkaan kertomuksen mukaan Jeesus ”oli lähestymässä Jerikoa” (Lu 18:35). Jeesus saattoi tehdä ihmeen ollessaan menossa pois vanhasta juutalaisesta kaupungista ja lähestyessään uutta roomalaista kaupunkia tai päinvastoin. (Ks. liite B4 ja liite B10.)

Jerikoon: Ks. Mt 20:29, tutkimisviite.

sokea kerjäläinen: Matteuksen kertomuksen mukaan (20:30) sokeita miehiä oli kaksi. Markus ja Luukas (18:35) puhuvat kumpikin vain yhdestä miehestä ja keskittyvät ilmeisesti Bartimaiokseen, joka mainitaan nimeltä ainoastaan Markuksen kertomuksessa.

kumarsi hänelle syvään: Tai ”kumarsi hänelle kunnioittavasti”, ”osoitti hänelle kunnioitusta”. Kutsumalla Jeesusta ”Daavidin Pojaksi” (Mt 15:22) tämä ei-juutalainen nainen ilmeisesti tunnusti, että Jeesus oli luvattu Messias. Nainen ei kumartanut häntä niin kuin jumalaa tai jumaluutta vaan osoitti hänelle kunnioitusta siksi, että hän oli Jumalan edustaja. (Ks. Mt 2:2; 8:2; 14:33; 18:26; tutkimisviitteet.)

Nasaret-nimiseen: Nimi merkitsee luultavasti ’vesakaupunkia’, ’versokaupunkia’. Nasaret sijaitsi Ala-Galileassa, ja Jeesus asui siellä suurimman osan maanpäällisestä elämästään.

sanottu profeettojen välityksellä: ”Häntä kutsutaan nasaretilaiseksi”: Tässä viitataan ilmeisesti profeetta Jesajan kirjoittamaan kirjaan, jossa luvatun Messiaan sanotaan olevan ”Iisain – – juurista kasvava vesa [hepr. nétser]” eli nuori varsi (Jes 11:1). Koska Matteus käyttää monikkomuotoista sanaa ”profeetat”, hänellä saattoi olla mielessään myös Jeremia, joka kirjoitti Daavidista versovasta ”vanhurskaasta vesasta” (Jer 23:5, alav.; 33:15, alav.), ja Sakarja, joka kuvaili kuningasta ja pappia nimeltä ”Verso” eli ”Vesa” (Sak 3:8, alav.; 6:12, alav., 13). Nimitystä ”nasaretilainen” alettiin käyttää Jeesuksesta ja myöhemmin hänen seuraajistaan.

Daavidin pojan: Ilmaus osoittaa, että Jeesus on Daavidin sukuun kuuluva jälkeläinen, jonka oli määrä periä valtakunta Daavidin kanssa solmitun liiton mukaisesti (2Sa 7:11–16; Ps 89:3, 4).

Daavid, kuningas: Tässä sukuluettelossa mainitaan useita kuninkaita, mutta ainoastaan Daavidiin liitetään arvonimi ”kuningas”. Hänestä alkoi Israelin ”kuningassuku” (1Ku 12:19, 20). Kun Matteus sanoo Jeesusta ”Daavidin pojaksi” jakeessa 1, hän korostaa valtakuntateemaa ja osoittaa, että Jeesus perii kuninkuuden Daavidin kanssa solmitun liiton mukaisesti (2Sa 7:11–16).

Nasaretilainen: Kuvaileva nimitys, jota käytettiin Jeesuksesta ja myöhemmin hänen seuraajistaan (Ap 24:5). ”Jeesus” oli tavallinen nimi juutalaisten keskuudessa, ja siksi henkilöllisyyttä yleensä tarkennettiin. Raamatun aikoina oli tapana yhdistää ihmisiin heidän kotipaikkansa nimi (2Sa 3:2, 3; 17:27; 23:25–39; Na 1:1; Ap 13:1; 21:29). Jeesus kasvoi Nasaretissa Galileassa, joten oli luontevaa yhdistää häneen tuon kaupungin nimi. Häntä sanottiin ”Nasaretilaiseksi” monissa eri tilanteissa (Mr 1:23, 24; 10:46, 47; 14:66–69; 16:5, 6; Lu 24:13–19; Joh 18:1–7). Hän hyväksyi tuon nimityksen ja käytti sitä itsekin (Joh 18:5–8; Ap 22:6–8). Pilatus kirjoitti kidutuspaalun kilpeen hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi tekstin ”Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas” (Joh 19:19, 20). Vuoden 33 helluntaista lähtien apostolit ja muut käyttivät Jeesuksesta usein nimitystä ”Nasaretilainen” tai sanoivat hänen olevan ”Nasaretista” (Ap 2:22; 3:6; 4:10; 6:14; 10:38; 26:9). (Ks. myös Mt 2:23, tutkimisviite.)

Daavidin Poika: Kutsumalla Jeesusta ”Daavidin Pojaksi” sokea Bartimaios tunnustaa avoimesti, että Jeesus on Messias. (Ks. Mt 1:1, 6; 15:25; tutkimisviitteet.)

Rabbuuni: Seemiläinen sana, jonka merkitys on ’opettajani’. ”Rabbuuni” saattoi alun perin olla kunnioittavampi tai lämpimämpi puhuttelusana kuin ”rabbi”, jonka merkitys on ’opettaja’ (Joh 1:38). Kun Johannes kirjoitti evankeliuminsa, rabbuuni-sanan lopussa oleva ensimmäisen persoonan omistusliite (i-kirjain) oli ehkä kuitenkin menettänyt erikoismerkityksensä tämän arvonimen yhteydessä, sillä Johannes käänsi sen sanalla ”opettaja” (Joh 20:16).

Media

Perea Jordanin itäpuolella
Perea Jordanin itäpuolella

Kuvassa näkyy osa Perean alueesta. Se sijaitsi Jordanin itäpuolella ja ulottui pohjoisessa Pellaan ja etelässä Kuolleenmeren itäpuolelle. Raamatussa ei käytetä nimeä Perea. Se tulee kreikan sanasta péran, joka merkitsee ’toisella puolella’, ’takana’, ’yli’ ja joka esiintyy Raamatussa useita kertoja. Joskus tämä sana viittaa Perean seutuun. (Mt 4:25; Mr 3:8.) Galileasta matkustettiin Jerusalemiin toisinaan Perean kautta. Palveluksensa loppupuolella Jeesus opetti Pereassa jonkin aikaa (Lu 13:22), ja myöhemmin hän kulki jälleen sen halki matkalla Jerusalemiin (Mt 19:1; 20:17–19; Mr 10:1, 32, 46).

1) Jordan

2) Jordanin itäpuolisia tasankoja

3) Gileadin vuoria